Programa „Debetas“: duomenų suvedimas


Programos „ debetas “ aprašymas. Ilgalaikio Turto modulis. LIKUČIAI Likučiai šioje programoje vedami jose vietose. Dalis – likučių suvedimas analitikoje. ATASKAITOS PASITIKRINIMUI Balansas – Ataskaitos – Analitinis apskaitos žin. – Einamąjam laikotarpiui detalus. Pirkėjų skolų likutis vedamas su minusu. Ilgalaikis turtas vedame sąskaitų plane ir IT kortelės IT – servisas – Sintetikos analitikos kontrolė. IT – Ataskaitos – IT žiniaraštis – Pagal buhalterines sąskaitas. Balansas – Ataskaitos – Atsiskaitymų žiniaraštis. Darbo užmokestį tikrintis pagal atlyginimų išmokėjimo žiniaraštį. “. “ nesimato. Dokumentų vedimo metu į pirkėjo ir Tiekėjo kortelėje langelį „ Saldo “ sumos nevesti , nes neleidžia taisyti. Bankas - Peržiūra – Sąskaitų likučiai – Peržiūrėti – Spausdinti trasą. Dokumentai , kurie vedami tarp banko ir kasos , tai vedami tik per kasą. Gamybos atsargos – Ataskaitos – Mat. Atsakingo asmens ataskaita – Pagal pavad. – Data – Tęsti. Modulis „ Atsargų ataskaitos “ - Registrai – Gautų dok. Sąrašas ir Išrašytų dok. Sąrašas. Balansas – Servisas – Išlaidų sąskaitų uždarymas – Galutinio uždarymo žinynas - Įterpti. Užduotis „ dangus “. Debitoriai = Pirkėjai likučiai programoje vedami su – minusu Kreditoriai Tiekėjai ir Mokesčiai likučiai programoje vedami su + pliusu. Rekomenduojama prie mokesčių įvesti įmokų kodus. Skaičius su kableliu vedame su su tašku , nes kitaip programa nepriims.


Dokumentų įvedimas užblokuoja likučius. Visada pirmiausia reikia suvesti likučius ir tik tada vesti dokumentus, nes pradėjus vesti dokumentus, programa nebeleis grįžti ir vesti likučių.

Sąskaitų plane (Žinynai-Bendri žinynai – Sąskaitų planas – vedame likučius prie detalių sąskaitų (subsąskaitos))

Analitika (ilgalaikio turto kortelės, atsargų kortelės, darbuotojų kortelės, pirkėjai, tiekėjai)

Trumpalaikis turtas, medžiagos, būsimųjų laikotarpių sąnaudos vedamos – Gamybos atsargų modulyje

Darbo užmokestis vedamas - Atlyginimai – Atlyginimų žinynai – Darbuotojai

Pirkėjų/tiekėjų skolos vedamos per Žinynai – Bendri žinynai – Debitoriai-kreditoriai

Banko likutis vedamas - Žinynai – Bendri žinynai – Įmonės duomenys – Sąskaitos bankuose (langelis „saldo“).

Suvedus likučius sąskaitų plane PASITIKRINAME – Balansas – Ataskaitos – Analitinis apskaitos žin. – Einamąjam laik. detalus (žiūrime ar Saldo pradžiai D=K) Raudonos rodyklytės << reiškia, kad nesuvesta kita likučių dalis.

Jeigu D nelygu K, tai vėl einame į Žinynai – Bendri žinynai- Sąsk.planas – redaguojame subsąskaitas, kuriose klaidos.

Ilgalaikio turto likučiai vedami Ilgaliokio turto modulyje – Ilgalaikis turtas – Kortelės – Įterpti (padalinio nevesti, įvesti atsakingą asmenį).

Jeigu būtų keli Ilgalaikio turto vienetai, tai kievieną turto vienetą vedame į atskirtą ilgalaikio truto kortelę.

Balansas – Ataskaitos – Analitinis apskaitos žin. – Einamąjam laikotarpiui detalus

Balansas – Peržiūra – Balansas su tiek/pirk – Bendras sąrašas – Fragmente suvedi ko ieškai – detalus suderinimo aktas

IT – Ataskaitos – IT žiniaraštis – Pagal buhalterines sąskaitas (čia pasitikriname per kiek metų nusidėvės ir į kokią sąskaitą bus skaičiuojamas nusidėvėjimas)

Dokumentų vedimo metu į pirkėjo ir Tiekėjo kortelėje langelį „Saldo“ sumos nevesti, nes neleidžia taisyti.

Visada pirmiausia reikia suvesti likučius ir pasitikrinti, tik po to vesti dokumentus, nes neleis sugrįžti į likučius ir taisyti.

Pirma data „Kasos ataskaita nuo“ turi būti paryškinta ir patvirtinta, jos neleis įvesti. Tai pirmas ženklas, kuris parodo, kokia data suvesti kasos likučiai.

Suformavus kasos ataskaitą, programa prie kasos likučių jau įdės dar vieną įrašą. Jei nori per naują formuoti ataskaitą, tai išmesti likutį ir suformuoti iš naujo. Pirmas likutis bus 12.31, o po to tie, kuriems suformuota ataskaita.

Kasos likutis vedamas sąskaitų plane „2721“ ir Kasa – Kasos likučiai. Kad galėtume įvesti likutį apatinį įrašą pirmiausia „Šalinti“, o po to „Įterpti“.

Bankas - Peržiūra– Sąskaitų likučiai – Peržiūrėti – Spausdinti trasą (kai nori pasitikrinti su banko išrašu)

Gamybos atsargos – Ataskaitos – Mat. – Data – Tęsti

Modulis „Atsargų ataskaitos“ - Registrai – Gautų dok. sąrašas ir Išrašytų dok. sąrašas (skirta PVM registrų pasitikrinimui)

Balansas – Ataskaitos – Analitinis apsk. Žin. – Data (turi būti uždaryta 5 ir 6 kl., ir jose turi nelikti likučio).

Jei likutis lieka, grįžti į žinyną, išmesti paskutinį įrašą, kur 39 uždarėme į 341 ir įterpiame tą sąskaitą, kurios neuždarėme. Tada vėl įterpiame paskutinį įrašą 39 udarome į 341. Tuomet pakartojame Servisas – Išlaidų sąskaitų uždarymas –Galutinis sskaitų uždarymas – Tęsti – Taip – Tęsti

Žinynas – Pažymi 2.3 – Įterpti – nrodyti arba bendrą sąsk. Pvz. 122 arba konkrečią sąsk. Pvz. 1220

Suvedame likučius „Sąskaitų plane“ – Žinynai – Bendri žinynai – Sąskaitų planas (suvedame sąskaitas prie detalių sąskaitų, t.y. spaudžiame ant sąskaitos ir „Redaguoti“)

PASITIKRINAME: IT – Sevisas – Sintetikos analitikos kontrolė (Stulpelyje „Skirtumas“ turi nebūti pastabų, tuomet viskas gerai. Jei rodo klaidas, grįžtame į IT korteles ir taisome).

PASITIKRINAME: IT – Ataskaitos – IT žin. – Pagal buhalterines sąskaitas – Tęsti-Tęsti (pasižiūrime ar rodo nusidėvėjimo normą ir išlaidų sąskaitą).

Dokumentų įvedimas užblokuoja likučius. Visada pirmiausia suvesti likučius ir tik tada vesti dokumentus, nes pradėjus vesti dokumnetus, programa nebeleis grįžti ir vesti likučių.

Žinynai – Bendri žinynai – Debitoriai-kreditoriai – Įterpti – Suvedame buh. Sąskaitą 4430 ir pavadinimą „Drobelė“ ir saldo (tą patį atliekame su „Priedai“)

PASITIKRINAME: Balansas – Ataskaitos - Analitinis apskaitos žin. – Einamajam laik. Detalus (raudoni simboliai prie banko ir prie DU nes jie nesuvesti)

PASITIKRINAME: Balansas – Ataskaitos - Analitinis apskaitos žin. – Einamajam laik. Detalus (raudoni simboliai prie DU nes jie nesuvesti)

PASITIKRINAME: Balansas – Ataskaitos - Analitinis apskaitos žin. – Einamajam laik. Detalus (raudonų simbolių turi nebūti).

Jeigu suma nurodyta su PVM, tai programoje įvedame PVM proc. 17,36 ir programa iskaičiuos sumą be PVM.

Bankas – Dokumentai –Siunčiami – Mokėjimo pavedimai – Įterpti – Suvedame duomenis – Tęsti – Apmokėti

Tiekėjas (pasirenkame per burbuliuką) Šio tiekėjo neturime, todėl spaudžiame Įterpti – Vedame buh. Sąsk. 443 ir pavadinimą – Tęsti

Tiekėjų sąraše „Diana“ jau yra, bet kaip pirkėjas, todėl spaudžiame Įterpti Buh.sąsk. 443 – Pavadinimas „Diana“ – Tęsti

Viršuje spaudžiame mygtuką „Visi gavėjo dokumentai“ – Pasirenkame gruodžio mėn. sąsk., t.y. 80000 Eur sumą – Išrinkti – Tęsti - Apmokėti

Visi gavėjo dok. – Pasirenki – Mokėti – Įkelia skolą – Tęsti – Apmokėti – Mokėti

Programa žiūri į likutinę vertę. Jei ji mažesnė, duoda įvesti tik K 5400 (ilgalaikio turto perleidimo pelnas), jei ji didesnė, duoda įvesti D 6400 (ilgalaikio turto perleidimo nuostolis).

Atlyginimai – Dokumentai – Atostogų apmokėjimas- skirta skaičiuoti atostoginius, nepanaudotų atostogų kompensacijas, vaiko priežiūros atostogas.

Atlyginimai – Dokumentai – Nedarbingumo pašalpos – skaičiuojama pašalpa iš darbdavio pusės už 2 pirmąsias nedarbingumo dienas

Jei darbuotojas išdirbo ne visą mėnesį (pvz. sirgo, atostogavo), tuomet einame ant konkretaus darbuotojo ir spaudžiame ant jo „Redaguoti“ – „Redaguoti“ - skiltyje „Atidirbta dienų“ įrašome, kiek atidirbo – Tęsti- Tęsti

Atlyginimai – Dokumentai- Etatiniai atlyginimai – Įterpti – Pasirenkame darbuotoją – Įterpti – nurodome, kiek dienų dirbo skiltyje „Atidirbta dienų“-Suformuoti – Tęsti

PASTABA. Darbuotojo kortelėje „Mėnesinis DU“ įvedamas toks, kiek jis gautų dirbdamas pilnu etatu. Pvz., jeigu užduotyje rašo DU 350 Eur, tai darbuotojo kortelėje reikia įvesto 700 Eur ir 0,5 etato. Jeigu DU mažesnis už 400, reiškia kad dirba ne pilnu etatu. Arba nurodyta, kad ne pagrindinė darbovietė.

PVM gali būti atskaitomas, nes automobilis naudojamas tarnybiniams reikalams, o ne savo reikmėms ir nepasakyta, kad automobilis naujas.

Prie Serijos nieko nerašome, prie numerio rašome 1. Ūkinės operacijos nekurti, tiesiog įrašyti D1220 K3011.

Po to kaskart renkamės ūkinę operaciją ir išrenkame po vieną detalę ir keliame į sąskaitą.

Viršuje spaudžiame mygtuką „Visi gavėjo dokumentai“ – Pasirenkame dokumentą, kurį norime apmokėti – Spaudžiame apmokėti – Uždaryti - Tęsti

Įvedame datą, Seriją, pasirenkame per burbuliuką, mat. atsakingas asmuo, įsivedame pirkėją UAB „Vairas“ buh. Sąskaitą 241 ir pažymime PVM kreditorių (pardavimo PVM).

Mygtuko „Visi gavėjo dokumentai“ pagalba surandame dokumentą, kurį norime apmokėti – Spaudžiame Apmokėti – Uždaryti –Tęsti

Sukuriame klientą SEB bankas, Buh. Sąskaita 4413 (reiktų vesti 4410, tačiau programa neduos, nes neteisingas programos aprašymas)

Pirmiausia nustatome KPO parametrus: Kasa – Servisas – Spausdinimo parametrai kasos pajamų orderiams – Taškelis „Ant balto lapo“.

Kad galėtume išmokėti avansą visiems darbuotojams, būtina darbuotojų kortelėse nurodyti „Kolektyvą“ pvz. administracija (visiems darbuotojams turi būti tas pats kolektyvas, kitaip neleis išmokėti visiems vienu metu).

Kur PVM dydis nurodome 17,36 proc. (nes pardavimo suma jau su PVM, tai įrašius 17.36proc., programa išskaičiuoja sumą be PVM).

Atlyginimai – Dokumentai – Etatiniai atlyginimai – Įterpti – Pažymime, kad atlyginimus formuoti automatiškai „NE“ – tuomet per burbuliuką pasirenkame darbuotoją, pvz. Lukas - Įterpti – įrašome „atidirbta dienų“.

  • Microsoft Word 14025 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (3644 žodžiai)
  • Profesinė mokykla
  • Aušra
  • Programa „Debetas“: duomenų suvedimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Programa „Debetas“: duomenų suvedimas. (2018 m. Lapkričio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/programa-debetas-duomenu-suvedimas.html Peržiūrėta 2019 m. Kovo 24 d. 01:14
×