Programavimo duomenų struktūrų dalyko kursinis darbas Programavimas C++ kalba


Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Programos projekas. Užduoties formulavimas ir analize. Programinės dalies aprašymas. Programos testavimas. Vartotojo dokumentacija. Funkcinis programos aprašymas. Programinės įrangos platinimas ir diegimas. Vartotojo vadovas. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

C++ kalba buvo išvystyta iš C kalbos, kuriai savo ruoštu pradžią davė BCPL ir B programavimo kalbos. Ji skirta operacinių sistemų ir kompiliatorių programinei įrangai kurti. B kalba, sukurta 1970 m. panaudojo daugelį BCPL kalbos savybių ir buvo skirta UNIX operacinei sistemai plėtoti. C kalba pasirodė 1972m. Ji perėmė ne tik BCPL ir B kalbųsavybes, bet ir panaudojo aukšto lygmens programavimo kalbos Algol68 idėjas. Tuomet 90% UNIX‘oprogramavimo kodo buvo parašyta C kalba. Todėl iš pradžių C kalbos vardas buvo vardas buvo siejamas su UNIX operacine sistema. Tačiau C kalba pasirodė esanti labai efektyvi kalba. Šiuo metu dauguma operacinių yra parašytos C ar C++ kalba. C kalba yra įdiegta daugumoje skirtingų tipų kompiuterių. Šiuo metu ji nera susieta su konkrečia kompiuterio architektūra ar operacine sistema. C kalba jungia aukšto lygmens programavimo kalbos elementus su asemblerio kalbos funkcionalumu ir dažnai vadinama tarpinio lygmens programavimo kalba. (J.Blonskis ir kt.,2007)

C++ kalba atsirado praėjusio amžiaus 8-jame dešimtmetyje – tuomet, kai pradėjo plisti objektinio programavimo idėjos. Jos kūrėjas papildė C kalbą objektinio programavimo priemonėmis. Pirmasis komercinis C++ leidinys buvo išleistas 1985 m., o 1989 m. patvirtintas ir pirmas ANSI C kalbos standartas, ženkliai įtakojęs C++ vystymąsi. 1998 m. buvo sukurtas C++ kalbos standartas. Jis buvo patobulintas 2003m. (A.Vidžiūnas, 2005)

Pirmiausia panagrinėsime kalbų klasifikaciją pagal jų taikymo sritis. Tai elementariausia ir

dažnai pateikiama klasifikacija. Ryškiau skiriasi keturios kalbų grupės, tinkamos šiems

Borland C++ - mokama programavimo aplinka, kurios nemokas yra tik kompiliatorius (be grafinės sąsajos ir daugybės funkcijų).

Užduotys: Programa apdoroja automobilių vairavimo varžybu rezultatus. Faile yra saugomi duomenys: Pavardė, G.Metai, Vairavimo taškai ir teorijos taškai.

Programa suskaičiuoja kiek išviso taskų surinko kiekvienas dalyvis, išrenka varžybų nugaletoją, išrenka jauniausią ir vyriausią varžybų dalyvį.

Apskaiąiuoja vidutinį taškų skaicių, suformuoja nauja komanda is dalyvių kurių taskų skaičius viršijo vidurkį.

Surikiuoja dalyvius pagal pasirinktą kriterijų pvz., Pavarde, G.metus, vairavimo taškai arba teorijos taškai.

Pašalina duomenis is masyvo ir įterpia naujus, rezultatus įrašo į failą.

Failo vardas bus nuskaitomas naudojant komponentą OpenDialog. Duomenys bus skaitomi į dinaminį struktūrų masyvą paspaudus mygtuką Skaityti. Skaitant duomenis bus apskaičiuojama kiek iš viso taškų surinko varžybų dalyvis. Perskaityti duomenys bus rodomi ekrane komponento RichTextBox lauke. Veiksmai su duomenimis bus atliekami paspaudus atitinkamą mygtuką. Visi komponentai, susiję su veiksmais, taps aktyvūs tik nuskaičius duomenis.

Vartotojo sąsają sudarys dvi formos. Viena forma- pagrindinė joje bus išdėstyti pagrindiniai komponentai, mygtukai, meniu, išvedimo laukai, kita forma bus skirta informacijai apie programos autorių. Programa baigs darbą paspaudus mygtuką Pabaiga, ekrane bus parodyta pranešimo kortelė, prašanti patvirtinti darbo pabaigą. Veiksmams su duomenimis atlikti bus sukurta klasė. Įrašui aprašyti bus sukurta struktūra, kuri kartu su klase bus aprašyta atskirame faile. Užduotis bus sprendžiama Form1 klasėje. Čia bus aprašytas klasės objektas.

Grafinę vartotojo sąsają sudarys dvi formos Viena forma- pagrindinė joje bus išdėstyti pagrindiniai komponentai, mygtukai, meniu, išvedimo laukai, kita forma bus skirta informacijai apie programos autorių. Pagrindinės formos projektas yra pavaizduotas 2 paveiksle.

Komponentas SaveDialogAs sukuria SaveAs dialogo langą, skirtą įrašyti duomenims į failą. Šis komponentas programos darbo metu yra nematomas, todėl jis gali būti padėtas bet kurioje vietoje.

Komponentas SaveDialog sukuria SaveAs dialogo langą, skirtą įrašyti duomenims į failą. Šis komponentas programos darbo metu yra nematomas, todėl jis gali būti padėtas bet kurioje vietoje.

  • Microsoft Word 1364 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (3606 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mindaugas
  • Programavimo duomenų struktūrų dalyko kursinis darbas Programavimas C++ kalba
    10 - 2 balsai (-ų)
Programavimo duomenų struktūrų dalyko kursinis darbas Programavimas C++ kalba. (2015 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/programavimo-duomenu-strukturu-dalyko-kursinis-darbas-programavimas-c-kalba.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 02:47
×