Programos

Informatikos programos. Įvairios programos - renginių planai parsisiuntimui. Pasisemkite idėjų iš jau padarytų programų.
72 dokumentai
Kalėdinis vaidinimas vaikams Raudonkepuraitė ir vilkas
Kalėdinis vaidinimas vaikams. Spektaklis vaikams. Burtininkė. Snaigių šokis. Juokdarys. Snaigė. Raudonkepuraitė. Katyčių ritminis šokis. Katė. Pelė. Ančiukų ritminis šokis. Antis. Nykštukų ritminis šokis. Nykštukas. Lapė. Vilkas. ...
Pedagogikos programos, Programa, 9 puslapiai
2013 01 08
Būrelio programa
Dailės būrelio programa. Bendrosios nuostatos. Programos paskirtis. Veikla. Ištekliai. Teminis planas.
Dailės programos, Programa, 9 puslapiai
2013 08 13
Mokytoju dienos scenarijus
1.Pavadinimas: „ Pabuvokime pasakoje“2.Tema: mokytojų diena3.Idėja, tikslas: atskleisti mokytojo ir mokinio ryšį4.Uždaviniai: ● Priminti linksmas mokyklos istorijas, pagal raudonkepuraitės pasakos ...
Pedagogikos programos, Programa, 7 puslapiai
2013 02 21
Anglų kalbos pamokų planai
Lesson plan. Book: michael harris, david mower, anna sikorzynska. , opportunities pre-intermediate. Pearson education limited. The theme: “at the seaside”. The structure of the lesson. Part of the lesson. Teaching aids. Teacher. Students. ...
Anglų programos, Programa, 36 puslapiai
2013 01 31
Socialinio pedagogo veiklos programa
Socialinio pedagogo veiklos programa. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė. Individualus darbas su mokiniais. Pagalba moksleivių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, ...
Pedagogikos programos, Programa, 5 puslapiai
2012 06 21
Retorikos būrelio veiklos planas
Uždaviniai: •Suteikti žinių apie retoriką, •Išmokyti aiškiai ir raiškiai kalbėti,Tikslai:•Išaiškinti, ką ir kodėl norime kalbėti,• padėti suvokti, supažindinti, patarti, rasti teisingą ...
Lietuvių programos, Programa, 2 puslapiai
2012 08 20
Sportinio rengimo mezociklas
1. Autorius: Šiaulių universiteto Kūno kultūros specialybės II kurso studentės.2. Rengiamųjų sportininkų sporto šakas (rungtis): Lengvoji atletika, 400mb/b.3. Rengiamųjų sportininkų geriausi pasiekimai:Lietuvos jaunimo ...
Kūno kultūros programos, Programa, 35 puslapiai
2012 11 27
Individuali treniruočių programa obuolio tipo figūrai
Individuali treniruočių programa. Obuolio tipo figūrai. Programa sudaryta. Prieš treniruotes. Treniruotė. Kardio treniruotė. Po treniruočių.
Medicinos programos, Programa, 1 puslapis
2013 05 22
Šuolio gerinimo programa
Artūro leščinsko šuolio gerinimo programa. Mityba treniruotės metu.
Kūno kultūros programos, Programa, 3 puslapiai
2013 12 16
Knigynas. Sukurta knygyno duomenų bazė. Yra pati struktūra, pradiniai duomenys, įvairios formos ir ataskaitos. Padaryta forma su mygtukais, paveiksliukais, paieška; forma formoje; subforma. Dviejų rūšių ataskaitos. Yra meniu, kuris ...
Informatikos programos, Programa, 10 puslapių
2011 04 17
Pragulu profilaktikos ir gydymo mokymo programos planas
Pragulos, jų profilaktika ir gydymas. Mokymo programos aprašas. Mokymo tema. Kontroliniai klausimai. Atsakymai. Programos apimtis (val. ). Programos paskirtis. Programos tikslas. Siekiami išugdyti gebėjimai. Programos temos. Mokymo ...
Medicinos programos, Programa, 5 puslapiai
2013 11 19
5-6 metų amžiaus vaikų vaidybos programa
5 – 6 metų vaikų vaidybos ugdymo programa. Vaikų vaidyba. Tikslas Sudaryti sąlygas vaikų vaidybos ugdymui, išgyvenant kūrybinį pasitenkinimą bei siekiant išbandyti įvairiausius meninės vaidybos raiškos būdus. Uždaviniai. •. ...
Pedagogikos programos, Programa, 7 puslapiai
2014 03 19
Sveikatinimo programa
Įvadas. Fizinis aktyvumas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Pakankamas fizinis aktyvumas. Priežastys, sukeliančios nepakankamą vaikų ir moksleivių fizinį aktyvumą. Tikslai ir uždaviniai. Fizinio aktyvinimo tikslai. Fizinio aktyvinimo ...
Sveikatos programos, Programa, 10 puslapių
2015 05 26
Šokių būrelio ugdymo programa
Siekiamos vertybinės orientacijos. Temos pavadinimas Savaitės.
Menų programos, Programa, 8 puslapiai
2016 09 14
Vaikų vasaros stovykla 10 dienų programa
Vaikų vasaros stovykla 10 dienų programa. – oji diena. X – oji diena.
Pedagogikos programos, Programa, 4 puslapiai
2016 03 31
Matlab skaičiavimai
Apskaičiuoti išraišką. Atlikti veiksmus su matricomis. Sujunkite matricas A ir B stulpeliais. Kiekvieną gautos matricos elementą padidinti vienetu. Suformuluokite matricą D iš 2, 4, 5, 6 gautos matricos eilučių. Sudauginkite gautą ...
Informatikos programos, Programa, 8 puslapiai
2014 05 12
Teisės teorijos seminarų planai
Bendroji teisės teorijos charakteristika. Teisės tradicijos. Teisės normų išreiškimo (materializavimo) forma. Teisės principai. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų klasifikacija. ...
Teisės programos, Programa, 14 puslapių
2013 06 01
4-5 m amžiaus vaikų muzikinio ugdymo programa
4 - 5 metų vaikų (muzikos dalies) kompetencijos ugdymo programa. Muzikinė kompetencija. Tikslas padėti vaikui įaugti į muzikinę kultūrą, ugdant vaiko gabumus, gebėjimus, įgūdžius, jautrumą muzikiniems ir nemuzikiniems garsams. ...
Pedagogikos programos, Programa, 6 puslapiai
2014 03 19
Dailės istorijos mokymo programa
Dailės istorijos mokymo programa. Programos paskirtis. Dalyko tikslas. Dalyko uždaviniai. Mokinių pasiekimai. Dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas. Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje. ...
Dailės programos, Programa, 25 puslapiai
2013 01 28
Druskininkų savivaldybės plėtros strateginis planas
Įvadas. Plano rengimo kontekstas. Druskininkų savivaldybė. Trumpa socialinės ir ekonominės situacijos apžvalga. Druskininkų savivaldybės SSGG (SWOT) analizė. Verslas. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga. Ištekliai. Sveikatos ...
Ekonomikos programos, Programa, 33 puslapiai
2013 11 11
Kauno kolegijos programos sąmata
Įvadas. Biudžeto programos sąmatos samprata. Kauno kolegijos biudžeto programos sąmata. Išvados. Bibliografinių nuorodų sarąšas.
Ekonomikos programos, Programa, 9 puslapiai
2016 11 03
MATLAB slenkančio vidurkio filtras
MATLAB slenkančio vidurkio filtras. Darbo tikslas. Užrašyti kodą, kuris atliktų signalo xn filtravimą vidurkinant iš eilės 10 ir 20 imčių. Pakeisti signalo ir triukšmo santykį, keičiant daugiklį prieš funkciją randn() į 0,1 0,5 ir. ...
Fizikos programos, Programa, 6 puslapiai
2015 01 14
Programa parašyta C++ kalba skirta drabužių parduotuvei. Programa skirta programuotojams ir informatikos studentams. Drabužių parduotuvės programa.
Informatikos programos, Programa, 10 puslapių
2013 09 27
Piligriminė kelionė
Dviejų dienų kelionė piligrimų keliais. Kelionės informacija. Kelionė prasideda ankstyvą ryte, mažeikių autobusų stotyje. Kelionės metu pirmiausiai aplankysime. Kelionės atmintinė. Kelionės programa. Kelionės maršrutas. Gerbiamieji ...
Turizmo programos, Programa, 18 puslapių
2013 05 24
Patyčių prevencija programa Draugiški vaikai
Patyčių programos ,, Draugiški vaikai ‘‘ tikslas , uždaviniai , siekiami rezultatai , nauda , vieta , trukmė ir principai. Programos tikslas. Programos esmė ir uždaviniai. Programos trukmė ir nauda. Programos principai ir siekiami ...
Psichologijos programos, Programa, 10 puslapių
2015 12 10
Gyvenimo piramidė Vaiko socialinių įgūdžių programa
Programa Gyvenimo piramidė. Įgūdžių ugdymas. Pratybų organizavimas. Pratybų eiga. Pasisveikinimas. Namų užduoties aptarimas. Pagrindinė dalis. Poreikių piramidė pagal. Maslou. Fiziologiniai poreikiai. Saugumo poreikiai. Socialiniai ...
Pedagogikos programos, Programa, 7 puslapiai
2014 05 15
Pramoginių šokių būrelio ugdymo programa
Būrelio vadovė. Monika Aniščenko. E. Vaškelevičius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva.
Menų programos, Programa, 3 puslapiai
2016 10 11
Vienuoliktokų krikštynos
Vienuoliktokų krikštynos scenarijus. Kareivinė zona ,,išlikimas“.
Pedagogikos programos, Programa, 1 puslapis
2013 03 02
Žygis baidarėmis po aukštaitijos nacionalinio parko ežerus
Rekreacinė programa. Poreikių tyrimas ir analizė. Veiksmų planai. Konkurencija. Lankomi objektai žygio metu. Programos nauda. Naudota literatūra.
Turizmo programos, Programa, 16 puslapių
2014 06 11
10kl. tinklapių kūrimo kurso galutinis vertinimo darbas - HTML kalba parašytas tinklapis.
Informatikos programos, Programa, 5 puslapiai
2012 03 20
×