Programos

Informatikos programos. Įvairios programos - renginių planai parsisiuntimui. Pasisemkite idėjų iš jau padarytų programų.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

99 dokumentai
Būrelio programa
9,2( 5 atsiliepimai )
Dailės būrelio programa. Bendrosios nuostatos. Programos paskirtis. Veikla. Ištekliai. Teminis planas.
Dailės programos, Programa, 9 puslapiai
2013 08 15
Anglų kalbos pamokų planai
Lesson plan. Book: michael harris, david mower, anna sikorzynska. , opportunities pre-intermediate. Pearson education limited. The theme: “at the seaside”. The structure of the lesson. Part of the lesson. Teaching aids. Teacher. Students. ...
Anglų programos, Programa, 36 puslapiai
2013 02 09
Socialinio pedagogo veiklos programa
Socialinio pedagogo veiklos programa. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė. Individualus darbas su mokiniais. Pagalba moksleivių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, ...
Pedagogikos programos, Programa, 5 puslapiai
2016 07 28
Sportinio rengimo mezociklas
1. Autorius: Šiaulių universiteto Kūno kultūros specialybės II kurso studentės.2. Rengiamųjų sportininkų sporto šakas (rungtis): Lengvoji atletika, 400mb/b.3. Rengiamųjų sportininkų geriausi pasiekimai:Lietuvos jaunimo ...
Kūno kultūros programos, Programa, 35 puslapiai
2012 11 28
Klasės vadovo veiklos programos planas 7 klasei
Klasės vadovo veiklos programa. Klasės VADOVAS. Valandų skaičius Situacijos analizė. Klasės vadovo veiklos programos tikslai ir uždaviniai. Darbo planas. Prevencinė veikla. Pažintinė veikla. Klasės renginiai. Dalyvavimas mokyklos ...
Pedagogikos programos, Programa, 4 puslapiai
2017 11 18
Retorikos būrelio veiklos planas
Uždaviniai: •Suteikti žinių apie retoriką, •Išmokyti aiškiai ir raiškiai kalbėti,Tikslai:•Išaiškinti, ką ir kodėl norime kalbėti,• padėti suvokti, supažindinti, patarti, rasti teisingą ...
Lietuvių programos, Programa, 2 puslapiai
2012 08 23
Pragulu profilaktikos ir gydymo mokymo programos planas
Pragulos, jų profilaktika ir gydymas. Mokymo programos aprašas. Mokymo tema. Kontroliniai klausimai. Atsakymai. Programos apimtis (val. ). Programos paskirtis. Programos tikslas. Siekiami išugdyti gebėjimai. Programos temos. Mokymo ...
Medicinos programos, Programa, 5 puslapiai
2013 11 19
Šuolio gerinimo programa
Artūro leščinsko šuolio gerinimo programa. Mityba treniruotės metu.
Kūno kultūros programos, Programa, 3 puslapiai
2013 12 17
Individuali treniruočių programa obuolio tipo figūrai
Individuali treniruočių programa. Obuolio tipo figūrai. Programa sudaryta. Prieš treniruotes. Treniruotė. Kardio treniruotė. Po treniruočių.
Medicinos programos, Programa, 1 puslapis
2013 05 22
Šokių būrelio ugdymo programa
Siekiamos vertybinės orientacijos. Temos pavadinimas Savaitės.
Menų programos, Programa, 8 puslapiai
2016 09 14
Knigynas. Sukurta knygyno duomenų bazė. Yra pati struktūra, pradiniai duomenys, įvairios formos ir ataskaitos. Padaryta forma su mygtukais, paveiksliukais, paieška; forma formoje; subforma. Dviejų rūšių ataskaitos. Yra meniu, kuris ...
Informatikos programos, Programa, 10 puslapių
2011 12 30
Transporto Ekspedicija ir draudimas individuali užduotis
Įvadas. Darbas su biržos programa „Cargo. lt“. Individuali cmr užduotis. Cmr važtaraščio pildymas. Smgs važtaraštis. Tir carnet užduotys.
Transporto programos, Programa, 14 puslapių
2017 04 28
5-6 metų amžiaus vaikų vaidybos programa
5 – 6 metų vaikų vaidybos ugdymo programa. Vaikų vaidyba. Tikslas Sudaryti sąlygas vaikų vaidybos ugdymui, išgyvenant kūrybinį pasitenkinimą bei siekiant išbandyti įvairiausius meninės vaidybos raiškos būdus. Uždaviniai. •. ...
Pedagogikos programos, Programa, 7 puslapiai
2016 09 10
4-5 m amžiaus vaikų muzikinio ugdymo programa
4 - 5 metų vaikų (muzikos dalies) kompetencijos ugdymo programa. Muzikinė kompetencija. Tikslas padėti vaikui įaugti į muzikinę kultūrą, ugdant vaiko gabumus, gebėjimus, įgūdžius, jautrumą muzikiniems ir nemuzikiniems garsams. ...
Pedagogikos programos, Programa, 6 puslapiai
2014 03 20
Sveikatinimo programa
Įvadas. Fizinis aktyvumas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Pakankamas fizinis aktyvumas. Priežastys, sukeliančios nepakankamą vaikų ir moksleivių fizinį aktyvumą. Tikslai ir uždaviniai. Fizinio aktyvinimo tikslai. Fizinio aktyvinimo ...
Sveikatos programos, Programa, 10 puslapių
2015 05 27
Tėvų švietimui skirtas seminaras
Pedagoginis tėvų švietimas. Girdimasis kalbėjimo.
Pedagogikos programos, Programa, 4 puslapiai
2016 02 19
Vaikų vasaros stovykla 10 dienų programa
Vaikų vasaros stovykla 10 dienų programa. – oji diena. X – oji diena.
Pedagogikos programos, Programa, 4 puslapiai
2016 03 31
Matlab skaičiavimai
Apskaičiuoti išraišką. Atlikti veiksmus su matricomis. Sujunkite matricas A ir B stulpeliais. Kiekvieną gautos matricos elementą padidinti vienetu. Suformuluokite matricą D iš 2, 4, 5, 6 gautos matricos eilučių. Sudauginkite gautą ...
Informatikos programos, Programa, 8 puslapiai
2014 05 16
Dailės istorijos mokymo programa
Dailės istorijos mokymo programa. Programos paskirtis. Dalyko tikslas. Dalyko uždaviniai. Mokinių pasiekimai. Dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas. Dailės reiškinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje. ...
Dailės programos, Programa, 25 puslapiai
2013 02 05
Sergančių Alzheimerio liga, mokymo programa
Sergančių Alzheimerio liga, mokymo programa Mokymo programos aprašas. Mokomoji medžiaga Pirma savaitė.
Slaugos programos, Programa, 5 puslapiai
2017 05 16
Dziudo sportininko mikrociklų programa
Dziudo sportininko mikrociklų programa. Dziudo sportininko įvadinis mikrociklas. Dziudo sportininko ugdomasis mikrociklas. Dziudo sportininko akcentuotasis mikrociklas. Dziudo sportininko priešvaržybinis mikrociklas. Dziudo sportininko ...
Kūno kultūros programos, Programa, 7 puslapiai
2018 04 10
5 klasės pritaikyta anglų kalbos programa
Module. Meet the family. How old? Module. At home. Module. At school. Module. Going out. Module. Playing sport. Can can ‘ t. Can can ‘. There is there are. Module. Every day. On , in. Then , and , but. Module. Free time. Once , twice , very , ...
Anglų programos, Programa, 5 puslapiai
2019 02 25
Teisės teorijos seminarų planai
Bendroji teisės teorijos charakteristika. Teisės tradicijos. Teisės normų išreiškimo (materializavimo) forma. Teisės principai. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų klasifikacija. ...
Teisės programos, Programa, 14 puslapių
2013 06 06
10kl. tinklapių kūrimo kurso galutinis vertinimo darbas - HTML kalba parašytas tinklapis.
Informatikos programos, Programa, 5 puslapiai
2012 03 20
Rekreacinė veiklos programa
Įvadas. Rekreacijos ištekliai. Rekreacinės veiklos programa. Išvados. Literatūros sąrašas.
Turizmo programos, Programa, 15 puslapių
2015 04 06
Sporto būrelio programos aprašymas
Sporto būrelio programos aprašymas. Programos trukmė, apimtis. Programos dalyviai ir jų amžius. Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdomi specifiniai gebėjimai ir kompetencijosTikslas, uždaviniai ir ...
Kūno kultūros programos, Programa, 4 puslapiai
2019 03 07
Ugdymo programos „Gera pradžia“ metodika ir jos įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Įvadas. Ugdymo ,,gera pradžia“ metodai. Programos ,,Gera pradžia“ tikslai ir ugdymo gairės. Bendradarbiavimas su šeima. Progranos planavimas ugdymo įstaigose. Veiklos planas savaitei. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos programos, Programa, 15 puslapių
2018 09 21
Programa parašyta C++ kalba skirta drabužių parduotuvei. Programa skirta programuotojams ir informatikos studentams. Drabužių parduotuvės programa.
Informatikos programos, Programa, 10 puslapių
2013 10 01
Druskininkų savivaldybės plėtros strateginis planas
Įvadas. Plano rengimo kontekstas. Druskininkų savivaldybė. Trumpa socialinės ir ekonominės situacijos apžvalga. Druskininkų savivaldybės SSGG (SWOT) analizė. Verslas. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga. Ištekliai. Sveikatos ...
Ekonomikos programos, Programa, 33 puslapiai
2013 11 12
MATLAB slenkančio vidurkio filtras
MATLAB slenkančio vidurkio filtras. Darbo tikslas. Užrašyti kodą, kuris atliktų signalo xn filtravimą vidurkinant iš eilės 10 ir 20 imčių. Pakeisti signalo ir triukšmo santykį, keičiant daugiklį prieš funkciją randn() į 0,1 0,5 ir. ...
Fizikos programos, Programa, 6 puslapiai
2016 08 10
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo