Projektai (4)

Įvairių dalykų projektai, kursiniai projektai, skaidrės ir kiti darbai parsisiuntimui. Raskite žinių tarp patalpintų projektų kolekcijos.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

1316 dokumentų
Fotosintezė skaidrės
Šviesos fazė. Tamsos fazė. Kaip vyksta orgranų tilakoiduose.
Biologijos projektai, Projektas, 11 puslapių
2012 03 27
Pavesinė
Tikslas. Susipažinti su sodybos eksterjero elementų projektavimu. Uždavinys. Gebėti esteiškai papuošti savo sodybos aplinką poilsiui skirtais elementais. Pavėsinių pavisdžiai. Bituminės čerpės – pavėsinės stogo danga. Projektojamos ...
Statybos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2012 03 12
Prekyba šokoladu internete
Pareiškėjo duomenys. Informacija apie projekto partnerį (-ius). Trumpas projekto aprašymas. Projekto loginis pagrindimas. Kritinis kelias. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas. Projekto biudžetas. Veiklų kaštų pagrindimas. Projekto ...
Verslo projektai, Projektas, 17 puslapių
2015 02 09
Rinkodaros projektinis darbas
Įvadas. Rinkodaros kompleksas ir jo elementai. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Mikroaplinkos elementa. Makroplinkos elementai. Vartotojo elgsena. Konkurentų analizė. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo ...
Marketingo projektai, Projektas, 38 puslapiai
2016 04 14
Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „Atžalynas“
Namų darbas. Socialinės pagalbos komandos modelis kauno vaikų globos namuose „ atžalynas “. Socialinio darbo padalinys. Individualus darbas su globojamais vaikais. Socialinio darbuotojo veiklos planas eil. nr. Literatūros sąrašas.
Sociologijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2015 10 01
Velykos skaidrės
Šv. Velykų tradicijos. Kiaušinio ir raštų reikšmė. Kiaušinis siejamas su gyvybe. Svarbi detalė kiaušinių marginime - apskritimas. Velykų bobutė. Padalindavo vaikučiams dovanėles. Kuriuose regionuose, velykė ateidavo nakties metu. ...
Lietuvių projektai, Projektas, 6 puslapiai
2013 04 04
Anglies alotropinės atmainos
Anglies alotropinių atmainų gavimas, susidarymas, stuktūra. Junginiai ir jų pavyzdžiai, panaudojimo būdas. Deimantas. Grafitas. Fulerenas. Karbidas. Anglies alotropinės atmainos skiriasi viena nuo kitos savo sandara. Bet visų šių ...
Chemijos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2011 03 03
Ergonomika skaidrės
Ergonomika. Ergonomikos rūšys. Pagrindiniai profilaktikos principai dirbant kompiuteriu. Saugios darbo vietos sąlygos. Tiknamos darbo vietos rekomendacijos. Ergonomiška aplinka. Pagrindiniai sveikos darbo aplinkos ergonominiai principai. ...
Ergonomikos projektai, Projektas, 10 puslapių
2012 11 14
Klientų aptarnavimo įgūdžiai
Įvadas. Tirymo problema. Tyrimo aktualumas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Rezultatų naujumas. Darbo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Klientų aptarnavimo kultūros formavimas ir valdymas. Organizacijos kultūros ...
Sociologijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2014 01 22
PROJEKTAS „Auginkime kartu darnią šeimą naudojant mobilias užimtumo paslaugas“
„ Auginkime kartu darnią šeimą naudojant mobilias užimtumo paslaugas “ Vykdymo vieta Utenos rajonas. Utenos rajono socialinių paslaugų centras. Projektas sisteminiu požiūriu. Projekto loginis pagrindimas Tikslas. Tikslinė grupė ir ...
Sociologijos projektai, Projektas, 13 puslapių
2017 02 06
Taburetės gamyba
Medžiagos: mediena, klijai, medžiui lakuoti skirtas lakas.Įrankiai: siaurapjūklis ,kampainis ,pieštukas ,pjūklas , šlifuoklis ,dildė ,teptukas (gaminiui lakuoti) ,plaktukas , gražtas .Darbo planas: 1. gauti ...
Mechanikos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2013 04 15
Išmanioji pagalvė „Sweet dreams“
Įvadas. Naujo produkto aprašymas. Kaip kilo produkto idėja? Naujo produkto funkcijos. Naujo produkto inovatyvumas. Produkto naudingumas vartotojams. Rinka ir konkurentai. Konkurencija Lietuvos rinkoje. Konkurencija užsienio rinkoje. Produkto ...
Inžinerijos projektai, Projektas, 12 puslapių
2017 11 08
Kazys Saja skaidrės
Kazys saja. Vienas svarbiausių sovietmečio lietuvos dramaturgų. Nesivadovauja mąstymu. K. Sajos teatras. Neturi kurti gyvenimo iliuzijos, priešingai. Siekia suaktyvinti žiūrovų mąstymą. Pjesės taip pat susijusios su parašymo laiku. Viena ...
Lietuvių projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 03 15
Neįgalaus asmens gyvenimiškos situacijos analizė
Neįgaliųjų integracija į visuomenę. Neįgalaus asmens gyvenimiškos situacijos analizė.
Sociologijos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2013 06 06
Darbo ir civilinės saugos projektas (2)
Darbo ir civilinės saugos projektas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Išvežiotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės ...
Saugos projektai, Projektas, 22 puslapiai
2013 05 10
Dokumentų saugojimas archyvuose
Įvadas. Sąvokų analizė. Įstaigos veiklos dokumentų saugojimas ir naudojimas. Valstybės archyvų sistema. Centrinių archyvų sistema. Įstaigos archyvo darbo organizavimas. Dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita. Įstaigos archyvo ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 12 17
Išmanusis namas
Išmanaus namo projektas. Veiklos sąnaudos ir pajamos. Finansavimo šaltinių poreikio nustatymas. Rizika. Išmanaus namo projekto įgyvendinimo rinkos aplinkos analizė. Įmonės veiklos apibūdinimas. Literatūra.
Inžinerijos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2015 03 27
Matematikos ir istorijos ryšiai
Matematikos ryšiai su istorija. Kas yra istorija? Tiesioginiai matematikos ryšiai su istorija. Arabiški skaitmenys. Romėniški skaičiai. Matematikos istorija. Matematika anksčiau. Senovės matematikai. Pitagoras samietis. Pitagoro mokykla. ...
Matematikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2016 06 19
Rinkodara įmonėje Kraft Karūna šokoladas
Įvadas. Rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Įmonės rinkodaros planavimo proceso esmė. Įmonės rinkodaros plano sudėtinės dalys. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Rinkodaros planavimo metodai. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros ...
Vadybos projektai, Projektas, 40 puslapių
2016 12 07
Statistinių duomenų apie AB ,,Lietuvos paštas“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės duomenys. Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje pateikti duomenys, susiję su nagrinėjamos įmonės veikla. Eurostato duomenys. Statistinis stebėjimas. Pavyzdinė anketa. Surinktų ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2013 10 22
Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai (Seb banko pavyzdžiu)
Įvadas. Vadovavimo stiliai ir juos lemiantys veiksniai. Vadovo ir vadovavimo samprata. Vadovavimo stilių klasifikavimas. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Naujieji vadovavimo stiliai. Veiksniai, turintys įtaka asmeninio vadovavimo stiliaus ...
Vadybos projektai, Projektas, 20 puslapių
2017 03 10
Vieno langelio principo veikla vilniaus miesto ir šiaulių rajono savivaldybėse
Įvadas. „vieno langelio“ principo samprata. ,,vieno langelio" principo įgyvendinimas viešojo administravimo institucijose. „vieno langelio“ principo diegimo etapai. Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu padalinio veiklos ...
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 17 puslapių
2013 06 11
Alpės skaidrės
Geografinė padėtis. Kalnai išsidėstę. Šiaurės pusrutulis. Gamtiniai bruožai. Plotas. Alpės skirstomos. Augalija. Alpinės pievos. Alpių susidarymas. Vertikalusis zoniškumas alpėse. Alpėse ryškios vertikaliosios klimato zonos. Turizmas ...
Geografijos projektai, Projektas, 17 puslapių
2012 12 12
Bendravimo psichologija. konfliktai, priežastys, sprendimo būdai
Įvadas. Bendravimo psichologija. Bendravimo samprata. Bendravimo būdai. Konfliktai. Konfliktų samprata. Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys ir jų sprendimo būdai. Išvados. Literatūra.
Psichologijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2013 11 02
Foto studija įmonės projektas
Savarankiško darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Projekto įgyvendinimo vieta ir data. Misija. Galimi partneriai. Projekto idėjos įgyvendinimo planas Projekto tvarkaraštis. Išteklių apmokėjimo planas. SWOT analizė. SSGG analizė. Smart ...
Vadybos projektai, Projektas, 17 puslapių
2015 05 29
Komunikacijos proceso organizacijoje samprata
Įvadas. Komunikacijos proceso organizacijoje samprata. Komunikacijos proceso problemos. Vertikaliosios komunikacijos problemos. Horizontaliosios ir neformaliosios komunikacijos problemos. Organizacinės komunikacijos tobulinimo galimybės. ...
Vadybos projektai, Projektas, 16 puslapių
2014 04 12
Metalų lydiniai skaidrės
Metalų lydiniai. Geležies lydiniai. Plienu vadinamas. Plieno panaudojimas. Ketus. Ketaus panaudojimas. Vario lydiniai. Žalvaris. Panaudojimas. Bronza – vario lydinys,kurio sudetyje yra aliuminio ir alavo. Pagal tai skirstoma ir alvinę ir ...
Chemijos projektai, Projektas, 16 puslapių
2012 12 17
Projektas "Vaikų darželių trūkumas“, Projektas „SEB banko klientų nepasitenkinimo mažinimas Mažeikiuose“
Projektas ,,Vaikų darželių trūkumas“. Alternatyvos. Problemų medis, problema. Priežastys ir sprendimai. Projekto suinteresuotos šalys. Projekto komandos formavimas. Projekto organizacinės struktūros identifikavimas. Projekto veiklų ...
Vadybos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2014 11 25
Tautinių mažumų padėtis Lietuvoje xx amžiuje
Tautinės mažumos. Pirmasis lietuvos gybventojų surašymas. Tautinių mažumų padėtis lietuvoje. Sovietinės okupacijos metais. Tautinės mažumos šiuo metu. Lenkai. Rusai. Totoriai ir karaimai. Žydai.
Istorijos projektai, Projektas, 11 puslapių
2012 03 03
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Teletechnologija“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. Padalinio „Technologija“ kasininkų darbo. gruodžio mėn. grafikas. darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Kasininko pareigybiniai nuostatai. Kasininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr. ...
Saugos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2015 03 01
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema