Projekto įgyvendinimo planavimas: Tinklinis grafikas


Statybos referatas.

Projekto grafikas tvarkaraštis. Tinklinis grafikas. Priklausomybės tipas. Kritinio kelio metodas angl. Critical Path Method CPM. Pert metodas. – palankiausia darbo trukmė. – labiausiai tikėtina darbo trukmė. – nepalankiausia darbo trukmė. Trukmės skaičiavimas. Projekto gairės. Gairių planas. Grafikų sudarymo problemos. Projekto planavimas. Darbų skaidymo struktūra WBC. Darbų skaidymo struktūra. Darbų skaidymo struktūra WBS. WBS kūrimas. WBS baigtumas. Projekto rezultatų vertinimo aspektai. Projektų vertinimo metodai. Finansinė analizė. Ekonominis vertinimas. Daugiakriterė projektų analizė. Finansiniai rodikliai. Vidinė grąžos norma. Remiantis grynąją dabartine verte. Remiantis vidine grąžos norma. Rentabilumo indeksas. Remiantis rentabilumo indeksu. Atsipirkimo laikotarpis. Projektas parenkamas remiantis. Projekto pagrindimas. Suinteresuotoji projekto šalis. Suinteresuotųjų projekto šalių analizė. Organizacinė projekto struktūra. Organizavimo projekte tikslas parinkti. Organizacinė valdymo struktūra. Kainos nustatymo strategija. Kainos nustatymo metodai. Įvertinimas palyginimu. “ Iš viršaus į apačią ” skaičiavimas. “ Iš apačios į viršų ” skaičiavimas. Algoritminis parametrinis modelis. Laimėjimo kaina. Parkinsono principas. Projekto biudžetas. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Statybos skaičiuojamoji kaina. Statybos sklypo paruošimas. Statinių ir jų dalių statyba bei įrengimas. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos. Kitos statinio išlaidos. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto žmogiškųjų išteklių valdymo procesai. Projekto žmogiškųjų išteklių valdymas. Organizacinis planavimas išeities duomenys. Organizacinis planavimas metodai ir priemonės. Organizacinis planavimas rezultatai. Personalo valdymo planas. Pagalbiniai elementai. Vadovavimas projektuose. Motyvavimo priemonių sistema. Atlyginimo sistema. Darbo užmokesčio formos bei jų atmainos.


•Tinklinis grafikas (PERT (angl. Program Evaluation and Review Technique –programos įvertinimo ir peržiūros metodas) ir CPM (angl. Critical Path Method –kritinio kelio metodas))

•Ganto grafikas (angl.Gantt chart –kalendorinis grafikas) .

•Darbo laiko rezervas, kuris parodo darbų „lankstumą“: galimybę pailginti darbo trukmę arba nukelti darbo pradžią.

•Gairės (angl. milestone) yra atskaitos taškai ir pristatymai, kuriais baigiami labai svarbūs įvykiai/etapai.

•Rezultatas/išdava (angl.deliverable) yra vartotojui pateikiamas etapo/projekto rezultatas.

•Tęstinė veikla nuo sumanymo iki rezultato (produkto/paslaugos) pateikimo. Atsižvelgiant į naują informaciją, planai turi būti reguliariai atnaujinami.

•Įvairūs skirtingų tipų planai gali būti sudaromi, pagrindiniam projekto planui, kuris susijęs su darbų grafiku ir biudžetu, papildyti.

•Darbų skaidymo struktūros sudarymas (WBS) –projekto tikslai ir reikalingi atlikti darbai išskaidomi į smulkesnes, lengviau valdomas ir kontroliuojamas sudedamąsias dalis, nustatomos projekto pradžios ir pabaigos datos.

•Darbų sąrašo sudarymas –darbų skaidymo struktūra išskaidoma darbų smulkumu.

•Darbų eiliškumo nustatymas –nustatoma darbų tarpusavio priklausomybė, apribojimai.

•Išteklių planavimas –nustatomi veikloms reikalingi ištekliai.

•Trukmės nustatymas –remiantis turima informacija: darbų sąrašu, darbų eiliškumu, apribojimais, reikalingais ištekliais ir kt., yra nustatoma bei suderinama galutinė veiklų trukmė.

•Grafiko sudarymas –suderinama visa su projekto laiko planavimu susijusi informacija: ištekliai, veiklos, trukmė ir pan. –patvirtinamas galutinis projekto grafikas, nustatomas kritinis kelias.

•Biudžeto planavimas –įvertinus projekto veikloms priskirtų išteklių kainą, sudaromas visas veiklas apimantis biudžetas.

•Sudaromas bendras projekto planas –išsamus dokumentas, apimantis tokias dalis kaip biudžetas, gairės, laiko grafikas, atsakomybė, išteklių paskirstymas ir kt.

•Suskaido projektą į dalis (užduočių kompleksus, darbus ir pan.) pagal planavimo ir grafikų sudarymo reikmės.

•Darbas turi būti įtrauktas tik vieną kartą, t. y. darbų, sudarančių vieną projekto rezultatą, darbo kiekio suma turi būti lygi to rezultato darbo kiekiui.

•Įtraukti tik reikalingus, projekto rezultatą kuriančius darbus, nes įtraukus nereikalingų darbų gali išaugti projekto apimtis ir padidėti išlaidos.

•Kiekvienam darbui reikia skirti vieną atsakingą žmogų, net jei tą darbą dirbs grupė žmonių;

•Įraukti kuo daugiau projekto vykdyme dalyvausiančių žmonių į darbų išskaidymo struktūros kūrimą, nes tai:

•padidins projekto dalyvių atsakomybę už pasiūlytus ir į darbų išskaidymo struktūrą įtrauktus darbus.

•SSGG (stiprybės, silpnybės, grėsmės, galimybės) analizė.

•Įvertinti veiksnius, kurie turi būti įvertinti, bet neįtraukti į finansinius rodiklius (t. y. nebuvo įvertinti atliekant finansinę projekto analizę)

•Jei IRR=CC, projektas nei pelningas, nei nuostolingas;

•Jei IRR > CC, tai projektas priimtinas.

•tai asmuo, grupė asmenų ar organizacija, kurie dalyvauja projekte arba kurių interesus gali teigiamai/neigiamai paveikti vykdomas projektas/projekto rezultatas; jos gali daryti įtaką projektui sėkmingai užbaigti.

•modelis, kurį sudaro projekto vadovai, kad paskirstytų, organizuotų ir koordinuotų organizacijos darbuotojų (padalinių) ar kitų vykdytojų darbus projekto tikslams įgyvendinti

2.Sugrupuojant panašias ir logiškai susijusias darbines veiklas į struktūrines grandis.

3.Nustatant atsiskaitomybės grandis. Struktūrinių grandžių sujungimas pagal atsiskaitomybės lygį sudaro daugelio valdymo lygių modelį, arba organizacinę hierarchiją.

4.Integruojant atskirų struktūrinių grandžių veiklą, siekiant projekto tikslų.

•Įvertinama kiekvienos darbo/projekto sudedamosios dalies kaina. Bendrą projekto kainą sudaro sudedamųjų dalių kainų visuma.

•Grindžiamas istoriniais darbų ar projekto kainos skaičiavimais. Nustatoma statistinė priklausomybė tarp buvusių projektų sąnaudų/kainos ir kitų kiekybinių parametrų.

•Pakankama laimėti projekto realizavimo konkursą. Įvertinamos projekto sąnaudos labiau priklauso nuo užsakovo finansinių galimybių nei nuo reikiamų projekto rezultato charakteristikų.

  • Statyba Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Roberta
  • 33 puslapiai (4291 žodis)
  • Statybos referatai
  • Microsoft Word 1481 KB
  • Projekto įgyvendinimo planavimas: Tinklinis grafikas
    10 - 3 balsai (-ų)
Projekto įgyvendinimo planavimas: Tinklinis grafikas. (2016 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/projekto-igyvendinimo-planavimas-tinklinis-grafikas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 18:01