Projektų auditas referatas


Įvadas. Projekto koncepcija. Projekto sąvokos bei savybės. Projektų klasifikacija bei dalyviai. Audito samprata, reikšmė ir tikslai. Projektų audito esmė. Projektų audito etapai. Projektų baigimas. Projektų nesėkmių priežastys. Projektų užbaigimo procesas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Viešojo sektoriaus organizacijos, norėdamos savo įmonėse įdiegti naujoves, labai dažnai kuria projektus. Norint sukurti gerą projektą, yra reikalingos tokios jo vykdymo dalys, kaip auditas ir tinkamas projekto užbaigimas. Projekto auditas yra sistemingas, nepriklausomas bei dokumentais įformintas procesas, kuriuo siekiama surinkti audito įrodymus ir objektyviai juos įvertinti. Šis auditas yra vadinamas apžvalginiu, nes juo siekiama įvertinti kodėl buvo pasirinktas projektas bei, kaip jis atspindi organizacijos prioritetus. Projektas – tai laikina veikla, kuria siekiama sukurti unikalų produktą ar paslaugą. Organizacijose, kurios nuolat vykdo vieną ar daugiau projektų, labai naudinga periodiškai atlikti einamųjų ir neseniai baigtų projektų auditus ir vertinti jų įtaką organizacijos ateičiai. Projekto auditas ir tinkamas užbaigimas – tai priemonės, skatinančios nuolatinį tobulėjimą ir kokybės gerinimą.

Išteklius (pinigų, materialinių, žmogiškųjų, laiko, informacinius ir kt.);

Rezultatą (fiziniai objektai; technologijos; produkcija; sistemos; intelektualūs tyrimai).

Paveiksle matyti, jog pagal trukmę projektus galima skirstyti į trumpalaikius (iki 2 metų, trumpesni projektai gali trukti vos keletą mėnesių), vidutinės trukmės ir ilgalaikius. Projekto sudėtingumą lemia jo dydis ir valdymo struktūra. Pagal projekto dydį, dalyvių skaičių ir įtaką aplinkai projektai gali būti skirstomi į smulkius, vidutinius, stambius ir labai stambius. Projektai taip pat gali būti tarpvalstybiniai, tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai ar pan.

Firmos bei specialistai, kurie sutarčių pagrindu kviečiami teikti konsultacines paslaugas projekto dalyviams jo rengimo bei realizavimo klausimais.

Užsakovu gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Taip pat užsakovu gali būti viena ar kelios organizacijos, jungiančios savo jėgas, interesus bei išteklius projektą realizuodamos ir naudodamos jo rezultatus. Kai kuriais atvejais investuotojas ir užsakovas būna tas pats asmuo. Jeigu investuotojas ir užsakovas yra ne tas pats asmuo, investuotojas sudaro sutartį su užsakovu, kontroliuoja sutarčių vykdymą ir atsiskaito su kitais projekto dalyviais. Už projektuotojo darbų įvykdymą yra atsakinga viena organizacija, tai yra generalinis projektuotojas. Kalbant apie projekto finansavimą, bankas turi nepertraukiamai aprūpinti piniginėmis lėšomis. Jeigu užsakovas neturi pakankamai lėšų , bankas kredituoja generalinį rangovą atsiskaitant su subrangovais. Licenzorius suteikia teisę panaudoti projekte būtiniausius mokslo ir technikos pasiekimus.

Nepriklausomumas – kad audito informacijos vartotojai pasitikėtų auditu, auditorius privalo būti nepriklausomas nuo tikrinamos organizacijos. Atlikdamas savo darbą, auditorius turi turėti veiksmų laisvę, nejausti audituojamos įstaigos spaudimo, nes tik šitaip galės suformuluoti ir pateikti objektyvią audito išvadą.

Svarbiausios šio proceso ypatybės – įrodymų rinkimas, metodiškumas ir objektyvumas. Šiais veiksniai siekiama patvirtinti arba paneigti įmonės vadovybės pateiktų finansinės atskaitomybės duomenų teisingumą, auditoriui surenkant reikiamą informaciją, tai yra įrodymų rinkimo ypatybė. Įrodymams rinkti yra naudojama nustatyta metodika. Taip siekiama užtikrinti, kad darbas būtų atliekamas kokybiškai, kad būtų remiamasi pakankamu skaičiumi patikimų įrodymų. Taip pat labai svarbus objektyvumas, auditas turi būti objektyvus, objektyviai vertinti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, atskleisti teigiamus ir neigiamus veiksnius, tikrąją įmonės padėtį.

Vienas iš patikimų ekonominės informacijos šaltinių. Jo teikiama informacija yra patikima, objektyvi, tiksli, turi didelę įrodomąją galią.

Bendrieji audito tikslai nurodyti Lietuvos Respublikos audito įstatyme ir audito standartuose (žr. 6 lentelę).

PROJEKTŲ AUDITO ESMĖ

Šiuo auditu siekiama išsiaiškinti užsakovo lūkesčius ir ar atliktu projektu jie buvo pateisinti. Taip pat galima patikrinti ar projektas buvo tinkamai valdomas bei įsitikinti ar klientas buvo patenkintas rezultatais. Antroji projektų audito užduotis yra nustatyti projekto nesėkmes, klaidas ir įvertinti, kas prisidėjo prie projekto sėkmės. Įvykdžius šiuos punktus auditorius pateikia išvadas, rekomendacijas, kaip tobulinti einamąjį projektą, jį užbaigus – kaip pagerinti būsimų projektų kokybę, vykdymą. Deja, ne visi projektai yra audituojami, kai kurios organizacijos jų net rimčiau neperžvelgia, netikrina, todėl tinkamai neįvertintos klaidos yra pamirštamos ir toliau nuolat kartojamos.

Daugelis organizacijų, pateikdamos projektus, susiduria su įvairiais sunkumais. Viena iš priežasčių yra ta, kad vadovai ir finansuotojai negali suprasti ir tinkamai įvertinti tikrosios projekto padėties. Daugeliu atvejų, projektas veikia nepriklausomai, kol tampa akivaizdu, kad yra problemų su jo tvarkaraščiu, išlaidomis ar kokybe. Tuomet tampa per vėlu ką nors keisti ir toliau siekti pradinių organizacijos užsibrėžtų prioritetų. Vertindamos tiek sėkmingus, tiek nepavykusius projektus organizacijos sukuria geresnes praktikas, kurias vėliau diegia savo projektų valdymo sistemose. Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose projektų auditai yra privalomi. Projekto auditas gali padėti nustatyti tikrąją projekto padėtį, ar jis vykdomas tinkama kryptimi ir ar bus pasiektas kokybiškas jo užbaigimas. Taip pat audituojant projektus, galima įvertinti ar projekto komanda dirba tinkamai ir ar tinkamai parinkti žmogiškieji ištekliai.

  • Microsoft Word 76 KB
  • 2015 m.
  • 24 puslapiai (5606 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lijana
  • Projektų auditas referatas
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Projektų auditas referatas. (2015 m. Gegužės 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/projektu-auditas-referatas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 12:59
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo