Projektų vertinimas kursinis darbas


Įvadas. Projektų vertinimo esmė. Vertinimo kriterijai. Efektyvumo, ekonominis ir socialinis vertinimas. Projektų vertinimo ypatumai. Projektų vertinimo trukmė. Projekto finansinis vertinimas. Projekto pinigų srautų prognozavimas. Rizikos vertinimas. Rizikos įvertinimo metodas “Jautrumo analizė”. Projektų rizikos įvertinimo “Scenarijaus analizė”. Įvertinimo metodas “Sprendimų medžio analizė”. Projektų rizikos įvertinimo metodas “Monte Karlo imitacinis modeliavimas”. Išvados. Literatūra.

Projektai gali būti vertinami daugeliu aspektų: gamybiniu-technologiniu, ekologiniu, energetiniu, socialiniu, ekonominiu ir finansiniu.

Kokybiško projekto tolimesnis plėtojimas ir gyvavimas labai priklauso nuo puikiai atlikto finansinio, ekonominio, bei rizikos vertinimo apie kuriuos aprašoma šiame darbe.

Labai svarbų vaidmenį projektų gyvavime turi jų vertinimas. Būtent nuo vertinimo priklauso projekto kokybė, įgyvendinimas ir jo baigtis. Vertinimo kriterijų apibrėžimas yra viena svarbiausių veiklų, kurią rekomenduojama atlikti projekto kūrėjams. Jie gali būti vertinami daugeliu aspektų: gamybiniu-technologiniu, ekologiniu, energetiniu, socialiniu, ekonominiu ir finansiniu.

Šio darbo tikslas susipažinti su projektų vertinimo esme, svarba ir ypatumais.

Projektų vertinimą mes suprantame, kaip metodą taikant tam tikrus standartus ir kriterijus siekiant nustatyti projekto naudą/ vertę. Tai sistemingas ir tikslinis projekto įvertinimas (įgyvendinimo ir rezultatų). Vertinimo tikslas yra nustatyti pasiekimų aktualumą ir sėkmę, įgyvendinimo efektyvumą ir projekto poveikį bei testinumą.

nuspręsti, kuriems projektams yra geriausia naudoti organizacijos pinigus;

užtikrinti, kad iš projektų bus gauta optimali nauda;

garantuoti, kad projekto ir visos organizacijos rizika bus minimali;

padėti pagrindus tolesnei kiekvieno projekto analizei

Gamybinius – techninius veiksnius sudaro darbo ir įrenginių našumas; pastatų ir įrenginių eksploatavimo laikas; priimtinumas produkcijos gamybai; apsirūpinimas gamybos priemonėmis; naudojami ištekliai; perspektyvumas ir plečiamumas (diversifikacijos galimybės); suderinamumas su infrastruktūra.

Socialinės analizės metu tikslinga nustatyti projektų variantų tinkamumą vartotojui. Būtina įvertinti gyventojų, kuriuos paliečia projektas, socialinė, kultūrinė ir demografinė charakteristika; projektų priimtinumas vietinei kultūrai. Projekto socialinis vertinimas apsunkintas naudojamų formulių metodų, metodikų ir procedūrų trūkumu ar ribotumu – dažniausiai apribojama darbo vietų išsaugojimu ir naujų sukūrimo konstatavimu.

naujoms technologijoms ir mokslo tyrimų darbams;

Efektyvumo įvertinimas apibrėžiamas kaip nuomonės formavimas apie vertę, apie to arba kito proceso ar objekto reikšmingumą. Bendriausia prasme efektyvumas – produktyviųjų pastangų panaudojimo lygis, užtikrinantis maksimalų rezultatą. Efektyvumo sąvoką ekonomine prasme galime nusakyti šia logine priklausomybe: Efektyvumas=rezultatai/sąnaudos

[Projektų ekonominis ir socialinis vertinimas; Rasa Norvaišienė,Rytis Krušinskas; 2008 m. Vitae Litera]

Atliekant finansinį projektų vertinimą, pajamos ir išlaidos įtraukiamos atitinkamu laikotarpiu kada planuojama jas gauti ar patirti. Todėl vertinimo laikotarpio nustatymas yra itin reikalingas. Projekto pinigų srautų prognozė rengiama laikotarpiui, nustatytam atsižvelgiant į ekonomiškai naudingą projekto gyvavimo laikotarpį. Šis laikotarpis turėtų būti pakankamai ilgas ir apimti tikėtina ilgalaikį projekto poveikį. Po šio laikotarpio projektinė veikla (dažniausiai tik fiktyviai) yra baigiama ir laikoma, kad investicija atsipirko.

Remiantis tarptautiniu mastu priimta praktika, ES Komisija rekomenduoja tokį skirtingų sektorių viešųjų projektų gyvavimo laikotarpį:

vanduo ir aplinka – 30 m.

kitos paslaugos – 15 m.

uostai ir oro uostai – 25 m.

Projekto finansinio vertinimo tikslas yra atlikti projekto socialinį ir ekonominį vertinimą, ištirti projekto finansinį stabilumą ir finansinį tęstinumą po projekto įgyvendinimo, t.y. nustatyti, ar projektas ir jo teikiami rezultatai bei pasekmės yra finansiškai patrauklūs (sukuriantys finansinę naudą) arba įvertinti, kiek projektas yra finansiškai nuostolingas.

Atliekant finansinį vertinimą, kuris yra vienas iš projekto vertinimo etapų prieš ekonominę analizę, aiškiai apsibrėžiama analizuojama sritis – organizacija, įgyvendinanti projektą, ir visi piniginiai srautai, susiję tik su projektu ir šios organizacijos vaidmeniu projekte. Jeigu finansiniu požiūriu vertinamas projektas pritraukia papildomas pajamas ar reikalauja papildomų išlaidų projektą įgyvendinančiai organizacijai, šie veiksniai taip pat turi būti numatyti ir analizuojami finansinio vertinimo metu. [1.]

Taip pat būtina pastebėti, kad neapibrėžus vieningos sistemos išlaidų ir gautos naudos, analizės rezultatai, priklausomai nuo taikytų kriterijų ir analizės metodų, gali labai skirtis. Numatomo projekto gyvavimo apibrėžimas vertinimui turėtų būti atliekamas prieš visus finansinio vertinimo etapus.

Projekto pinigų srautai yra pinigų srautai, atsirandantys iš dėl priimto sprendimo vykdyti projektą. [6.]

Viena iš esminių sąlygų skaičiuojant esamąją projekto vertę atsižvelgti į tai, kad projekto pinigų srautai bus uždirbti skirtingais metais, todėl būtina įvertinti, kokia būsimų pinigų srautų dabartinė vertė. Kuo vėliau bus uždirbti pinigų srautai, tuo mažesnė jų dabartinė vertė, todėl būsimieji pinigų srautai diskontuojami. Esminė diskontavimo prielaida – bet kokio finansinio dydžio vertė mažėja laiko atžvilgiu, jeigu jis nėra integruojamas į veiklos ekonominį procesą. Jeigu minimalus veiklos pelningumas 5%, reiškia neinvestavę į veiklą, per metus prarasime bent 5%. Pinigų srautų diskontavimui naudojama diskonto norma, arba diskonto koeficientas. Pinigų srauto dabartinę vertę galime apskaičiuoti pinigų srautą padauginę iš diskonto koeficiento. [1.]

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4319 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Projektų vertinimas kursinis darbas
    10 - 10 balsai (-ų)
Projektų vertinimas kursinis darbas. (2015 m. Lapkričio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/projektu-vertinimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 14:06
×