Prokuratūros veiklos principai


Teisės referatas.

Įvadas. Prokuratūros veikla. Generalinė prokuratūra, jų funkcijos. Teritorinės prokuratūros, jų funkcijos. Prokuratūros veiklos principai. Teisingumo principas. Padorumo principas. Nešališkumo principas. Nepiktnaudžiavimo principas. Savarankiškumo principas. Konfidencialumo principas. Solidarumo principas. Pagarbos įstatymui principas. Atsakomybės principas. Išvados. Literatūra.


1.2 Teritorinės prokuratūros, jų funkcijos

Lietuvos Respublikos Prokurorų etikos kodeksas (patvirtintas 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. I-68, pakeisti generalinio prokuroro 2012 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. I-15 ). Šis kodeksas nustato ne prokurorų ar prokuratūrų veiklą, bet prokurorų elgesio bei profesinės etikos pagrindinius principus ir normas. Šiame prokurorų etikos kodekse yra numatyta, kad prokuroras, kaip valstybės tarnautojas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Vykdydamas teisingumą, gindamas asmens, visuomenės ar valstybes teisės bei interesus privalo laikytis šiais profesinės veiklos principais:

Komisija nustačiusi, kad prokuroras vykdydamas savo tarnybines pareigas ignoruoja ar kitaip pažeidžia etikos principus, ar kitokiu būdu pažeidžia Prokurorų etikos kodekso normas, gali taikyti šias priemones:

nesinaudoti tarnybine valdžia, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimus, kai jie gali sukelti privačių ir viešųjų interesų konfliktą;

neskelbti be teisinio ir moralinio pagrindo teisminio nagrinėjimo, ikiteisminio tyrimo ar prokurorinio patikrinimo duomenų visuomenei arba suinteresuotiems asmenims;

susilaikyti nuo nepagrįstų ir viešų komentarų apie kitų prokurorų darbą, padėti kolegoms apsiginti

Prokuratūra Lietuvoje atlieka svarbų vaidmenį. Yra svarbi įstatyminė bazė, reglamentuojanti šios teisminės valdžios darbą. Ir nors atrodo, kad mūsų šalyje įstatymai pakankamai apibrėžia prokuratūros darbą bei teisinę atsakomybę, pasitaiko viešai matoma neteisybė, kurią galime tik stebėti iš šalies. Dažnai Prokuratūra neatlieka savo pareigų, bet dėl to reiktų kaltinti ne tik ją pačią, bet ir Prezidentą bei kitus susijusius valstybės vadovus. Tačiau kiekvienoje veikloje pasitaiko klaidų ir nesusipratimų, todėl norime tikėti, kad iš klaidų bus mokomasi. Prokurorai turi laikytis teisingumo principo, kad priimtu teisingus sprendimus ir tai neturėtų įtakos sprendimui kiti asmenys. Taip pat jie negali pripažinti asmenį kaltu, kol nėra pripažintas kaltu pagal įstatymą ir turi vadovautis tik teisės aktų normomis. Prokurorai negali iš anksto žadėti sprendimus, kelti savo reputacija gali tik teisėtais veiksmais ir už padarytas klaidas turi atsiprašyti ir jas ištaisyti. Prokurorai negali skleisti gandų, nenuoladžiauti pavaldiniams. Su visai asmenimis turi elgtis vienodai, turi patys nusišalinti nuo pareigų arba spendimo priėmimo kai yra pažeista psichologinė pusiausvyra arba tenka vertinti savo artimuosius. Prokurorai negali imti kyšių, piknaudžiauti savo pareigomis. Turi veikti savarankiškai, gerbti politinio neutralumo principą, gali nepaklusti valstybės politiko, teisėsaugos institucijos pareigūno nurodymamas, jeigu jie prieštarauja įstatymams. Neviešinti turimos informacijos. Visada pasidalinti informacija, kurią kolega turėtų žinoti, kad tinkamai atliktų savo pareigas. Prokurorai turi perspėti prasižengiantį kolegą. Surašant proceso ir kitus dokumentus reikia laikytis etikos principų, norminių teisės aktų ir Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų. Niekinti arba žeminti tarnybos ir ne tarnybos metu prokurora. Kaip ir kitų profesijų darbuotojai, prokurorai už padarytus įstatymų pažeidimus, įvairius tarnybinius nusižengimus, kitus žeminančius poelgius, nesilaikant Prokurorų etikos kodekso, kurį tvirtiną generalinis prokuroras, reikalavimų yra traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Prokurorų nusižengimus nagrinėja etikos komisija.

 • Teisė Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Kriste
 • 14 puslapių (2464 žodžiai)
 • Kolegija
 • Teisės referatai
 • Microsoft Word 38 KB
 • Prokuratūros veiklos principai
  10 - 7 balsai (-ų)
Prokuratūros veiklos principai. (2016 m. Kovo 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/prokuraturos-veiklos-principai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:57