Prometėjas rašinys


Taigi, ugnis yra labai didelis turtas. Anot graikų mitų, jį mums suteikė prometėjas, japeto sūnus. Tačiau už tai jam teko daug kentėti. Jį nubaudė dzeusas, vyriausiasis dievas. Ir mituose, ir naujesniuose pasakojimuose apie prometėją dzeusas vaizduojamas kaip savanaudis garbėtroška. Bet jis yra galingesnis už visus dievus ir žmones.


Prometëjas, senovës graikø mitinis didvyris, vaizduojamas ne tik graikø, bet ir daugelio kitø pasaulio tautø poetø ar raðytojø kûryboje. Nors mitai apie já buvo sukurti prieð keletà tûkstanèiø metø, dar ir dabar jie yra iðlikæ þmonijos atmintyje, o kai kurie ðiuolaikiniai raðytojai dar bando juos paraðyti savaip, naujai interpretuoti Prometëjo þygdarbius. Tai rodo, koks svarbus þmonijai net ir dabar yra ðis mitinis herojus. Þinoma, tam yra pagrindo. Mituose pasakojama, kad Prometëjas sukûrë þmones, jais rûpinosi, saugojo, iðmokë visko, kà ir dabar mes mokame.

Prometėjui užsitraukus Dzeuso rūstybę, žmonės nuo jo nusigręžė.

  • Microsoft Word 14 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 1 puslapis (447 žodžiai)
  • Mokykla
  • Justinas
  • Prometėjas rašinys
    8 - 1 balsai (-ų)
Prometėjas rašinys. (2011 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/prometejas-rasinys.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 24 d. 19:06
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo