Psichologijos konspektai

231 dokumentas
Raidos ir edukacinės psichologijos egzamino konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Psichologijos egzamino klausimai. Raidos veiksniai. Raidos veiksniai. Raidos teorijos. Fiksacija. Identifikacija. Psichosocialinė raidos teorija. Raidos ciklai. Bihevioristinė raidos teorija. Klasikinė sąlyginė reakcija. Operantinis ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 10 11
Bendroji psichologija konspektas
Psichologijos mokslo objektas, šakos. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Psichologiniai tyrimo metodai. Psichologijos kryptys: biheiviorizmas, psichoanalizė, geštaltpsichologija, humanistinė, kognityvinė psichologija. Psichikos samprata. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 06 07
Raidos psichologija
Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Pagrindinės raidos psichologijos problemos. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Psichologinės raidos teorijos bendras apibūdinimas ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2012 02 27
Asmenybės raidos vystymasis ir psichologija
Asmenybės raidos vystymasis ir psichologija. Biologinės raidos procesai. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos proceso sąveika. Laiko faktorius. Mikrosistema. Mezosistema. Ekzosistema. Makrosistema. Istorinė, kultūrinė perspektyva. Žmogaus ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 02 23
Psichologijos egzaminas konspektas
Psichologijos egzaminas. Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Amintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 01 19
Raidos psichologija 2
Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichoanalitinė teorija (s. Freud). Psichosocialinė teorija (ericsson). Kognityvinė teorija (j. Piaget, j. Bruner). Kognityvinės ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 02 23
Žmogaus evoliucijos psichologijos konspektas
Įgimti kinezės , taksiai , nesąlyginiai refleksai somatiniai tonusiniai , faziški , vegetaciniai , instiktai. Jie nereikalauja išankstinio mokymosi , jie paveldimi. Zoopsichologija Lietuvoje. Nesąlyginiai refleksai. Instinkto modeliai. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 06 06
Bendravimo psichologija
Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės aš vaizdas formos. “sunkūs” žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 09
Seimos psichologija konspektas
Šeimos psichologijos samprata ir šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimininiai poreikiai ir šeimos funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos ciklas. Šeimos vidinių santykių raida. Ikisantuokinio ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 04 15
Bendroji psichologija konspektas (2)
Psichika, jos samprata. Psichiniai reiškiniai procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir pasąmonė. Pažinimo psichologija dėmesys, jutimas, suvokimas, atmintis. Mąstymas ir vaizduotė. Emocijos ir jausmai. Asmenybės psichologija asmens ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2014 01 22
Evoliucinė psichologija konspektas
Biologiniai psichikos pagrindai evoliucinė psichologija ir sociobiologija. Kas yra biologinė evoliucija ? Evoliucinių idėjų raida Heraklitas Efesietis –. Pjeras Tejaras de Šardenas. Evoliucijos teorijų kūrėjai. Lamarkas. Sovietiniai ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 11 06
Asmenybės psichologija konspektas
10( 2 atsiliepimai )
Asmenybės psichologija. Asmenybės apibrėžimų teorinės kryptys ( allportFunkcinės asmenybės apibrėžimas. Svarbiausi asmenybės teorijos klausimai. Asmenybės tyrimo metodai. Asmenybės tyrimo sunkumai. Psichodinaminė asmenybės teorijų ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2015 03 03
Mąstymas ir kalba konspektas
Mąstymas ir kalba. Bendra mąstymo ir kalbos samprata. Istorinė mąstymo ir kalbos psichologijos apžvalga. Filosofinė mąstymo psichologija. Asociatyvinis mąstymo aiškinimas. W. Wundt ir W. James pateikiama mąstymo samprata. Empirinių ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2014 07 10
Psichologijos istorijos konspektas
Ką gali duoti psichologijos istorijos studijos. Kaip galima būtų paaiškinti mokslo istorijos duomenų iškraipymo faktus. Kuo skiriasi požiūriai į psichologijos istoriją eksternalizmas internalizmas , istoriškumas – prezentizmas , ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 05 13
Raidos psichologijos konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Raidos ir pedagoginės psichologijos objektas, tikslai. Psichologijos mokslo tyrimo metodai jų taikymo sritys, privalumai ir trūkumai. Žmogaus raidos bendroji samprata, raidos pobūdis, raidos tarpsniai (stadijos). Sensityvūs ir kritiniai raidos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2013 06 06
Bendravimo psichologija (2)
Bendravimo psichologija. Žakaitienė. Bendravimo psichologijos objektas Bruožai. Kilmė. Samprata. Funkcijos. Socialinio suvokimo funkcija. Bendravimo lygmenys. Primityvusis bendravimo lygmuo. Manipuliacinis bendravimo lygmuo. Dalykinis bendravimo ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 01 15
Iškalba
8,5( 2 atsiliepimai )
Iškalbos teorinių žinių patikrinimo klausimai.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2016 11 26
Mokymosi motyvacijos samprata
Mokymosi motyvacijos samprata , jos struktūra. Sėkmės motyvacija mokymosi procese , jos veiksniai. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijose. Nesėkmės baimė , negatyviai motyvuojantys veiksniai mokykloje. Mokymosi motyvacijos stiprinimo ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 04 11
Motyvacija konspektas
Pagrindinės motyvacijos teorijų sąvokos. Instinktų, potraukių sumažinimo, optimalaus sužadinimo motyvacijos teorijos. Psichoanalitinė teorija. Humanistinė motyvacijos teorija. Kognityvinės darnos teorija. Atribucijų teorijos. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2015 03 03
Pažinimo procesai: dėmesys, jutimai, suvokimas, atmintis
Pažinimo psichologija dėmesys , suvokimas , atmintis ir vaizduotė Pažinimo procesai. Atmintis - sistema , kurioje informacija įsimenama , saugoma ir atsimenama. Motorinė atmintis. Emocinė atmintis. Vaizdinė atmintis. Žodinė loginė ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 06 02
Psichikos raida, ontogenezė, filogenezė. Raidos periodizacija
8,5( 2 atsiliepimai )
Psichikos raida, ontogenezė, filogenezė. Raidos periodizacija. Prieraišumo teorijos. E. Eriksono psichosocialinės raidos teorija. Raidos krizės. Filogenezė – gyvūnų rūšies istorinė raida, psichikos atsiradimas ir raida. Ją tiria ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 07 22
Psichologijos istorija II dalis
Pereinamasis laikotarpis. – 1800Požiūris į žmogaus elgesį. Mokslininkai ir jų teorijų įtaka. Prancūzų materializmas ir švietimas. Moralinis ir socialinis vystymasis. Psichologija xix. A. Psichologinės žinios. PIRMIEJI PSICHOLOGINIAI ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2015 03 03
Dale Carnegie. Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms išsamus konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Dale Carnegie. Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms ". Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Pagrindiniai elgesio su žmonėmis principai. Nekritikuokite , nesmerkite , nereikškite nepasitenkinimo. Sąžiningai , ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 07
Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai
Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai. Psichologijos metodologija. Etiniai principai. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo strategijos. Aprašomoji strategija. Koreliacinė strategija. Eksperimentinė strategija.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 01 19
Bendravimas psichologijos egzamino konspektas
Klausymasis. Nemokėjimas klausytis. Neefektyvaus klausymosi barjerai. Mums svarbu gerai klausyti, kai. Netinkamo klausymosi stiliai. Nereflektyviai klausydamiesi. Reflektyvus klausymasis. Žodinis bendravimas. Eksplicitniai. Implicitiniai. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 04 08
Bendravimo psichologija konspektas
10( 2 atsiliepimai )
Socialinė psichologija. Socialinių motyvų konfliktai. Sunkumai kylantis dėl socialinių vaidmenų atmetimo, neapibrėžtumo, perkrovimo. Asmenybės savybės, svarbios soc. Darbuotojui. Skiriamieji žmogaus bruožai, kuriuos išskiria ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 04 29
Iškalbos atsakymai
Kokios Aristotelio suformuluotos iškalbos taisyklės , vadinamos įtikinėjimo priemonėmis ? Apibūdinkite jas. Kokie Cicerono suformuluoti retorikos klausimai , vadinami kanonais ? Apibūdinkite juos. Pagal psichologines reakcijas viešų ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 11 17
Asmenybės psichologija 2
Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Prielaidos apie žmogaus prigimtį. Asmenybės supratimo psicholog ir filisof. skirtumas. Asmenybės samprata: individas. Asmuo. Asmenybė. Asmenybės teorijų kryptis. Freudo asmenybės teorijos pagr. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 01 09
Bendravimas su sunkiais žmonėmis
Bendravimas su sunkiais žmonėmis mano busimame darbe. Kas yra bendravimas? Poreikis bendrauti. Bendravimas su sunkiais klientais. Pagrindiniai konfliktų sprendimo būdai. Ko tikisi klientai. Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti?
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 06 22
Geras psichologijos konspektas
Įvadas. Psichologijos mokslo paskirtis ir esmė. Socialinės psichologijos apibrėžimas, ryšys su kitais mokslais, tyrimo metodai. Psichologijos kryptys. Psichologijoje naudojami metodai. Psichologo veikla. Psichoterapijos paskirtis ir reikšmė. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 37 puslapiai
2014 11 10
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo