Psichologijos konspektai

177 dokumentai
Raidos ir edukacinės psichologijos egzamino konspektas
Psichologijos egzamino klausimai. Raidos veiksniai. Raidos veiksniai. Raidos teorijos. Fiksacija. Identifikacija. Psichosocialinė raidos teorija. Raidos ciklai. Bihevioristinė raidos teorija. Klasikinė sąlyginė reakcija. Operantinis ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 10 09
Bendroji psichologija konspektas
Psichologijos mokslo objektas, šakos. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Psichologiniai tyrimo metodai. Psichologijos kryptys: biheiviorizmas, psichoanalizė, geštaltpsichologija, humanistinė, kognityvinė psichologija. Psichikos samprata. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 06 04
Raidos psichologija
Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Pagrindinės raidos psichologijos problemos. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Psichologinės raidos teorijos bendras apibūdinimas ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2012 02 27
Psichologijos egzaminas konspektas
Psichologijos egzaminas. Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Amintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2010 03 03
Seimos psichologija konspektas
Šeimos psichologijos samprata ir šeima kaip mokslinio tyrimo objektas. Šeimininiai poreikiai ir šeimos funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos ciklas. Šeimos vidinių santykių raida. Ikisantuokinio ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2014 04 14
Asmenybės raidos vystymasis ir psichologija
Asmenybės raidos vystymasis ir psichologija. Biologinės raidos procesai. Aplinkos įtaka žmogaus raidai. Raidos proceso sąveika. Laiko faktorius. Mikrosistema. Mezosistema. Ekzosistema. Makrosistema. Istorinė, kultūrinė perspektyva. Žmogaus ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2011 06 21
Bendravimo psichologija
Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės aš vaizdas formos. “sunkūs” žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2010 03 03
Raidos psichologija 2
Pirmieji dveji gyvenimo metai. Žaidimų metai. Vidurinioji vaikystė. Paauglystė. Suaugęs ir senstantis žmogus. Psichoanalitinė teorija (s. Freud). Psichosocialinė teorija (ericsson). Kognityvinė teorija (j. Piaget, j. Bruner). Kognityvinės ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2011 06 21
Asmenybės psichologija konspektas
Asmenybės psichologija. Asmenybės apibrėžimų teorinės kryptys ( allportFunkcinės asmenybės apibrėžimas. Svarbiausi asmenybės teorijos klausimai. Asmenybės tyrimo metodai. Asmenybės tyrimo sunkumai. Psichodinaminė asmenybės teorijų ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2015 03 03
Iškalba
Iškalbos teorinių žinių patikrinimo klausimai.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2016 01 12
Motyvacija konspektas
Pagrindinės motyvacijos teorijų sąvokos. Instinktų, potraukių sumažinimo, optimalaus sužadinimo motyvacijos teorijos. Psichoanalitinė teorija. Humanistinė motyvacijos teorija. Kognityvinės darnos teorija. Atribucijų teorijos. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2015 03 03
Psichikos raida, ontogenezė, filogenezė. Raidos periodizacija
Psichikos raida, ontogenezė, filogenezė. Raidos periodizacija. Prieraišumo teorijos. E. Eriksono psichosocialinės raidos teorija. Raidos krizės. Filogenezė – gyvūnų rūšies istorinė raida, psichikos atsiradimas ir raida. Ją tiria ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2010 03 03
Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai
Psichologijos istorija Lietuvoje. Metodai. Psichologijos metodologija. Etiniai principai. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo strategijos. Aprašomoji strategija. Koreliacinė strategija. Eksperimentinė strategija.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2010 03 03
Iškalbos atsakymai
Kokios Aristotelio suformuluotos iškalbos taisyklės , vadinamos įtikinėjimo priemonėmis ? Apibūdinkite jas. Kokie Cicerono suformuluoti retorikos klausimai , vadinami kanonais ? Apibūdinkite juos. Pagal psichologines reakcijas viešų ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 11 17
Raidos psichologijos konspektas
Raidos ir pedagoginės psichologijos objektas, tikslai. Psichologijos mokslo tyrimo metodai jų taikymo sritys, privalumai ir trūkumai. Žmogaus raidos bendroji samprata, raidos pobūdis, raidos tarpsniai (stadijos). Sensityvūs ir kritiniai raidos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2013 06 04
Bendroji psichologija konspektas (2)
Psichika, jos samprata. Psichiniai reiškiniai procesai, būsenos, savybės. Sąmonė ir pasąmonė. Pažinimo psichologija dėmesys, jutimas, suvokimas, atmintis. Mąstymas ir vaizduotė. Emocijos ir jausmai. Asmenybės psichologija asmens ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2014 01 20
Asmenybės psichologija 2
Asmenybės problema ir asmenybės mokslas. Prielaidos apie žmogaus prigimtį. Asmenybės supratimo psicholog ir filisof. skirtumas. Asmenybės samprata: individas. Asmuo. Asmenybė. Asmenybės teorijų kryptis. Freudo asmenybės teorijos pagr. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2010 03 03
Geras psichologijos konspektas
Įvadas. Psichologijos mokslo paskirtis ir esmė. Socialinės psichologijos apibrėžimas, ryšys su kitais mokslais, tyrimo metodai. Psichologijos kryptys. Psichologijoje naudojami metodai. Psichologo veikla. Psichoterapijos paskirtis ir reikšmė. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 37 puslapiai
2014 11 09
Mokymosi motyvacijos samprata
Mokymosi motyvacijos samprata , jos struktūra. Sėkmės motyvacija mokymosi procese , jos veiksniai. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijose. Nesėkmės baimė , negatyviai motyvuojantys veiksniai mokykloje. Mokymosi motyvacijos stiprinimo ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 04 10
Bendravimas psichologijos egzamino konspektas
Klausymasis. Nemokėjimas klausytis. Neefektyvaus klausymosi barjerai. Mums svarbu gerai klausyti, kai. Netinkamo klausymosi stiliai. Nereflektyviai klausydamiesi. Reflektyvus klausymasis. Žodinis bendravimas. Eksplicitniai. Implicitiniai. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 04 07
Temperamentas ir bendravimas
Temperamentas ir bendravimas. Temperamento užuomazgos yra įgimta asmenybės savybė. Pats seniausias skirstymas pagal temperamentus atsirado jau hipokrato laikais. Jis išskyrė choleriką, sangviniką, melancholiką ir flegmatiką .
Psichologijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2010 03 03
Žmogaus evoliucijos psichologijos konspektas
Įgimti kinezės , taksiai , nesąlyginiai refleksai somatiniai tonusiniai , faziški , vegetaciniai , instiktai. Jie nereikalauja išankstinio mokymosi , jie paveldimi. Zoopsichologija Lietuvoje. Nesąlyginiai refleksai. Instinkto modeliai. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 06 05
Bendravimas (2)
Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Bendravimo procesas. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Laiko pasirinkimas ir ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2010 03 03
Bendravimo psichologija (2)
Bendravimo psichologija. Žakaitienė. Bendravimo psichologijos objektas Bruožai. Kilmė. Samprata. Funkcijos. Socialinio suvokimo funkcija. Bendravimo lygmenys. Primityvusis bendravimo lygmuo. Manipuliacinis bendravimo lygmuo. Dalykinis bendravimo ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 01 14
Jutimai ir suvokimas
Pažintiniai procesai Jutimai ir suvokimas. Jutimų samprata. Skirtumas nuo suvokimo. Pojūtis. Receptoriai. Jutimų charakteristikos (1). Jutimų charakteristikos (2). Jutimų slenksčių samprata. Jutimų klasifikacija (jutiminės sistemos). Rega ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2013 12 13
Psichologijos egzamino bilietai
Psichologijos mokslo priešistorė. Poreikių hierarchija. Savimonė. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Motyvacija. Aš-vaizdo apibudinimas. Psichologijos šakosMotyvų esmė ir funkcijos. Miegas, miego sutrikimai. Psichologijos mokslo samprata. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2014 12 04
Asmenybės teorijos 1
Amenybės apibrėžimas. Išorinės regimybės apibrėžimai. Omnibuso arba sendaikčių pardavėjo maišo apibrėžimai. Integraciniai apibrėžimai. Adaptaciniai apibrėžimai. Apibrėžimai, akcentuojantys asmenybės unikalumą. Asmenybė – tai ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 05 28
Mąstymas ir kalba konspektas
Mąstymas ir kalba. Bendra mąstymo ir kalbos samprata. Istorinė mąstymo ir kalbos psichologijos apžvalga. Filosofinė mąstymo psichologija. Asociatyvinis mąstymo aiškinimas. W. Wundt ir W. James pateikiama mąstymo samprata. Empirinių ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2014 06 28
Psichologijos metodai
Psichologijos metodai. Stebėjimo metodas. Eksperimentų metodas. Racionalinis metodas. Žodinė ataskaita. Anketų metodas. Veiklos produktų analizė. Taikomas faktų rinkimo metodas, kai žmogus savo jutimo organų pagalba tikslingai suvokia ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2010 03 03
Bendravimas su sunkiais žmonėmis
Bendravimas su sunkiais žmonėmis mano busimame darbe. Kas yra bendravimas? Poreikis bendrauti. Bendravimas su sunkiais klientais. Pagrindiniai konfliktų sprendimo būdai. Ko tikisi klientai. Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti?
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2013 12 12
×