Psichologijos kursiniai darbai

85 dokumentai
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Piešimo įgūdžių raida. Ikimokyklinio amžiaus piešimo raidos stadijos. Keverzojimas. Vaiko piešimo įgūdžių raidos ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vizualinės raiškos raida. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 10 04
Stresas ir jo poveikis darbo rezultatams
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Stresas. Streso sąvokos istorija ir tyrinėtojai. Streso samprata. Streso požymiai. Streso sukėlėjai (stresoriai). Streso fazės. Organizmo atsakas į stresą. Streso poveikis. Streso valdymas. Stresas darbe. Kas yra stresas darbe? ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 11 26
Bendravimas su klientais grožio salone
Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti komunikacijos priemones grožio salono įmonėje. Informacinių šaltinių apžvalga. Etikos atmosfera įmonėje. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Skatinimas ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2010 12 14
Stereotipai
Įvadas. Stereotipo sąvoka. Atsiradimo priežastys. Lyčių skirtumai ir socializacija. Moterų ir vyrų vaidmenys. Jų apribojimai. Lyčių stereotipai lietuvių kalbinėje sąmonėje. Lyčių stereotipai reklamoje. Išvados. Naudota literatūra.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2011 03 07
Vaiko asmenybės charakteristika
Įvadas. Ketverių metų vaiko psichikos reiškiniai. Suvokimo ypatumai. Dėmesio ypatumai. Mąstymo ypatumai. Vaizduotės ypatumai. Emocijų ypatumai. Ketverių metų vaiko psichologijos tyrimas. Pokalbis su tėveliais. Pokalbis su auklėtoja. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 01 05
Stresas jo priežastys ir veikimo būdai
Įvadas. Streso formos ir jo priežastys. Stresoriai. Stresas darbe. Stresas pareigūnų darbe. Orginazacinis stresas. Streso darbe priežastys ir pasekmės. Streso poveikis imuninei sistemai ir ligos. Streso poveikio darbuotojams tyrimas. Tyrimo ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 11 25
Agresija ir ją nulemiantis veiksniai
Įvadas. Agresija. Agresijos skirstymas. Agresijos formų pasireiškimas. Kodėl kyla agresija? Ar įmanoma ją valdyti? Agresiją provokuojantys situaciniai veiksniai. Agresija aiškinačios teorijos. Biologinės teorijos. Psichologinės teorijos. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 02 23
Motyvacija kursinis
Motyvacijos teorijos ir jų ypatumai. Įvadas. Motyvacijos teorijos. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas. Motyvacijų teorijų klasifikavimas. Poreikių motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. D. Mcclellando poreikių teorija. F. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 05 10
Vaiko psichologinė charakteristika
Įvadas. Demografinė informacija. Etikos reikalavimai. Teorinė apžvalga. Fizinė raida. Pažintinė raida. Rezultatai ir jų analizė. Konstruktyvūs pasiūlymai. Literatūra.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 04 13
Medicinos personalo konfliktai
Turinys. Santrauka. Įvadas. Konflikto pagrindiniai komponentai. Konflikto eiga, konflikto sprendimo būdai. Trečiojo įtaka konflikto metu. Asmens charakterio bruožai ir jų įtaka konfliktui. Konflikto baigtis. Konflikto nauda, konflikto žala. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 01 09
Savianalizė kursinis darbas
Įvadas. Savęs analizavimas. Testas ,,Temperamento tipai“. Testas ,,Asmenybės savybės“. Testas ”Savęs vertinimas”. Užduotis ,,Namas“. Užduotis ,,Vertinimai“. Testas ,,Žodinė komunikacija“. Testas ,,Gestų kalba“. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 11 12
Kognityvinė raidos teorija
Teorijų paskirtis. Kognityvinė raidos teorija. Piaget idėjos. Klinikinis tyrimo metodas. Pagrindiniai kognityviniai procesai. Kognityvinės raidos stadijos piaget teorijoje. Kognityvinės teorijos vertinimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 05 27
Motyvacija policijos organizacijose
Įvadas. Socialinių stereotipų koncepcija. Stereotipų samprata. Išorinė ir vidinė motyvacija. Motyvacijos teorijos. Motyvaciniai veiksniai organizacijose. Policijos organizacijose motyvacijos analizė. Policijos organizacijose motyvacijos ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 04 19
Stresas darbo vietoje, jo pasekmės ir įveikimo būdai
Stresas darbo vietoje , jo pasekmės ir įveikimo būdai. Darbo objektas. Darbo problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Teoriniai streso darbo vietoje aspektai. Pagrindinių terminų ir sąvokų apibūdinimas Stresas. Neigiamas stresorius. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 01 15
Jaunimo požiūris į šeimą
Jaunimo požiūris į šeimą. Įvadas. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimų įvairovė. Vertikali šeimos srtuktūra. Branduolinė, tradicinė ir palanki šeimos struktūra. Nepilnos ir netradicinės šeimos. Šeimos ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 26
Nusikalstamo elgesio formavimosi ypatumai
Įvadas. Nusikaltėlio asmenybės samprata ir struktūra. Nusikaltėlių tipai. Nepilnamečio nusikaltėlio asmenybės formavimasis. Psichoanalitinė elgesio teorija. H. J. Eysencko teorija apie nusikalstamą elgesį. Asmenybės vidinių veiksnių ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 01 03
Stresas darbe ir jo padariniai
Kas yra stresas? Streso simptomai. Stresas darbo vietoje ir jo pasekmės. Streso valdymo būdai. Stresą valdyti padeda. Streso valdymo metodika. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 01 10
Socialinė psichologija
Įvadas. Psichinės gynybos mechanizmai. Psichologinis darnumas ir klimatas grupėje. Pateikti pavyzdžių. Darnumas. Klimatas. Psichologinio klimato veiksniai. Palankaus psichologinio grupės klimato sudarymas. Konflikto sperndimo strategijos. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 10 18
Vaikų seksualinė prievarta Lietuvoje
Vaikų seksualinė prievarta Lietuvoje, galimi problemos sprendimo keliai. Turinys. Įvadas. Bendra charakteristika. Seksualinę prievartą apibrėžiančios sąvokos. Vaikų seksualinės prievartos priežastys. Seksualinės prievartos simptomai. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2010 03 03
Veiklos motyvacijos savianalizė vertybių motyvacinė prasmė
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2014 02 06
Baimė ir fobija
Įvadas. Baimė. Baimė psichologiniu ir neurologiniu požiūriu. Baimės požymiai. Žmogiškasis veiksmas ir baimė. Sielovadinė pagalba. Prokreacinė baimė. Šešios didžiausios baimės. Skurdo baimė. Kritikos baimė. Ligos baimė. Prarastos ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 10 22
Darbuotojų motyvavimo tyrimas
Darbo pasiskirstymo lentelė. Įvadas. Darbo motyvacija. Mitai apie motyvaciją darbe. Motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. F. Herzberg motyvacijos teorija. Pritaikant F. Herzberg motyvacijos teoriją. Lūkesč ių teorija. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 01 22
Atminties ir vaizduotės lavinimo būdai
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Atmintis. Pagrindiniai atminties procesai. Įsiminimas. Saugojimas. Atsiminimas. Atminties rūšys. Motorinė atmintis. Vaizdinė atmintis. Emocinė atmintis. Žodinė atmintis. Atminties ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 02 11
Reklamos psichologinio poveikio bei veiksmingumo tyrimo metodų analizė
Įvadas. Reklamos psichologinio poveikio bei veiksmingumo tyrimo metodų analizė:. Tyrimo rezultatų interpretavimas. Kur daugiausia pastebite ar girdite „Tele2 Pildyk“ reklamas? Ar dažnai matote, pastebite “tele. Pildyk”reklamą? ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 04 18
Krizė socialinio darbo intervencija krizės atveju
Naudotos sąvokos ir terminai. Krizės samprata. Bendrosios žinios apie krizes. Pagrindiniai krizės bruožai. Krizių etiologija. Krizės eigos fazės. Krizės procesas. Vaikų krizės. Krizės nustatymas. Reakcija į krizę. Parama krizę ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 03 27
Paauglystė ir šiam laikotarpiui būdingos problemos
Įvadas. Literatūros apžvalga. Adaptacija. Adaptacijos apibrėžimai. Mokyklinės adaptacijos ir dezadaptacijos problema. Paauglystė – padidintos rizikos periodas adaptacijos sunkumams. Paauglystės ypatumai. Šeimos įtaka paauglių ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2013 04 20
Spalvų įtaka mokymo procese
Įvadas. Spalvos. Spalvų teorija. Harmoningos spalvos. J. Iteno spalvų teorija. Matomumas ir skaitomumas. Spalvų savybės. Spalvos parametrai. Spalviniai modeliai. Rgb (red, green, blue). Cmyk. Spalvų sistemos. Ncs – natūrali spalvų sistema. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 11 17
Streso valdymas kursinis darbas
Įvadas. Streso teoriniai aspektai. Streso samprata. Streso priežastys. Streso požymiai. Streso mažinimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 09 28
Tėvų ir paauglių konfliktai
Tėvų ir paauglių konfliktų priežastys ir problemų sprendimo galimybės. Įvadas. Tėvų ir paauglių konfliktų priežasčių ir problemų sprendimo galimybių apžvalga. Teoriniu aspektu. Paauglių psicho-socialinė charakteristika. Tėvų ir ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 04 28
Ikimokyklinio amžiaus vaikų agresija
Įvadas. Agresyvaus elgesio samprata. Agresyvaus elgesio teorijos. Vaikų agresyvaus elgesio formos ir rūšys.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 10 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema