Psichologijos laboratoriniai darbai

123 dokumentai
Vėberio Fechnerio laboratorinis
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Tyrimo tikslas. Patikrinti ar galioja Vėberio – Fechnerio dėsnis, fiksuojant 50, 100, 200 ir 400 pikselių ilgio atkarpas ir jų pokyčius, kurie sudarė 4%, 8%, 12%, 16% ir 20% atkarpų ilgio. Tyrimo metodika. Naudojamos formulės. ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2014 10 28
Grafiniai įgūdžiai
Psichologijos metodų II laboratorinis darbas. Įgūdžių susidarymo ypatumai. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2012 11 20
Individualus mastymo skirtumai
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Tyrimo tikslas : atskleisti ir palyginti skirtingo amžiaus moterų mąstymo savybes – rigidiškumą ar labilumą.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2012 04 17
Vėberio - Fechnerio dėsnio tyrimas
Vėberio – Fechnerio dėsnio tyrimas. Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2014 11 28
Ebinhaus atminties tyrimas
Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Tyrimo tikslas. Šio darbo tikslas – nustatyti trumpalaikės atminties apimtis, patikrinti ar tikrai esant nemažiau nei dvylika elementų (skaičių), pasireiškia kraštų (pozicinis) efektas, bei ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2016 08 07
Žodinio loginio mastymo tyrimas
9( 2 atsiliepimai )
Žodinio –loginio mąstymo tyrimas. Įvadas. Vaikų žodinio-loginio mąstymo tyrimas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Domenų ,apdorojimas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2013 04 29
Mokinio dėmesio ypatumų tyrimas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Metodika. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir analizė. Išvados. Literatūra.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2014 12 02
Reakcijos laiko tyrimas
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Individualaus reakcijos laiko tyrimo duomenys. Pasirinkti tiriamieji.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2013 03 28
Tarpinis įsiminimas atminties tyrimas
Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas ir tvarkymas. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2013 12 28
Žodžių susietumas - asociacijos, subjektyvus vertinimas, kolokacinis dažnumas žiniatinklyje
Žodžių susietumas – asociacijos, subjektyvus vertinimas, kolokacinis dažnumas žiniatinklyje. Įvadas. Metodika. Rezutatai ir aptarimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2019 01 18
Pogendrofo iliuzija
Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Stimulai. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2012 05 07
Spalvinio regėjimo tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2015 01 29
Veberio fechnerio dėsnio tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvada. Literatūra. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2015 01 29
Ebbinghaus atminties savybių tyrimas
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Sekos nr. Teisingi atsakymai 29 28 26 24 18 10 17. Teisingi atsakymai 29 29 22 26 23 20 13 23. Teisingi atsakymai 30 29 25 26 18 25 26 27 29. Serijos nr. Teisingi atsakymai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2016 02 26
Spalvų sulyginimo, ribinio jautrumo ir fono įtakos spalvų suvokimui tyrimas
Įvadas. Darbo tikslas. Nustatyti tiriamojo spalvų sulyginimo tikslumą, nustatyti ribinį regos jautrumą, fono įtaką tiriamojo spalvų suvokimui, patikrinti, ar tiriamasis turi spalvinio regėjimo sutrikimų. Metodika. Rezultatų apdorojimas ir ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 12 10
Müller-Lyer iliuzijos patikrinimas
Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Standartinis nuokrypis. Skirtumu dispersija.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 11 24
Vėberio - Fechnerio dėsnio nustatymas
Įvadas. Metodika. Rezultata ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 29 puslapiai
2015 04 08
Stroop efekto tyrimas (2)
Stroop efekto tyrimas laboratorinis darbas. Vilnius , 2017 Literatūros apžvalga. Rezultatai jų aptarimas. Reakcija į žodžio prasmę. Reakcija į žodžio spalvą. Reakcijos laikas reaguojant pagal prasmę ir spalvą. Reakcijos laiko ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2017 11 27
Sugretinimo (priešpastatymo) ir konteksto tyrimas
Sugretinimo (priešpastatymo) ir konteksto tyrimas. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2014 05 08
Regimojo dėmesio apimties priklausomybės nuo stimulo dydžio ir įprasminimo tyrimas
8,5( 2 atsiliepimai )
Regimojo dėmesio apimties priklausomybės nuo. Stimulo dydžio ir įprasminimo tyrimas. Įvadas. Metodika. Tiriamoji. Darbo priemonės. Darbo eiga. Instrukcija tiriamajai. Rezultatai. Dėmesio apimties priklausomybė nuo šrifto dydžio. Vidutinės ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2013 06 10
Aš vaizdo ypatybių tyrimas, taikant 20 pasisakymų testą
Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo būdai. Tyrimo procedūra. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. „Aš“ vaizdo eiliškumo aspektai. Vaikinų ir merginų „Aš“ vaizdo skirtumai. Vaikinų ir merginų pozityvaus savęs ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2016 12 03
Aš vaizdo ypatybių vertinimo laboratorinis
Klaipėdos universitetas psichologijos katedra aš vaizdo ypatybių vertinimas taikant dvidešimties pasisakymų testą. Tyrimo metodika. Rezultatai ir jų analizė. Tiriamųjų grupės 1 kriterijus 2 kriterijus. Savybės Subjektyv. Savybės ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2015 05 12
Sociometrinis grupės tyrimas psichologijos laboratorinis darbas
Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo būdai. Tyrimo procedūra. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Tyrimo rezultatai pagal darbo kriterijų. Tyrimo rezultatai pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 20 puslapių
2016 12 03
Regimojo dėmesio apimties priklausomybės nuo stimulo dydžio ir įprasminimo tyrimas (2)
Regimojo dėmesio apimties priklausomybės nuo stimulo dydžio ir įprasminimo tyrimas. Atpažinimas / inicijavimas. Darbo tikslas. Metodika Tyrimo dalyviai. Naudojama įranga , darbo priemonės. Tyrimo eiga. Naudojamos formulės. Regimojo suvokimo ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2016 01 19
Veberio-Fehnerio desnio tyrimas
Vėberio–Fechnerio dėsnio tyrimas. Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Šaltiniai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 10 17
Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas laboratorinis darbas
Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai. I grupės tiriamųjų grafinių įgūdžių formavimasis I ir II serijose. II grupės tiriamųjų grafinių įgūdžių ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 20 puslapių
2016 12 03
Muller-Lyer iliuzija
Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Metodika Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Rezultatų aptarimas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 06 02
Prasmingų ir neprasmingų žodžių nustatymos eksperimentas
Prasmingų ir neprasmingų žodžių nustatymos eksperimentas. Teorinė prasmė. Tikslas. Sąlygos. Rezultatai. Išvados.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 09 08
Reakcijos laiko tyrimas laboratorinis darbas
Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai. Nepastovių ir pastovių laiko intervalų reakcijos laikas grupėje. Tiriamųjų pastovių ir nepastovių intervalų reakcijos į ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 51 puslapis
2016 12 03
Žodžių labirinto metodika mąstymo procesų labilumui – rigidiškumui nustatyti
Labilumo ir rigidiškumo palyginimas. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2019 01 19
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema