Psichologija (102)

3137 dokumentai
Sveikatos psichologija ir sociologija
Sveikatos psichologija ir sociologija. „Kiekvienas išbandymas mus daro stipresniais“. Nick Vujičič. Psichologijos istorija. Psichologijos vystymosi tendencijos. XX a. psichologijos kryptys. Pirmasis funkcionalistas Williamas Jamesas. XX a. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 73 puslapiai
2017 01 02
Taktika Smūgis žemiau juostos
„Smūgis žemiau juostos“ – viena iš sutikimo išgavimo taktikų. „Smūgio žemiau juostos“ veikimo principas. Pateikiamas labai naudingas pasiūlymas Įtakos objektui apsidžiaugus, pasiūlymas pabloginamas Pablogintas pasiūlymas ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 13
Taoizmas ir savitaiga
Taoizmas ir savitaiga. Kinijoje jau prieš konfucianizmą atsirado vadinamųjų “ramiųjų“ sektos. Priešingai buvusioms feodalinėms tradicijoms “ramieji“ ragino nepaklusti ponams, priešintis tuometiniams socialiniams santykiams. Kaip ir ...
Psichologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 02
Tapatumo būsena
Tapatumo būsena. Asmenybės tapatumo samprata. E. H. Eriksonas tapatumo sąvoką vartojo asmenybės brendimo procesui atskleisti. J e. Tapatumo būsenos. Difuzijos būsena. Individai gali jaustis išgyvenantys krizę. Moratoriumas. Šią būseną ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 24
Tapatumo link su E. Eriksonu
Turbūt vienas iš svarbiausių mano tapatumo aspektų yra noras rašyti. Dar būdama paauglė patyriau įvairiausių nuotykių, kurie mane vis keitė ir padarė tokią, kokia esu. Esu padariusi begalę įvairiausių blogesnių ir ne tokių ...
Psichologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2017 12 13
Tapatumo paieškos paauglystėje
Tapatumo paieškos paauglystėje. Įvadas. Svarbus ir atsakingas gyvenimo tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiojo žmogaus yra vadinama paauglyste. Tapatumo samprata. Tapatumo raidos procesas prasideda nuo pirmo susitikimo su savo motina ir ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 10 24
Tarpasmeniniai konfliktai skaidrės
Tarpasmeniniai konfliktai. Tarpasmeninis konfliktas. Nėra nei geras. Bręstantį konfliktą galima atpažinti pagal požymius keičiasi bendravimo pobūdis. Konfliktui plėtojantis, vis labiau pabrėžiami asmeniški tikslai. Tarpasmeninis ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 04 05
Tarpasmeniniai santykiai Šeima
Įžanga. Kas yra tarpasmeniniai santykiai. Su kuo užmezgame tarpasmeninius santykius. Draugystė. Meilė. Šeima. Šeimos tipai. Šeimos struktūra. santuoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Išvados.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 11 11
Tarpkultūrinė komunikacija, bendravimas, Johari langas
Kokie iššūkiai būdingi šiuolaikinėje komunikacijoje. Kokie įgūdžiai reikalingi geram komunikacijos specialistui. Kas yra komunikacija ?  Kaip vystėsi komunikacijos sąvoka. Kokios pagrindinės revoliucijos įvyko ir koks buvo jų ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 04 27
Tarpkultūriniai bendravimo skirtumai, neverbalinė komunikacija
Įvadas. Kaip elgtis svečioje šalyje? Neverbalinė komunikacija. Proksemika asmeninė erdvė ir distancija tarp asmenų. Haptika prisilietimai, fizinis kontaktas. Okuletika žiūrėjimas tiesiai į akis, akių kontaktas. Kinetika kūno judesiai ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 03 22
Tarpkultūrinio bendravimo ypatumai Prancūzijoje
Užduotis: parengti trumpą pranešimą apie bendravimo skirtumus įvairiose šalyse (Europos šalys, Rytų kraštai, Azija, kt.), pasidalinti asmenine patirtim.Prancūzai retai priima svarbius sprendimus greitai, nes nemėgsta skubotų ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2017 02 07
Tarpkultūrinių komunikacijų konfliktai projektas
Tarpkultūrinių komunikacijų. Konfliktai. Konfliktas. Dėl ko kyla konfliktai? Šį klausimą turbūt kiekvienas sau buvome uždavę. Konfliktai yra vienas socialinių reiškinių. Konfliktai yra. Tarptautiniai konfliktai. Vidiniai konfliktai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 02 03
Techninės dėmesio sąlygos
Įvadas. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Dėmesys ir sąmonė. Techninės sąlygos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 10 11
Teigiamas savęs vertinimas: samprata bei įtakojantys veiksniai, savęs pažinimas ir priėmimas
Teigiamas savęs vertinimas – samprata bei įtakojantys veiksniai, savęs pažinimas ir priėmimas. Savęs vertinimas. Savęs vertinimas – tai mūsų nuomonė apie save. Savęs vertinimas pradeda formuotis ankstyvoje vaikystėje. Savęs ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 21
Teksto analize Kai politikai pažeidžia vaiko teisę žinoti
M. A. Pavilionienė. Kai politikai pažeidžia vaiko teisę žinoti.
Psichologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 12 12
Televizijos laidos analizė: žmogaus verbalinė kalba
Televizijos laidos analizė žmogaus verbalinė. Kalba Komunikacijos priemonės ir elgesys. Vertinimas. Komentaras.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 05 03
Temparamentas ir charakteris
Temperamentas ir charakteris. Kas asmenybėje įgimta ir kas įgyta? Temperamentas. Pastovios asmenybės savybės, pasireiškiančios psichinių reiškinių intensyvumu. Hipokratas IV a. pr. Kr. Kraujas (lot. sanguis – kraujas) – sangvinikas ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 01 10
Temperamentai ir jų įtaka bendravimo procese
Įvadas. Temperamentai ir jų įtaka bendravimo procese. Cholerikas. Sangvinikas. Flegmatikas. Melancholikas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 05 20
Temperamentas ir charakteris skaidrės
Temperamentas ir charakteris. Senovės graikai , apibūdindami žmogaus charakterį. A. graikų gydytojas Hipokratas aprašė keturis pagrindinius temperamento tipus sangvinikas. Sangviniško temperamento žmonės yra spontaniško. Choleriško ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 09 19
Temperamento teorija ir istorija
Temperamento teorija ir istorija. Melancholikas. Kodėl melancholikai tapo tokiais? Kaip atpažinti melancholiką? Melancholikų privalumai ir trukumai. Flegmatikas. Kodėl flegmatikai tapo tokiais? Kaip atpažinti flegmatiką? Flegmatikų ...
Psichologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2018 09 11
Temperamento tipai ir jų bruožai
Vytauto didžiojo universiteto. Ekonomikos ir vadybos fakulteto I kurso stud. Mano temperamento tipas. Sangvinikas - Tai greitas, aktyvus žmogus. Asmenybės bruožai. Esu atvira. Stiprybės. Rimtai žiūriu į pavestas užduotis Mėgstu tvarką ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 11 23
Temperamento ypatumai
Įvadas. Temperamentas. Keturi pagrindiniai temperamento tipai. Temperamento psichologinė charakteristika remiasi šiais pagrindiniais požymiais. Asmenybės profilis. Kaip juos pažinti? Darbai, kuriuos jie galėtų dirbti. Darbai, kuriuos ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 05 22
Temperamentų tipai ir jų elgesys prie vairo projektas
Temperamentų tipai ir jų elgesys prie vairo. Temperamentas. Temperamentas - tam tikrų nuolatinių psichinių savybių komplektas. Hipokratas. Hipokratas– garsiausias Antikinis Graikijos ir 18 kartos gydytojas savo šeimoje. Pagrindiniai ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 10 25
Terapija apie laimę
Dabar neskubėdami atmerkite akis. Norėčiau dabar jums visiems užduoti po vieną klausimą. Visiems tas pats klausimas tai pat ir man 3 dalis , tai trumpa įžanga į diskusiją. Dabar norėčiau užduoti klausimą. Sonata tavęs tai pat noriu ...
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 12 06
Testas, Jūsų požiūris į meilę
Testas, Jūsų požiūris į meilę. Testą sudaro 30 atskirų teiginių, kiekvieną teiginį reikia atidžiai perskaityti ir parašyti įvertinimą. Vertinama penkiabalėje sistemoje. Labiausiai pritariu 1. Iš dalies pritariu 2. Nežinau ...
Psichologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2017 04 05
Testas: Apie mūsų „Aš“ vaizdas
Testas Apie mūsų Aš vaizdas. Kuris sakinys neteisingai apibūdina Aš vaizdas. Kada susiformuoja savojo Aš pažinimas. Daugialypio Aš vaizdo formos , kurias išskyrė Amerikiečių psichologijos patriarchas. James tai. Rogers išskyrė ...
Psichologijos testai, Testas, 3 puslapiai
2018 12 15
Testas: Koks vaidmuo Jums skirtas?
Koks vaidmuo jums skirtas? (testas). Ką jaučiate girdėdamas sakant „Didis žmogus“? Kaip vaikystėje reaguodavote į vyresniųjų paliepimus ir nurodymus? Kuo pavirto jūsų vaikystės svajonės? Kuo dažniausiai vadovaujatės, kai turite ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 21
Tėvų nerimas išleidžiant vaikus gyventi
Tėvų nerimas išleidžiant vaikus gyventi. Naudota literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2018 11 03
Tėvystė
Jauna tėvystė. Sena tėvystė. Amžiaus skirtumas. Įvardinti amžių, kai tėvais būti per vėlu. Jaunų tėvų principai. Nemanykime kad. Privalumai. Jaunų tėvų. Minusai. Jaunos mamos gali stokoti pakankamai pinigų ir saugumo. Kada ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
The Foundation of Memory
The Foundations of Memory. Content. What is memory? What are main stages of memory? What is sensory memory? The types of sensory memory. Short-term memory. Long-term memory. Neuroscience of memory. Disorders. Sleep.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 07 04
×