Psichologija (110)

3316 dokumentų
Vaikų ir paauglių savižudybės
Vaikų ir paauglių savižudybės. Vaikų ir paauglių savižudibių mastas. Statistiniai duomenys. Veiksniai įtakojantys savižudybę. Savižudybių rizika didinantis veiksniai. Asmeniniai psichologiniai ir sveikatos veiksniai. Rugsėjo 10 d. - ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 12 13
Vaikų mąstymo vystymosi dėsningumai
Vaikų mąstymo vystymosi dėsningumai. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 18 puslapių
2019 02 25
Vaikų namų globotinio teisinio statuso psichologinis įvertinimas
Vaikų namų globotinio teisinio statuso psichologinis įvertinimas.
Psichologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2015 05 29
Vaikų turinčių elgesio ir emocijų problemų (agresyvumas, opozicinis neklusnumas, pyktis) ypatumai ir darbas su jais
Vaikų turinčių elgesio ir emocijų problemų (agresyvumas. Tikslas. Emocijų ir elgesio sutrikimai yra suklasifikuoti į septynias pagrindines grupes. Elgesio ir emocijos problemos ir jų sprendimai. Agresyvumas. Opozicinis neklusnumas. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 09 29
Vairuotojo emociniai veiksniai
Emocijos. Stipri, greičiausiai ne sąmoningai, bet automatiškai, nervų sistemos sukeliama dvasinė būsena, savo ruožtu įtakojanti teigiamas arba neigiamas fiziologines reakcijas. Klasifikacija. Pyktis baimė liūdesys džiaugsmas ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 04 25
Vaizduotė skaidrės
Kas tai? Vaizduotės funkcijos. Pažinimo funkcija. Numatymo (antipacijos) funkcija. Veiksmų planavimo ir reguliavimo funkcija. Vaizduotė ir nerviniai procesai. Vaizdų kūrimo būdai. Agliutinavimas. Akcentavimas. Schematizavimas. Įterpimas. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 09 28
Valdymo stiliaus poveikis darbuotojų motyvacijai skaidrės
Valdymo stiliaus poveikis darbuotojŲ motyvacijai. Valdymo stiliai. Kodėl verta motyvuoti? Geriausiai lyderystės praktiką taikančios įmonės. Kodėl jos geriausios? Griežtas vadovavimas – gerai? Lyginamasis požiūris į valstybės ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 19
Valgymo sutrikimai projektas
Nervinė anoreksija Anorexia NervosaNervinė bulimija Bulimia Nervosa Persivalgymo sutrkimas Binge eating disorder Požymiai.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 06 14
Vartotojo elgsena grožio prekių parduotuvėje
Vartotojo elgsenos tyrimas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Temos aktualumas. “Vitrina Pro” istorija. Misija. Produktai. Pagrindiniai „Vitrina Pro“ konkurentai. Konkurentų analizė. Stebėjimas. Aprangos kodas. Faktoriai, turintys ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 09 18
Vėberio – Fechnerio dėsnis ir jo tyrimas
Tiesės priklausomybė nuo pokyčio 400 pikselių. ( k. Tyrimo metu užfiksuoti duomenys 200 pikselių. Tiesės priklausomybė nuo pokyčio 200 pikselių. ( k. Tyrimo metu užfiksuoti duomenys 100 pikselių. Tiesės priklausomybė nuo pokyčio ...
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2018 04 04
Veidotyros konspektas
Galimybė greičiau pažinti žmogų. Analizuojamos aštuonios veido formos. Kvadratinis veidas – stiprios valios požymis. Trapecija – kūrybingas nestandartas. Daugiakampis veidas jis nenuspėjamas ir nesugyvenamas. Trikampis veidas – ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2017 12 23
Veiklą lemiančios savybės
Įvadas. Temperamentas. Charakteris. Valia. Išvados. Bibliografija.
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 23
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas projektas
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Tikslas ir uždaviniai. Tikslas aptarti pagrindinius emocijų raiškos tipus ir atskleisti jų vaidmenį. Neverbalinė emocijų raiška. Nežodinis bendravimas – tai kūno komunikacijos forma išreikšta ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 04 04
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. kalbėjimo ypatybės tipinėse policininko bendravimo situacijose
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. kalbėjimo ypatybės tipinėse policininko bendravimo situacijose. Aš kaip komunikacijos proceso dalyvis. komunikacijos procesas. Komunikacijos procesas = Bendravimas. Bendravimo. elementai. Bendravimo. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 07 03
Vidinė motyvacija namų darbas
Jis mokosi , nes to nori. Jie mokosi , nes reikia. Išorinį atlygį galima taikyti dviem atvejais. Vidinės ir išorinės. Grupės spaudimo poveikis sumažėja tuomet , kai grupėje atsiranda bent vienas žmogus , nebijąs pasipriešinti ...
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 10 27
Vidiniai asmenybės faktoriai
Vidiniai asmenybės faktoriai. Įvadas. Psichologinių mechanizmų atskleidimas. Motyvo poslinkis i tikslą. Kaip žinoma, plačiąja prasme galima pasakyti. Dar vienas svarbus. Taigi apibendrinant galima. Identifikacija ir mokymasis stebint. Be ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 04 17
Vidiniai asmenybės konfliktai
Vidiniai asmenybės konfliktai. Vidinio asmenybės konflikto raida. Kas yra vidiniai asmenybės konfliktai? Pagal Freud - vidiniai asmenybės konfliktai. Konfliktų tipai. (Pagal- Lekavičienę (2000)Vidiniai konfliktai. Konfliktų pasekmės. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 11 29
Vidiniai konfliktai
Vidiniai konfliktai. Vidinis (asmeninis) konfliktas – tai viena kitai prieštaraujančių minčių ir jausmų susidūrimas ir kova. Vidinės asmenybės struktūros. Motyvai. Jie atspindi įvairaus lygio mūsų siekimus (poreikius. Vidiniai ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 11 17
Vienas vaikas
Vieno vaiko šeimoje patyrimas. Autoriai atliko išsamią dvidešimties jaunų žmonių, kurie augo šeimose vieni, apklausą interviu metodu. Teminė analizė atskleidė, kad buvimas vieninteliu vaiku turi tiek privalumų, tiek trūkumų. Teigiami ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 03 03
Vienatvė - negailestingas priešas
Vienatvė – negailestingas priešas. Kas yra vienatvė? Vienatvės jausmas. Vienatvės nauda. Vienatvės žala žmogui ir jos neigimas. Kaip kovoti su vienatvė? Socialinio surogato hipotezė. Vienatve užsikrečiama? Vienišų žmonių ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 01 31
Vienišumas ir vienatvė
Vienišumas ir vienatvė. Kas yra vienišumas? Kada žmonės tampa vieniši? Vienišam žmogui būdingi simptomai. Vienišumo pasekmės. Kaip įveikti vienišumą? Kas yra vienatvė? Kada žmogus atsiduria vienatvėje? Vienatvėje esančiam ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 03 21
Vienišumo psichologija
Vienišumo psichologija. Netektys. Suicidinis elgesys. Paauglių suicidinio elgesio ypatumai. Psichologinė suicidų prasmė.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 03 16
Visiems vaikams reikalingas bendravimas su bendraamžiais ir suaugusiais
Kaip keičiasi jauno žmogaus kalba , kai jis stengiasi pritapti prie bendraamžių ? Pateikite pavyzdžių.
Psichologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2019 03 12
Vyrų bendravimo strategijos pažinčių tinklapiuose
Įvadas. Darbo užduoties atlikimo aprašymas. Tyrimas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2019 03 01
Vyrų ir moterų bendravimo skirtumai ir psichologija
Įvadas. Bendravimas paeityje. Psichosomatiniai ryšiai tarp kūno struktūros ir psichinės veiklos. Kuo skiriasi vyrai ir moterys? Socialiniai ryšiai. Socialinis dominavimas. Agresija. Seksualumas. Bendravimo stilius. Neverbalinis bendravimas. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2019 04 09
Weberio - fechnerio dėsnio tyrimas kai yra fiksuojamos įvairių pikselių ilgio atkarpos ir šių atkarpų pokyčiai
Vėberio – Fechnerio dė snio tyrimas. Turinys. Įvadas. Tyrimų rezultatai. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2019 04 22
Z. Froido ir B.H. Skinerio teorijos
Skineris labiau domėjosi aplinka, o ne žmogumi, ne asmenybe, o tik jos reakcija į ją. Jis suvokė asmenybės vystymąsi kaip nuolatinį prisitaikymą prie aplinkos taisyklių, kuris vyksta operantinio mokymosi būdu. Taip pat Skineris ...
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 06 27
Žaidimai ankstyvajame amžiuje
Vaikų žaidimas. Žaidimų, ankstyvąja vaikyste, ikimokykliniais metais paprastai vadinamas amžius nuo 2 iki 6 metų.3- ieji metai. Simbolinis mąstymas. Piaget pastebėjo. Gabaus vaiko psichosocialinei raidai būdinga labai stiprus teisingumo ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 05 03
Žaidimų svarba ir žaidimų pavyzdžiai
Žaidimai. Susipažinimo. Kūrybiškumas–. Nuotraukų dėlionė. Komandiniai. Su kamuoliukais. Su virvem ar siuliu. Supazindinimo. Padėti susikaupti, didinti komandos sutelktumą.
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2019 01 11
Zeigarnik efektas pavadinimo kilmė ir efekto esmė
Zeigarnik efektas pavadinimo kilmė ir efekto esmė. Zeigarnik efektas. Kas tai? Rusų psichologė ir psichiatrė, atradusi Zeigarnik efektą, eksperimentinės psichopatologijos pradininkė. Bluma Zeigarnik. Šis fenomenas buvo pavadintas ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 25
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema