Psichologijos refleksijos

53 dokumentai
Kaip psichologijos žinios gali būti naudingos būsimai mano profesijai
Kaip psichologijos žinios gali būti naudingos busimai mano profesijai.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 05 10
Psichologijos knygos refleksija
Naudodamasi Renatos Arlauskienės knyga „Psichologija“, išsikėliau sau klausimą, kaip aš galėčiau pritaikyti šias temas savo specialybėje. Norėčiau išanalizuoti, kurias psichologijos žinias ir kaip jas pritaikyčiau praktiniame ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2015 04 02
Socialinio darbo pažintinės praktikos savirefleksija Įvadas į socialinį darbą
Pažintinės praktikos savirefleksija. Utenos socialinės paramos centras. Dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 11 25
Psichologijos refleksija Psichologijos naudojimas darbe
Psichologija labai gilus dalykas susijęs su visų mūsų jausmais, poreikiais, poelgiais. Ją galima jungti su kiekviena specialybe, ne išimtis ir logistika. Šiandiena pasamprotausiu kaip psichologija gali būti naudojama praktiniame darbe ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 10 30
Komunikacijos proceso stebėjimo refleksija
Komunikacijos proceso stebėjimo refleksija. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Stebėtos situacijos aprašymas. Komunikacijos proceso eiga. Šis komunikacijos procesas nepavyko dėl to, kad.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 05 19
Psichologijos refleksija pavyzdys
Asmenybė, pirmiausia reiškia atskirumą, individualumą, unikalumą, tai originali tam tikrų savybių, procesų, reagavimo būdo visuma. Ši visuma nėra chaotiška, jai būdingas organizuotumas. Taigi asmenybė yra organizuota visuma. Tuo ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 05 09
Asocialiaus elgesio psichologija knygos analizė
Asocialiaus elgesio psichologija knygos analizė. Refleksija Herbjorg Wassmo Stiklinė pieno. Frustracijos agresijos teorija. Freudo agresijos teoriją. Dodge’o agresijos teoriją. Tikslų išaiškinimas.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2015 03 23
Psichologijos dalyko refleksija
Kaip pritaikytumėte psichologijos žinias pagal savo studijuojamą dalyką?
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2015 10 12
Knygos V. Frankl žmogus ieško prasmės refleksija
Knygos Frankl žmogus ieško prasmės refleksija.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2016 02 05
A. Miller “Gabaus vaiko drama ir tikrosos savasties paieška” knygos refleksija
A. Miller “Gabaus vaiko drama ir tikrosos savasties paieška” knygos refleksija.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2015 01 29
Gyvenimas psichologijos refleksija
Mąstymas apie gyvenimą, savo asmenybę, siekius, profesiją ir gyvenimo tikslus yra būtinas kiekvieno žmogaus gyvenime, nes tik nuo mūsų priklauso, kokį rytojų susikursime. Norint įveikti likimo pateikiamus išbandymus, suteiktas ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 11 25
Filmo Neliečiamieji refleksija
Filmas prasideda nuo vieno iš įdomesnių įvykių, tai epizodas, kai Filipą ir Drisą sustabdo policija, kuriame atsispindi bene svarbiausia problema – Filipas negali vaikščioti, judėti, jį ištinka priepuoliai. Kiekviename žingsnyje ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2018 03 29
Filmo refleksija Max ir Mary
Filmas pasakoja apie 18 metų trukusį dviejų labai skirtingų, tačiau kartu ir panašių žmonių draugystės istorija. Vienišos aštuonmetės mergaitės Merės iš Australijos ir keturiasdešimt ketverių metų žydo, ateisto kenčiančio ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 01 12
Knygos refleksija H. G. Lerner “Pykčio šokis“
Niekada nebūčiau pagalvojus, kad pyktis gali būti lyginamas su šokiu. Kiekvienas šios knygos skyrius man buvo svarbus ir įdomus. Su dideliu įdomumu skaičiau puslapį po puslapio, bandydama suvokti, ką reiktų keisti savyje. Nuoširdžiai ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2013 12 28
Psichologijos paskaitų įtaka mano busimai specialybei
Psichologijos paskaitų įtaka mano busimai specialybei.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 01 17
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika: bendradarbiavimo kritinė refleksija
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika bendradarbiavimo kritinė refleksija. Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcijos paskirtis. Psichologo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo poreikis. Psichologo ir socialinio ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 7 puslapiai
2017 04 26
Refleksija apie filmą Les choristes
Filmas Les Choristes privertė sutelkti daug dėmesio į jo esmę. Viso filmo eiga apie tai, jog sunkaus elgesio vaikai mokosi „Sunkių vaiku auklėjimo mokykloje“, kurioje už netinkamą elgesį vaikai itin žiauriai baudžiami. Viena iš ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 1 puslapis
2014 03 19
Administratoriaus darbo psichologijos refleksija
Kiekvienas administratorius darbo vietoje patiria įvairias emocijas. Emocijos - tai daiktų ar reiškinių sukelti malonūs (teigiamos emocijos)arba nemalonūs (neigiamos emocijos) pojūčiai. Nuo emocijų ir jausmų reikia skirti pojūčius, ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 04 30
Kokios psichologijos žinios gali būti naudingos profesijai
Gyvenimo prasmės. Asmenybės tikslai. Vidinę motyvaciją. Neigiamas emocijas. Asmenybių tipai pagal temperamentą.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2016 01 19
Psichologija refleksija (2)
Reflektuodami viską galime pamatyti kitaip. Galime pastebėti naujus aspektus, naujus pasielgimo būdus, nes kiekviename dalyke glūdi begalybė prasmių, o pastarąsias galima pastebėti, tik gerai viską išanalizavus, stebint savo ir kitų ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2016 03 10
Verslininkystė refleksija
Pirmoji verslininkystės paskaita paliko didelį įspūdį. Visų pirma pati dėstytoja, ką ji žada mus mokyti ir supažindinti kas tai yra verslininkystė. Tik pradėjus dėstytojai vesti paskaitą matėsi, kad ji tai daro su malonumu, kad jai ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 11 25
Žmogaus gyvenimo prasmė
Kiekvienas žmogus šiame pasaulyje tai Dievo sukurta asmenybė, kuri ypatinga ir nepakartojama, vertinga ir dinamiška, individuali ir besivystanti. Gilinantis, kas yra asmenybė psichologiniu atžvilgiu susidariau įspūdį, jog žinant šį ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2014 12 29
Kaip pritaikysite savo specialybėje psichologines žinias?
Kaip pritaikysite savo specialybėje psichologines žinias.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2015 03 26
Kaip psichologijos žinios gali būti pritaikytos mano būsimai profesijai
Kaip psichologijos žinios gali būti pritaikytos mano būsimai profesijai.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2016 05 18
Pschihologijos pritaikymas statybos inžinerijos profesijoje
Psichologija Refleksija. Pschihologijos pritaikymas statybos inžinerijos profesijoje.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2016 02 02
Psichologija knygos refleksija
Perskaičius pirmuosius knygos puslapius mano dėmesį patraukė knygoje išdėstyta medžiaga, aiškiai išskirti temos tikslai, ir nusakytas planas, apie ką bus kalbama temoje, tai pat naudojama literatūra.Pirmiausia - „ASMENYBĖ. ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2015 04 09
Psichologijos žinių pritaikymas anglų filologijos specialybėje
„Psichologijos žinių pritaikymas anglų filologijos specialybėje“.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 09 08
Psichologinės žinios, kurias galima pritaikyti Finansų specialybės srityje
Psichologinės žinios, kurias galima pritaikyti Finansų specialybės srityje.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2014 10 01
Refleksija Psichologija
Tad pradedant psichologijos kursą, kiekvienas studentas turėtų pažinti save kaip asmenybę, individą, kad galėtų visuomeniniame gyvenime save tinkamai pristatyti. Kiekviena asmenybė, prieš priimdama atitinkamą sprendimą- prieš ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2016 03 10
Smėlio terapija autistams vaikams
šiame centre ir matau kaip vaikams patinka šis smėlio terapijos metodas. Jis savo pirštukai, kiek išgali piešia piešinius, pasiema smėliuką ir beria jį į dėžė arba į kitą delniuką. Taip suformuoja jie savo piešinius. Kiti vaikai ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2017 03 04
×