Psichologijos refleksijos

71 dokumentas
Filmo Neliečiamieji refleksija
Filmas prasideda nuo vieno iš įdomesnių įvykių, tai epizodas, kai Filipą ir Drisą sustabdo policija, kuriame atsispindi bene svarbiausia problema – Filipas negali vaikščioti, judėti, jį ištinka priepuoliai. Kiekviename žingsnyje ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2018 03 29
Kaip psichologijos žinios gali būti naudingos būsimai mano profesijai
Kaip psichologijos žinios gali būti naudingos busimai mano profesijai.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 05 10
Psichologijos knygos refleksija
Naudodamasi Renatos Arlauskienės knyga „Psichologija“, išsikėliau sau klausimą, kaip aš galėčiau pritaikyti šias temas savo specialybėje. Norėčiau išanalizuoti, kurias psichologijos žinias ir kaip jas pritaikyčiau praktiniame ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2015 04 02
Socialinio darbo pažintinės praktikos savirefleksija Įvadas į socialinį darbą
Pažintinės praktikos savirefleksija. Utenos socialinės paramos centras. Dienos centras neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2013 11 25
Komunikacijos proceso stebėjimo refleksija
Komunikacijos proceso stebėjimo refleksija. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Stebėtos situacijos aprašymas. Komunikacijos proceso eiga. Šis komunikacijos procesas nepavyko dėl to, kad.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 05 19
Psichologijos refleksija Psichologijos naudojimas darbe
Psichologija labai gilus dalykas susijęs su visų mūsų jausmais, poreikiais, poelgiais. Ją galima jungti su kiekviena specialybe, ne išimtis ir logistika. Šiandiena pasamprotausiu kaip psichologija gali būti naudojama praktiniame darbe ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 10 30
Knygos V. Frankl žmogus ieško prasmės refleksija
Knygos Frankl žmogus ieško prasmės refleksija.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2016 02 05
Psichologijos dalyko refleksija
Kaip pritaikytumėte psichologijos žinias pagal savo studijuojamą dalyką?
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2015 10 12
Psichologijos refleksija pavyzdys
Asmenybė, pirmiausia reiškia atskirumą, individualumą, unikalumą, tai originali tam tikrų savybių, procesų, reagavimo būdo visuma. Ši visuma nėra chaotiška, jai būdingas organizuotumas. Taigi asmenybė yra organizuota visuma. Tuo ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 05 09
Asocialiaus elgesio psichologija knygos analizė
Asocialiaus elgesio psichologija knygos analizė. Refleksija Herbjorg Wassmo Stiklinė pieno. Frustracijos agresijos teorija. Freudo agresijos teoriją. Dodge’o agresijos teoriją. Tikslų išaiškinimas.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2015 03 23
Filmo refleksija Max ir Mary
Filmas pasakoja apie 18 metų trukusį dviejų labai skirtingų, tačiau kartu ir panašių žmonių draugystės istorija. Vienišos aštuonmetės mergaitės Merės iš Australijos ir keturiasdešimt ketverių metų žydo, ateisto kenčiančio ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 01 12
A. Miller “Gabaus vaiko drama ir tikrosos savasties paieška” knygos refleksija
A. Miller “Gabaus vaiko drama ir tikrosos savasties paieška” knygos refleksija.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2015 01 29
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika: bendradarbiavimo kritinė refleksija
Psichologo ir socialinio darbuotojo veiklos praktika bendradarbiavimo kritinė refleksija. Psichologo ir socialinio darbuotojo darbo funkcijos paskirtis. Psichologo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo poreikis. Psichologo ir socialinio ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 7 puslapiai
2017 04 26
Gyvenimas psichologijos refleksija
Mąstymas apie gyvenimą, savo asmenybę, siekius, profesiją ir gyvenimo tikslus yra būtinas kiekvieno žmogaus gyvenime, nes tik nuo mūsų priklauso, kokį rytojų susikursime. Norint įveikti likimo pateikiamus išbandymus, suteiktas ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 11 25
I. Yalom knygos „Meilės Budelis“ refleksija
I. Yalom knygos „Meilės Budelis“ refleksija.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 6 puslapiai
2017 04 20
Patyrimai su invalido vežimėliu refleksija
Patyrimai su invalido vežimėliu refleksija.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2018 01 22
Psichologija knygos refleksija
Perskaičius pirmuosius knygos puslapius mano dėmesį patraukė knygoje išdėstyta medžiaga, aiškiai išskirti temos tikslai, ir nusakytas planas, apie ką bus kalbama temoje, tai pat naudojama literatūra.Pirmiausia - „ASMENYBĖ. ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2015 04 09
Knygos refleksija H. G. Lerner “Pykčio šokis“
Niekada nebūčiau pagalvojus, kad pyktis gali būti lyginamas su šokiu. Kiekvienas šios knygos skyrius man buvo svarbus ir įdomus. Su dideliu įdomumu skaičiau puslapį po puslapio, bandydama suvokti, ką reiktų keisti savyje. Nuoširdžiai ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2013 12 28
Psichologijos žinios profesijoje
„MOTYVACIJA“. Anot Arlauskienės R. ( 2009, 29 p.) motyvacija – tai tam tikro elgesio, veiksmų, veiklos skatinimas, kurį sukelia įvairūs motyvai. Motyvu gali tapti ir mūsų interesai, įsitikinimai, vertybės, gyvenimo tikslai, ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2016 02 05
Psichologijos paskaitų įtaka mano busimai specialybei
Psichologijos paskaitų įtaka mano busimai specialybei.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 01 17
Psichologijos refleksija (4)
Pirmiausiai norėčiau paminėti žmogaus asmenybę. Asmenybės sąvoka taikytina tuo atveju, jei žmogus sugeba išskirti save iš aplinkos, suvokti save kaip visumą ir sąmoningai kontroliuoti savo santykį su aplinka. Kiekvienas mes esame ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2015 12 05
Refleksija apie filmą Les choristes
Filmas Les Choristes privertė sutelkti daug dėmesio į jo esmę. Viso filmo eiga apie tai, jog sunkaus elgesio vaikai mokosi „Sunkių vaiku auklėjimo mokykloje“, kurioje už netinkamą elgesį vaikai itin žiauriai baudžiami. Viena iš ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 1 puslapis
2014 03 19
Administratoriaus darbo psichologijos refleksija
Kiekvienas administratorius darbo vietoje patiria įvairias emocijas. Emocijos - tai daiktų ar reiškinių sukelti malonūs (teigiamos emocijos)arba nemalonūs (neigiamos emocijos) pojūčiai. Nuo emocijų ir jausmų reikia skirti pojūčius, ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 04 30
Knygos refleksija E. Shostrom “Prieš Karnegį“
Prisipažinsiu, prieš perskaitant šią knygą, niekada net nesu susimąsčius apie manipuliacijas, jos yra kiekvieno žmogaus gyvenime. Iki perskaitant šią knygą, apie manipuliacijas žinojau tik tiek, kad kiekvienas žmogus, dažniau ar ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2013 12 28
Psichologija refleksija (2)
Reflektuodami viską galime pamatyti kitaip. Galime pastebėti naujus aspektus, naujus pasielgimo būdus, nes kiekviename dalyke glūdi begalybė prasmių, o pastarąsias galima pastebėti, tik gerai viską išanalizavus, stebint savo ir kitų ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2016 03 10
Kokios psichologijos žinios gali būti naudingos profesijai
Gyvenimo prasmės. Asmenybės tikslai. Vidinę motyvaciją. Neigiamas emocijas. Asmenybių tipai pagal temperamentą.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2016 01 19
Psichologijos Refleksija (3)
Kiekvienas žmogus refleksuodamas viską galime pamatyti kitaip. Įžvelgti naujus aspektus, pasielgimo būdus, tai pat kiekviename dalyke glūdi daug skirtingų prasmių, o pastarąsias galėtume pamatyti tik gerai viską išanalizavus. ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 11 19
Streso įveikos būdai
Streso valdymas pasireiškia, kontroliuojant savo laiką; racionaliai įvertinant savo emocinę būseną; stebint organizmo pokyčius; kontroliuojant savo mintis. Stresą valdyti gali tiek pats asmuo, tiek vadovai organizacijoje. Mano teigimu, ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2018 09 17
Vaiko žaidimo psichologija ir pedagogika
Lietuvos edukologijos universitetas. Vaikystės studijų katedra. Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika ištęstinės studijos. Savarankiškas darbas vaiko žaidimo psichologija ir pedagogika.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2018 03 08
Žmogaus gyvenimo prasmė
Kiekvienas žmogus šiame pasaulyje tai Dievo sukurta asmenybė, kuri ypatinga ir nepakartojama, vertinga ir dinamiška, individuali ir besivystanti. Gilinantis, kas yra asmenybė psichologiniu atžvilgiu susidariau įspūdį, jog žinant šį ...
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 5 puslapiai
2014 12 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema