Reikalinga psichologiniam tyrimui sukurti skalę

Dovilė

sveiki,

turime padaryti psichloginį tyrimą ir esame pastrigę prie skalės kūrimo. 

FINANSINĖS GALIOS ĮTAKA PAAUGLIŲ ELGESIUI

Tyrimo aktualumas 
Atlikti tyrimai parodė, kad nuostata į pinigus paauglystėje yra labai svarbi ne tik suaugusiųjų
finansiniam pasitenkinimui (Wilhelm, Varcoe, & Fridrich, 1993), bet yra susijusi su savanaudišku
požiūriu į romantiškus santykius (Campbell ir kt., 2004), psichologinėmis problemomis suaugus
(Grubbs, Exline, & Campbell, 2013), mažesniu socialiniu įsipareigojimo lygiu ir saviverte (Lessard,
Greenberger, Chen ir Farruggia, 2011). Finansinė galia susiformuoja finansinės socializacijos
procese ir apibrėžiama kaip paauglio nuostata, kad tėvai yra įpareigoti teikti ir mokėti už tai, ko jie
nori ir tiki, kad jie turi teisę į tėvų finansus. (Beutler & Gudmunson, 2012). Šeimos pajamų bei
išlaidų paskirstymas, finansinė kontrolė arba laisvė svarbūs kriterijai, analizuojant paauglių elgesio
ypatumus. Tyrimais nustatyta, kad paaugliai, kurie pasižymi didesne empatija, yra labiau
prosocialūs (pvz., Padilla-Walker, Dyer, Yorgason, Fraser, & Coyne, 2015) ir mažiau agresyvūs
(pvz., Miller & Eisenberg, 1988).
Tyrimo problematika 
A. Ortony, G.L. Clore ir A. Collins emocijas laikė pažinimo sistemos dalimi, kai išmokstama
suvokti požiūrius ir standartus, leidžiančius žmonėms suprasti jiems nutinkančius įvykius. Emocinė
reakcija, pagrįsta kito asmens emocinės būsenos ar būklės suvokimu apibūdinama kaip empatijos
išraiškos forma (Eisenberg ir kt., 1994). R.S. Lazarus ir B.N. Lazarus teigė, kad dėkingumas yra
emocija, kurią paskatina gebėjimas jausti empatiją kitiems, žadina žmonių tarpusavio
priklausomybę ir atlieka utilitarinės socialinės sąveikos funkciją (Grant & Gino, 2010).
Dėkingumas motyvuoja laikytis nuolatinės ištikimybės ir įsipareigojimo, todėl laikomas
prosocialaus elgesio komponentu. Atlikti tyrimai atskleidė, kad finansinė teisė siejama su mažesne
empatija ir antisocialiu elgesiu (Brown & Jaffe, 2011). Dėl šeimos formuojančio finansinės galios
nuostatų į pinigus, svarbu ištirti finansinės kontrolės mechanizmų ir paauglių elgesio sąryšį.
Tyrimo tikslas: ištirti kaip finansinė galia įtakoja 12-18 metų paauglius (esančius tėvų ųtakoje t.y. finansišai priklausančius nuo tėvų) naudojant anketavimą, kuris leis įvertinti tokių paauglių prosocialų elgesį, saviviertę, agresiją, užuojautą ir dėkingumą. 
Konstruktai
Dėkingumas - tai moralinė emocija, kuri paprastai atsiranda po to, kai jis buvo altruistinio akto
gavėjas, ir yra laikomas žmogaus jėga (McCullough, Kilpatrick, Emmons ir Larson, 2001).
Dėkojame dėl aukštesnio gerovės lygio (pvz., Froh, Sefick, & Emmons, 2008), geresni
tarpasmeniniai santykiai (pvz., Algoe, Gable, & Maisel, 2010) ir mažesnis streso ir depresijos lygis
(Wood, Maltby, Gillett, Linley, ir Joseph, 2008).

Prosocialus elgesys, apibrėžiamas kaip savanoriškas elgesys, pirmiausia skirtas kitai naudai
(Eisenbergas, Fabesas ir Spinradas, 2006), teigiamai siejasi su svarbiais psichologiniais
konstruktais, tokiais kaip gerovė (Aknin ir kt., 2013), ir neigiamai su psichologinėmis
konstrukcijomis, pavyzdžiui, depresija. ir nerimas (Haroz, Murray, Bolton, Betancourt ir Bass,
2013).
Agresija, kaip viena iš labiausiai žinomų būsimų socialinių, psichologinių, elgesio ir akademinių
problemų, yra susijusi su bendraamžių atmetimu, nusikalstamumu, rizikingu seksualiniu elgesiu,
depresija, prastu mokyklos pasiekimu ir bendraamžių viktimizacija (peržiūrai žr. Foster ir Mash,
2006).
Dėkingumas, prosocialus elgesys, agresija savivertė tarp paauglių yra svarbūs elgesio rezultatai.

NEPRIKLAUSOMI KINTAMIEJI (NK):
tėvų pajamos (A) ir paauglių asmeninių pinigų (dienpinigių, švenčių progomis (gimtadienis, šv.
Kalėdos, šv. Velykos ir pan.) gauti pinigai) kontrolė (B), turintys po tris laipsnius.
A1 – minimumas, A2 - vidutinės pajamos, A3 – pajamos aukštesnės už vidutines
B1 – nėra kontrolės, B2 – vidutinė kontrolė, B3- stipri kontrolė
PRIKLAUSOMI KINTAMIEJI (PK):
1. Prosocialus elgesys
2. Savivertė
3. Agresija
4. Užuojauta
5. Dėkingumas

HiPOTEZĖS

1. Tėvų, gaunančių minimumą, bet nekontroliuojančių savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo, įtakoja paauglių prosocialų elgesį (A1B1).
2. Tėvų, gaunančių vidutines pajamas, bet nekontroliuojančių savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo, įtakoja paauglių aukštą savivertę (A2B1).
3. Tėvų, gaunančių aukštesnes nei vidutines pajamas, bet nekontroliuojančių savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo, įtakoja paauglių agresiją (A3B1).
4. Tėvų, gaunančių minimumą ir taikančių vidutinę savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo kontrolę, įtakoja paauglių užuojautą (A1B2).
5. Tėvų, gaunančių vidutines pajamas, ir taikančių vidutinę savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo kontrolę, įtakoja paauglių dėkingumą (A2B2).
6. Tėvų, gaunančių aukštesnes nei vidutines pajamas ir taikančių vidutinę savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo kontrolę, įtakoja mažesnį socialinį įsipareigojimą (A3B2).
7. Tėvų, gaunančių minimumą ir visiškai kontroliuojančių savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo, įtakoja paauglių mokėjimą taupyti (A1B3).
8. Tėvų, gaunančių vidutines pajamas ir visiškai kontroliuojančių savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo, įtakoja paauglių stiprų atsakomybės jausmą (A2B3).
9. Tėvų, gaunančių aukštesnes nei vidutines pajamas ir visiškai kontroliuojančių savo vaikų (paauglių) asmeninių pinigų panaudojimo, įtakoja paauglių savanaudiškumą (A3B3).

Skalės kūtimui reikalavimai:

 Pasirinkite vieną iš svarbiausių savo kintamųjų, kurio įvertinimui reikalingas savarankiškos skalės sukūrimas. Pasirinkite tinkamiausią skalės tipą ir ją sukurkite. Detaliai aprašykite tyrime naudojamų skalių skaičiavimo metodikas – kaip reikėtų vykdyti paskaičiavimus ir išvesti bendruosius įverčius konkretiems atvejams.

Mūsų padarytas variantas

Tyrime sudarant uždaro tipo klausimus, kuriais siekiama įvertinti tyrimo konstruktus, bus taikoma Likert skalė. Nagrinėjamas klausimas bus pateikiamas kaip konstatuojamasis sakinys; tada pateikiami keletas atsakymo variantų arba pasirinkimų, kurie parodys sutikimo ar pritarimo šiam sakiniui mastą. Tai standartinę 5 taškų skalė, kurioje panaudojami būdvardžiai, įgyjančius reikšmes nuo “visai sutinku” iki “visai nesutinku” su atitinkamomis skaitinės reikšmės nuo 4 iki 0.
Klausimai pateikiami tvirtinimo forma, su kuriais paaugliai gali sutikti arba nesutikti. Matuojant prosocialų elgesį, jį siesime su neigiamu psichologiniu konstruktu depresija ir nerimu ir taikysime Burnso depresijos skalę. Agresijos konstruktas bus matuojamas Novaco pykčio skale. Skales sudaro 25 klausimai. Pagal šias skales paaugliai išreiškia savo požiūrį į pateiktus teiginius pasirinkdami vieną iš jiems pateiktų (iš anksto paruoštų) skalės reikšmių. Ši skalė yra vienamatė, taigi, matuojamas požymis turi būti iš esmės vienmatis. Penkių taškų skalė reiškia:
4. = giežtai teigiamas požiūris;
3. = šiek tiek teigiamas požiūris;
2. = neapsisprendęs (neutralus);
1. = šiek tiek neigiamas požiūris;
0. = griežtai neigiamas požiūris;

Yra dvejonių dėl sudarytos skalės teisingumo ir mums neaišku kaip ją reikia apskaičiuoti. 

Gal galėsite padėti, nukreipti teisinga linkme.

ačiū už ksirtą laiką. 

2019 m.
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (2)

Mykolas

Tai kiek surenka taškų apkalusoje tuo labia pasireiškia agresija. Tiesiog reik dirbti su turima apklausa

2019 m.
Gabija

Stebėkite aplinką ir jokiu būdu ne susikoncentruokite į darbą, lengviau viską padarysite. 

2019 m.

Parašykite atsakymą

( el. paštu gausite dovanų kodą )

×