Psichologijos savarankiški darbai

280 dokumentų
Konflikto analizė konfliktas darbe
Konflikto analizė. Įvadas. Konfliktinė situacija. Konflikto dalyviai. Konfliktas. Konflikto tipas. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimas. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 04 09
Gero gyvenimo modelis Minčių žemėlapis
Įvadas. Teorinis problemos pagrindimas. Gyvenimo kokybės samprata. Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ir save žalojančio elgesio sąsajos. Gyvenimo pilnatviškumas. Gero gyvenimo modelis. Minčių žemėlapis. Mano gero gyvenimo modelis. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 08 09
Bendravimo psichologija konfliktinės situacijos analizė
Konfliktines situacijos analizė. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Konfliktinės situacijos apibūdinimas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 04 29
Užmiršimas
Užmiršimas, jo formos, priežastys, tikslingumas, užmiršimo dėsningumai mokymosi procese.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 02 26
Ginčo menas
Įvadas. Teorinė dalis. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 05 30
Stresas ir jo valdymas projektas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Psichologinė streso samprata. Stresoriai. Streso reakcijos. Ilgalaikiai streso padariniai. Stresas organizacijose. Skirtingų profesijų darbuotojų stresas. Vadovų patiriamas stresas. Stresas ir vaidmenų konfliktai. Streso valdymas. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 04 21
Tapimo psichologu ir psichologo darbo analizė
Įvadas. Knygų analizė. C. G. Jung. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. I. D. Yalom Terapijos dovana. I. D. Yalom. Gydymas Šopenhaueriu. E. Frankl. Ko mano knygose nėra. Prisiminimai. C. R. Rogers. Apie tapimą asmeniu. E. Kübler-Ross Apie ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 01 31
Savianalizė savarankiškas darbas
Savianalizė įvadas. Temperamento tipas. Kolektyvinės pasąmonės archetipai. Darbo motyvacija. Laimingo žmogaus samprata. Palinkėjimas sau.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 02 17
Bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje
Bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Įvadas. Bendravimo ir bendradarbiavimo samprata. Bendravimo funkcijos organizacijoje. Bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje. Brownel efektyvaus ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 10 22
Bendravimas ir bendradarbiavimas
Įvadas. Bendravimas. bendrasis apibūdinimas. Bendravimo sąvoka. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Poreikis bendrauti. Bendravimo būdai. Bendradarbiavimo ypatumai. Oficialaus bendradarbiavimo įvairovė. Bendravimas grupėse. Išvados. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 04 26
Psichologijos savianalizė
Daug mąsčiau nuo ko čia pradėti savo savianalize, bet manau būtų geriausia jei be didelės įžangos ir pradėsiu. Pirmasis testas savęs išanalizavimui tai, H. Aizenko testas sužinoti savo temperamento tipą. Yra keturi temperamento tipai ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 03 17
Bendravimo psichologijos žinių pritaikymo galimybės gyvenime ir profesinėje srityje
Įvadas. Bendravimo psichologijos žinių pritaikymo galimybės gyvenime. Bendravimo psichologijos žinių pritaikymo galimybės profesinėje srityje. Išvados.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 04 03
Bendravimo psichologija komunikacijos proceso stebejimas ir analize
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. Komunikacijos proceso stebėjimas. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Atkreipkite dėmesį, jog pokalbio tikslai gali būti. Komunikacijos proceso stebėjimo protokolas. Pagrindinė ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 04 29
 Vaiko asmenybės psichologinė charakteristika
Įvadas. Šiame darbe. Teorinė dalis. Empiriniai tyrimo duomenys. Duomenų analizė ir komentarai. Apibendrinimas ir konstruktyvūs pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Priedas. Vaiko piešinys. Priedas. Tėvų sutikimas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 28
Nežodinio bendravimo samprata
Įvadas. Nežodinis bendravimas. Kas yra nežodinis bendravimas. Nežodinio bendravimo elementai. Veido išraiška. Žvilgsnis. Gestai. Poza. Kūno sudėjimas. Prisilietimas. Nežodinio bendravimo ir asmenybės ryšiai. Išvados. Naudotos ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 03 12
Stresas ir jo priežastys
Įvadas. Stresas ir jo priežastys. Streso samprata. Veiksniai sukeliantys stresą. Streso požymiai. Streso priežastys. Teigiamas stresas. Streso įveikimas. Priežastys padedančios patirti mažiau streso. Streso įveikimas. Išvados. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 11 25
Ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinė charakteristika
Įvadas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Vaiko psichologinio tyrimo etika. Raidos psichologijos tyrimo metodai. Tyrimo duomenų analizė. Patarimai tėvams. Literatūra ir šaltiniai.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 04 19
Komunikacija internete
Komunikacija internete. Įvadas. Interneto galios augimas. Internetinės komunikacijos kokybė. Įvaizdžio formavimas internete. Komunikacija su vartotoju. Sėkmingi tinklapiai. Vienos iš sėkmingiausių komunikacijos kampanijų internete pavyzdys ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 03 28
Dalykinė komunikacija Norvegija
Tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Norvegijos komunikaciniai ypatumai. Norvegija labiau orentuota i dalykinius santykius. Konfliktai, tinkamos netinkamos temos. Požiūris į darbuotojų padėtį bei turimą valdžią. Požiūris į laiką. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 12 08
Elgesio ir psichikos adaptacinė funkcija
Jau Antikos laikais buvo bandoma apibrėžti psichiką, taigi „psichika yra smegenų funkcija atspindėti aplinką ir reguliuoti organizmo sąveiką su ja.“ Nuo seno buvo žinoma, jog tik gyvi organizmai turi psichiką, kadangi psichikos ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 03 30
Savęs, kaip asmenybės, analizė verslo aplinkoje (3)
Įvadas. Temperamentas ir jo tipai. Charakteris. Valingi bruožai. Kolektyvinės pasąmones archetipai. Asmenybės brandumas. Asmenybės savęs vertinimas. Poreikiai. Darbo motyvacija. Ego. Tarpasmeniniai konfliktai. Vidiniai konfliktai. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 01 05
Ikimokyklinio amžiaus vaiko raida
Kauno valstybinės kolegijos administravimo ir edukologijos katedra. Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos analizė. Vaiko raidos psichologinė analizė.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 10 27
Bendravimo psichologija savarankiškas darbas
Savarankiškas darbas. Komunikacijos proceso stebėjimas. Stebėjimo protokolas. Papildomi duomenys apie situaciją. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Apibūdinta stebėjimo situacija. Atsakyta į šiuos klausimus. Atkreipkite dėmesį , ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 12 07
Neverbalinės kalbos analizė
Informacija apie pranešėją. Informacija apie pranešimą. Atvejo analizė. Kas pranešime buvo gerai ir blogai. Pranešėjo pranešimo turinio analizė. Naudoti šaltiniai.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2019 04 23
Aspiracijų lygio tyrimas
Aspiracijų lygio tyrimas. Duomenų apdorojimas ir aptarimas. Bandymas Pasirinktas lygis Išsprendė (+) ar neišsprendė (-). Bandymas Pasirinktas lygis Įveikė (+) ar neįveikė (-).
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 11 29
Savirefleksija Mano asmenybės atspindys
10( 2 atsiliepimai )
Savirefleksija - savęs pažinimo būdas. Įvadas. Asmenybės portretas. Savęs suvokimas. Asmenybės ir tapatybės suvokimas. Aš ir Pasaulis. Mano vertybės. Mano svajonės, tikslai ir planai. Apibendrinimas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 02 19
Suaugusio žmogaus elgesio portretas
Turinys. ĮvadaS. Tyrimo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvada.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 05 27
Pasitikėjimas savimi - sėkmingos karjeros pradžia
Įvadas. Pasitikėjimas savimi – sėkminga karjera. Karjeros sąvoka. Kompetencijų reikšmė karjerai. Dešimt žingsnių sėkmingos karjeros link. Bruožai darantys įtaką karjerai. Pasitikėjimas savimi. Savybės ugdymas. Skirtumai tarp ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 05 18
Priklausomybė nuo kompiuterio šiuolaikinėje visuomenėje
Įvadas. Priklausomybė nuo kompiuterio. Priklausomybės nuo kompiuterio simptomai. Priklausomybės nuo kompiuterio formos. Priklausomybės nuo kompiuterio pasekmės. Priklausomybės nuo kompiuterio poveikis sveikatai. Priklausomybės nuo ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 10 28
Darbas komandoje: privalumai ir trūkumai
Įvadas. Komandos ir komandinio darbo samprata. Komandos samprata. Komandinio darbo samprata. Kada komandinis darbas yra svarbus? Grupės ir komandos skirtumai. Komandini darbo trūkumai (rizika) ir privalumai. Komandos vystymasis. Komandos ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 11 02
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo