Psichologijos tyrimai

46 dokumentai
Vaizdinio mąstymo tyrimas
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Tyrimo tikslas: tirti sugebėjimą diferencijuoti bendrus esminius požymius ir tuo pagrindu atlikti objektų klasifikavimo veiksmus. Mąstymo psichologija – viena iš ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2012 02 20
Vaiko psichologija tarpinio įsiminimo tyrimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Vaiko psichologijos iii laboratorinis darbas:. Tarpinio įsiminimo tyrimas. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimas. Rezultata ir jų analizė. Rezultatų lentelė su ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 22 puslapiai
2013 04 30
Mokslinių straipsnių analizė
Įvadas. Priežastys. Pirmo straipsnio analizė. Antro straipsnio analizė. Straipsnių palyginamosios analizės išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2014 10 22
Giluminis interviu
Kokybinis tyrimas. Giluminis interviu. Tyrimas. 1990m. Sausio 13-tosios įvykių Lietuvoje dalyvio patirtis. Literatūra. Visada domino 1990 m. sausio 13-tosios įvykiai, kada Lietuva patyrė vieną sunkiausių išbandymų – laisvės ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2012 01 09
Komunikacijos proceso stebėjimas
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. 1 – as. komunikacijos procesas. Mokinio ir mokinio.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2013 01 03
Vaiko stebėjimo protokolas: vaiko savijauta tyrimas
Stebėjimo aspektai ir klausimai stebėjimui. Kaip vaikas jaučiasi grupėje. Ar bendrauja su bendraamžiais. Ar įdėmiai klausosi auklėtojos aiškinimų. Vaiko reakcija į pasalinių žmonių. Koks vaiko dėmesys į kitų. Kokios vaiko ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2017 04 17
Klasės auklėtojo ir vaikų tėvų bendravimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Pedagogo bendravimo su tėvais ypatumai. Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklėjimo institucijos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodika ir organizavimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Ugdytinių ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2012 05 02
Pogendorfo iliuzijos tyrimas analizė
Literatūros apžvalga. Darbo tikslas – ištirti Pogendorfo iliuziją. Uždaviniai. Nustatyti, kaip kampo tarp pasvirųjų ir vertikaliųjų tiesių didumas įtakoja Pogendorfo iliuzijos stiprumą. Nustatyti, kaip atstumas tarp vertikaliųjų ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2013 10 22
Klasikinio ir operantinio sąlygojimo pritaikymas
Klasikinio ir operantinio sąlygojimo pritaikymas. Įvadas. Mokymasis. Asociatyvusis mokymasis skirstomas į du sąlygojimas klasikinį ir operantinį. Tyrimo tikslai. Metodika. Tiriamasis virtuali kompiuterinė žiurkė Sniffy. Naudojama ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2017 10 05
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas. Antras stebėjimas atliktas parduotuvės mašinų stovėjimo aikštelėje (ne prekybos centro), darbo dieną ne piko metu. Trečiasis stebėjimas buvo atliktas parduotuvėje prie brangių prekių. ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 01 20
C G Jung žoždių asociacijos testas
Jung žodžių asociacijos testas. Rezultatai ir jų aptarimas. Su santuoka susijusį kompleksą. Priedai 1 priedas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2017 01 02
Prasmingos informacijos atsiminimas. Atminties lavinimas
Įvadas. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2012 06 15
Diskriminacija darbo vietoje
Įvadas. Teorinė analizė. Diskriminacija darbo vietoje. Kokias pagrindines tendencijas atspindi diskriminacijos darbe atvejai praktikoje? Kaip atpažinti diskriminacija darbe? Ką rekomenduojama daryti asmeniui, patyrusiam diskriminacija darbe? ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2013 11 21
Vaiko psichologinis įvertinimas
Aurimas Juknevičius. Vaiko psichologinis įvertinimas. Tiriamojo vardas , pavardė. Tiriamojo lytis. Tiriamojo chronologinis amžius. Tyrimo data. Tyrimo vieta. Išvados data. Tyrimo uždaviniai. Duomenys apie tiriamojo šeimą. Šeimos ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2016 05 30
Įgūdžių susidarymo ypatumų tyrimas
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2013 12 13
Psichologijos testai
Studijų programos dalykas psichologija. Tyrimas Dėmesio patvarumo ir perkėlimo ypatybių tyrimas. Tyrimas Tarpiško įsiminimo tyrimas. Tiriamojo numeris Pateiktų įsiminti žodžių skaičius Atgamintų žodžių skaičius. Tyrimas Gebėjimo ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2015 04 26
Aš - efektyvumo tyrimas pagal A. Bandūrą
Aš - efektyvumo tyrimas pagal A. Bandūrą. Aš efektyvumo tyrimas pagal. Rezultatai ir rezultatų aptarimas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2019 05 26
Vaiko asmenybės atminties ir mąstymo tyrimas
Tikslas. Atminties tyrimas. Teksto atgaminimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Tyrimas. Išvados. Mąstymo tyrimas. Geometriniai galvosūkiai. Tyrimo tikslas. Tyrimo eiga. Tyrimas. Išvados. Išvados. Literatūrą.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2017 01 02
Atvaizdžio atminties tyrimas
Įvadas. Atmintis. Darbo tikslai nustatyti atvaizdžio atminties apimtį visos ir dalinės ataskaitos metodais bei. Metodika. Tiriamasis 19 metų, pirmo psichologijos kurso studentė. Naudojama aparatūra. Darbo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 5 puslapiai
2017 10 05
Asmenybes ir bendravimo psichologija savęs suvokimas apklausa tyrimas
Įvadas. Rezultatų aptarimas/analizė. Apibendrinimas ir išvados. Refleksija. Apklausa.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 7 puslapiai
2016 05 07
Pažintiniai procesai: asmenybės dėmesio savybių ir jutimo/suvokimo ypatybių tyrimas
Įvadas. Metodika. Žinios apie tiriamąją. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas ir apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. PRIEDAI (tiriamosios atliktos užduotys).
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2015 11 18
Reakcijos laiko psichologijos tyrimas
Reakcijos laiko tyrimai buvo pradėti dar nesusikūrus psichologijai, kaip mokslui. Šiais tyrimais fiziologai sprendė problemą, kaip išmatuoti impulso sklidimo nervais (nervinėmis skaidulomis) greitį. H. Helmgolcas 1850 metais šią ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2016 12 10
Dėmesio patvarumo ir perkėlimo ypatybių tyrimas
Dėmesio patvarumo ir perkėlimo ypatybių tyrimas. As tarpiško įsiminimo tyrimas. Ias gebėjimo teoriškai analizuoti tyrimas. As individualių uždavinių sprendimo ypatybių tyrimas. Kūrybinės vaizduotės tyrimas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2017 03 07
Temperamentų tipai ir jų dominavimas
Įvadas. Teorinė tyrimo dalis. Sąvokos „temperamentas“ apibūdinimas. Temperamentų klasifikacija. Skirtingų temperamentų žmonių bendravimas tarpusavyje. Empirinė tyrimo dalis. Respondentų atsakymai procentais. Kiekybinio tyrimo duomenų ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 44 puslapiai
2013 09 10
Asmenybės bruožų ir mokymosi motyvacijos sąsajos
ĮVADAS (Literatūros apžvalgaMetodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Studentų asmenybės bruožų ir mokymosi motyvacijos sąsajos.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2014 12 29
Poros bendravimo stebėjimas
Bendravimas. Praktinė užduotis. Nežodinio poros bendravimo stebėjimas. Mano stebėtų porų amžius buvo apytiksliai nuo 18 iki 28 metų, dvi merginos ir du vaikinai. Šios poros buvo stebimos vakare, autobusų stotelėje bei važiuojant ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 1 puslapis
2013 12 17
Susiformavęs teigiamas požiūris į mokyklą, mokytoją ir save, kaip į mokinį, kelia mokinių mokymosi motyvaciją
Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodas. Rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2017 01 02
Paauglystės psichologija
Paauglystė labai sudėtingas, maištingas laikotarpis, tai perėjimas iš vaikystės į jaunystę. XX amžiaus viduryje psichologai manė, kad paauglystė tai audrų, neramumų periodas siejamas su seksualinių potraukių stiprėjimu. Dėl to ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2015 01 19
Užimtumo įtaka stresui
Darbo tikslas: ištirti žmogaus gyvenimo ritmo įtaką stresui. Hipotezė: labiau užimti žmonės dažniau patiria stresą. Uždavėme savo klasės draugams keletą klausimų ir taip ištyrėme jų užimtumą. Jį vertinome, už atitinkamus ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 03 14
Apklausa derybu tema
Kai norime išvengti ko nors negero pavyzdžiui: kaip teroristai paima įkaitus arba kai kainos yra perdidelės.Geros derybos pasižymi abipusiu sutarimu bei abiejų pusių kompromisu.Dažniausiai būna netolerantiškas, ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2015 12 17
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo