Psichologijos egzamino bilietai


Psichologijos mokslo priešistorė. Poreikių hierarchija. Savimonė. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Motyvacija. Aš-vaizdo apibudinimas. Psichologijos šakosMotyvų esmė ir funkcijos. Miegas, miego sutrikimai. Psichologijos mokslo samprata. Savigarba. Relaksacija. Jutiminės sistemos. Pasitikėjimo savimi ugdymas. Sociometrija. Suvokimas. Emocijos (išraiškaPsichologinės gynybos būdai. Dėmesys. Emocijų valdymas. Grupė. Atmintis. Organiniai pojūčiai. Savimonė. Aukštesnieji jausmai –. Tarpasmeniniai santykiai grupėje. Regėjimas. Asmenybė. Bendravimo psichologija. Dėmesio ir atminties lavinimas. Mąstymas. Temperamentas. Bendravimo būdai (efektyvus ir neefektyvus) Bendravimo būdai. Kalba. Charakteris. Konkurencija. Aš- vaizdas. Klausa. Psichoterapija. Problemų sprendimo strategija. Intelektas. Konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Cheminiai pojūčiai. Psichikos sutrikimai.

Vėliau empirizmo srovė. Pagrindinis pažinimo šaltinis yra patyrimas, o ne mąstymas.

Gamtos mokslai –sukaupė daug vertingų žinių apie žmogaus organizmą. Hipokratas (460-377m.pr.Kr)-teigė, kad žmonės skiriasi savo elgesio dinamikos ypatumais, sukūrė sąvoką-temperamentas ir išskirė 4 jo tipus (cholerikas, sangvinikas, melancholikas ir flegmatikas). K.Galenas (apie 130-apie200) visapusiškai atskleidė ryšius tarp psichinių ir fizinių reiškinių.

Struktūralizmas.V.Vuntas-1879m.Leipcige įkūrė pirmąją ps-ginių tyrimų laboratoriją. Nuo tada ps-jos , kaip savarankiško mokslo, atsiradimas. Atstovai: V.Vuntas, E.B.Tičeneris. Ps-jai iškėlė mokslinio tyrimo kriterijus, kuriais vadovaujantis buvo siekiama atlikti tyrimus ir gauti objektyvius rezultatus.

Biheviorizmas. Atstovai: Dž.Votsonas, E.Torndaikas- ps-ja turi tyrinėti elgesį, kuris gali būti objektyviai stebimas. Elgesys yra sąlygotas patyrimo ir yra tiesioginis jo rezultatas. Sutapatino žmogaus ir gyvūnų elgesį.

Neopsichoanalizė. Atstovai: A.Adleris- žmogaus asmenybė susiformuoja iki 5 metų amžiaus, nes tada asmeniui yra būdingas tam tikras „gyvenimo stilius“. K.Jungas-pasąmonėje glūdi ne užspaustas nepatenkintas seksualinis potraukis, bet bendra gyvybinė energija. 3 lygmenys: sąmonė, individuali pasąmonė ir kolektyvinė pasąmonė. Pastarojoje užfiksuota žmonijos patirtis.

Kognityvinė psichologija. Atstovai U.Neiseris- aiškinosi, kas vyksta su sensorine informacija po to, kai ji perimama receptoriuose. Ignoravo pasąmonės procesus ir sumenkino aplinkos vaidmenį žmogaus elgsenoje.

7.Psichologijos šakos1.Fundamentaliosios ps-jos šakos. 1)Bendroji ps-ja sistemina visas psichologijos disciplinas. Ji tiria sveiko suaugusio žmogaus psichikos funkcionavimą, įvairius psichikos procesus (jutimą, suvokimą, dėmesį, atmintį, mąstymą ir kt.), apibūdina pagrindines ps-jos sąvokas, pagrindžia bendrus ps-jos metodus. Yra visos ps-jos pamatas. 2)Socialinė ps-ja tyrinėja, kaip žmonės veikia vienas kitą. Tai mokslas apie įvairaus dydžio žmonių grupių funkcionavimo ypatumus (kaip suvokiame, vertiname save bei vieni kitus...) 3)Amžiaus tarpsnių arba raidos ps-ja tiria žmogaus psichikos dinamiką įvairiais amžiaus tarpsniais, t.y., kaip keičiantis amžiui, keičiasi žmogaus elgesys ir kokie psichikos ypatumai būdingi tam tikram amžiaus tarpsniui. 4)Zoopsichologijos objektas- gyvūnų psichikos tyrimai. Jos tikslas- pažinti ir paaiškinti gyvūnų elgesį. 5)Medicininė ps-ja nagrinėja įvairių susirgimų ps-ginius aspektus. Tiria medicinos personalo ir ligonio santykius, ps-loginių veiksnių įtaką ligai bei somatinės (kūno) ligos poveikį psichikai. 6)Patopsichologijos objektas-žmogaus psichikos sutrikimai. Tiria psichinės veiklos ir psichinio vystimosi sutrikimus.2.Taikomosios ps-jos šakos. 1)Darbo ir inžinierinė ps-ja.-tyrinėja profesine asmenybės ypatybes, darbo mokslinio organizavimo problemas, žmogaus ir mašinų sąveiką, darbo produktyvumo didinimo psichologines sąlygas, asmenybės tobulėjimo darbe galimybes ir pan. 2)Pedagoginė-tiria mokymo ir auklėjimo psichologinius dėsningumus, santykių tarp moksleivių ir mokytojų ypatybes ir pan. 3)Šeimos ps-ja- analizuoja partnerio pasirinkimo, šeimos kūrimo , šeimos ir santuokos transformavimosi problemas, šeimos narių tarpusavio ryšius, tėvystės ir motinystės aspektus, vaikų ir tėvų įvairiais amžiaus tarpsniais problemas bei jų sprendimo būdus. 4)Kūrybos (arba inovacijų) ps-ja –aiškina mokslinės, techninės, meninės kūrybos procesų dėsningumus, kūrybinių sugebėjimų struktūrą ir pan. 5)Sporto ps-ja- atskleidžia sportininkų rengimo ps-gines sąlygas, sportinių įgūdžių formavimosi ypatybes, tiria sportininkų elgesį varžybose. 6)Vadovavimo ps-ja- tiria efektyvius vadovavimo būdus, moko, kaip plėtoti partnerių bendravimą, spręsti konfliktus, vesti derybas, domisi žmogaus ir aplinkos sąveikos psichologiniu aspektu. 7)Organizacinė ps-ja- tiria konkrečioje organizacijoje vykstančius reiškinius ir jų ryšį su organizacijų veiklos efektyvumu. Naujos šakos: reklamos, teisės, ekologinė...

  • Psichologija Konspektas
  • Microsoft Word 74 KB
  • 2014 m.
  • 17 puslapių (11632 žodžiai)
  • Aušra
  • Psichologijos egzamino bilietai
    10 - 8 balsai (-ų)
Psichologijos egzamino bilietai. (2014 m. Gruodžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/psichologijos-egzamino-bilietai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 23:32
×