Psichologijos pagrindai konspektas


Psichologijos mokslo samprata. Biologiniai psichologijos pagrindai. Jutimai ir suvokimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Motyvacija ir jausmai. Emocijų ir jausmų palyginimas. Džiaugsmas , pyktis , pasibjaurėjimas , baimė , nustebimas. James XIX. Po įvykio seka išraiška , o tik po to emocija. Egzogeninė depresija. Endogeninė depresija. Asmenybės teorijos. Psichodinaminės krypties asmenybės teorijos. Malonumo principą. Realybės principu. Nepilnavertiškumo jausmą. Gyvenimo stilius. Socialinį interesą. Darbe , šeimoje ir socialinėje aplinkoje. Individualioji pasąmonė. Kolektyvinė pasąmonė. Kolektyvinėje pasąmonėje. Asmenybės savybės pagal. Asmenybės bruožų teorijos. Stabili elgesio , jausmų ir mąstymo tendencija. Bruožų tipai. Asmenybės vystymasis. Bihevioristinė kryptis. Kognityvinės asmenybės teorijos. Humanistinės krypties asmenybės teorijos. Visiškai funkcionuojančiais. Egzistencinės krypties. Autorius Asmenybės. Asmenybės brandos požymiai. Asmenybė grupėje. Socialinis dykinėjimas. Grupinis mąstymas. Grupinė poliarizacija. Konkurencija ir bendradarbiavimas. Psichologinis poveikis. Humanistinė psichoterapija. Kognityvinis požiūris. Elgesio terapija. Biomedicininė terapija.

Procesai yra greičiausiai kintantys psichiniai reiškiniai ir labiausiai priklausantys nuo aplinkos, kurioje dėmesio objektas ir fonas yra pastovioje kaitoje. Dėmesys - nervų sistemos ypatybė kažką iš aplinkos padaryti pažinimo objektu visa kitą tuo metu paverčiant fonu. Pažintinių procesų grupei priklauso jutimai, suvokimas, atmintis, mąstymas, vaizduotė .

Psichologijos, kaip savarankiško mokslo pradžia laikomi 1879 metai, kai Leipcige (Vokietija), W. Wundtas įsteigė pirmąjį Eksperimentinės psichologijos institutą. Pradžioje jis tyrė reakcijų greitį eksperimentiniu būdu, introspekcijos būdu tyrinėjo sąmonę. Iki tol psichologija buvo filosofijos mokslo sudėtine dalimi gnoseologija (pažinimo mokslu), kita didelė filosofijos dalis - ontologija (būties teorija).Neužilgo (1883m.) S. Hall įsteigė pirmąją psichologijos laboratoriją JAV, Ebbinghaus paskelbė atminties tyrimų rezultatus (1885m.), o 1890m. W. James parašė vadovėlį „Psichologijos pagrindai".

Nepriklausomoje prieškarinėje Lietuvoje psichologus ruošė Vytauto Didžiojo universitetas. Čia dirbo garsus psichologas J.Vabalas - Gudaitis. Okupuotoje Lietuvoje psichologijos mokslas buvo varžomas ir 1946 metais psichologų rengimas VU likviduotas. Atgaivintas VU tik 1969 metais, sietinas su psichologo A. Gučo vardu. Šiuo metu psichologai ruošiami VU, VDU , KU, MRU, VPU.

dirgikliai. Priežastis - nervinis impulsas kylantis aferentiniame nerve, kai joks dirgiklis neveikia receptorinių ląstelių. Priežastis perdidelis nervų sistemos jautrumas, pergreitas savaiminis sinaptinis susijungimas aksome ir t.t. Tai būna sergant psichikos ligomis, ilgai būnant sensorinės deprivacijos sąlygomis (kai jutiminės sistemos nepatiria

ego (savasties)gynybos mechanizmu (apie tai skaitykite asmenybės skyriuje).Skiriamos šios vaizduotės rūšys: pasyvi (pasireiškia tada, kai žmogus neturi kūrybos tikslo, pvz., sapnuojant, stebint meno kūrinį, svajojant) ir aktyvi arba valinga. Valinga vaizduotė gali būt atkuriamoji, kai reikia sudaryti nesuvoktus vaizdinius juos priderinant prie turimos medžiagos ir kuriamoji (savarankiškai kurianti naujus vaizdinius). Vaizduotės veikimo mechanizmas yra vaizduotės operacijos. Jos skirtingai nei mąstymo atveju taikomos ne visos kartu, bet viena kuri. Žinomos šios operacijos; agliutinacija (skirtingų vaizdinių ar sąvokų dalių sujungimas į visumą), hiperbolizacija (atmintyje turimo vaizdinio ar jo dalių padidinimas, sumažinimas, akcentavimas), schematizacija (vaizdinių grupėms būdingų bruožų išryškinimas, atmetant individualias ypatybes), tipizacija (toks vaizdinių pertvarkymas, kai grupei būdingos ypatybės išryškinamos per atskirus vaizdinius).

1. Atvirumas naujam patyrimui (Openness to experience). 2. Sąmoningumas(Conscientiousness). 3. Ekstraversija (Extraversion).

priimamos kaip teisingausios. Grupės struktūra.

Vidinius konfliktus sprendžiame „įjungdami" savo psichologinius gynybos mechanizmus (apie juos išsamiau kalbėjome nagrinėdami S. Freud psichodinaminę teoriją).

• Jautrumo mažinimas dalijantis sunkumais. • Adaptyvių tendencijų paskatinimas.

  • Psichologija Konspektas
  • Microsoft Word 541 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (10341 žodžiai)
  • Universitetas
  • Moksliukas
  • Psichologijos pagrindai konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Psichologijos pagrindai konspektas. (2015 m. Gruodžio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/psichologijos-pagrindai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 07:42
×