Psichologijos užduotys Mokinio asmenybės bruožai ir savijauta klasėje


Psichologijos praktikos ataskaita.

Psichologijos užduotis. Mokinės io amžius. Literatūros sąrašas. Savęs , kaip būsimojo mokytojo , pažinimas. Pirmąją pedagoginės praktikos dieną užbaikite sakinius. Po vestos savo pamokos ar renginio užbaikite sakinius. Paskutinę pedagoginės praktikos dieną užbaikite šiuos sakinius. Užbaikite sakinius apie savo , kaip būsimojo mokytojo , stipriąsias ir silpnąsias puses. Gyvenime aš labiausiai norėčiau. Didžiausia vertybė gyvenime man yra.


Praktikos metu stebėjau dešimtos klasės mokinę, šią mergaitę pasirinkau, nes ji išsiskyrė iš kitų mokinių savo labai aiškiai išreikštomis teigiamomis savybėmis. Jau pirmose stebėtose pamokose ji labai išsiskyrė savo aktyvumu, aktyviai atsakinėjo, atlikdavo visas užduotis, užduočių atsakymai būdavo gilūs ne paviršutiniški, mergaitei nuolat kildavo papildomų klausimų, o tai rodo susidomėjimą, neabejingumą dėstomam dalykui.

Vertinimo lape 6 savybes iš dešimties įvertinau 10 – aukščiausiu balu, šioje analizėje bus stengiamasi paaiškinti, kodėl šie bruožai taip įvertinti.

Moksleivė labai draugiška, padeda savo klasės draugams, yra paslaugi. Vienas iš pavyzdžių: mokiniai rašė kontrolinį darbą ir 3 mokiniai liko rašyti per pertrauką, kadangi buvo paskutinė pamoka stebėta mokinė eidama pasiimti savo palto, pasiūlė paimti ir savo klasiokių ir jas atnešti į kabinetą, prieš tai atsiklausdama mokytojos ar galima atnešti paltus į klasę. Ši situacija viena iš daugelio kur pasireiškė stebėtos mokinės draugiškumas kitų klasiokų atžvilgiu.

Mokinė yra aktyvi, aktyviai dalyvauja pamokose, ir popamokinėje veikloje, jos pavardė puikuojasi daugumoje projektų. Vedant pamokas, labai džiaugiausi, kad klasėje yra tokių moksleivių, su jais malonu dirbti, nes matai, kad darbas ir pastangos, kurios buvo įdėtos nenueina veltui,o ir būtent tokiems mokiniams yra įdomu ką mokytojas dėsto, taip pat jie ruošiasi pamokoms, noriai ir atsakingai atlieka namų darbus.

Mokinė bendradarbiaujanti, tai pastebėjau užduodama darbą grupėse, ji aktyviai ėmėsi paskirstyti grupės darbus, kas už ką norėtų būti atsakingas. Atsižvelgė ir į kitų nuomonę, atsakinėjant, stengėsi , kad kalbėtų ir kiti grupės nariai, nors viską galėjo atsakyti ir viena, nes puikiai buvo atlikusi užduotą užduotį.

Stebėta moksleivė savarankiška, todėl ir įvertinau aukščiausiu balu šį bruožą, nes mokinė yra žingeidi, siekia gerų rezultatų, iniciatyvi, veikia be paskatinimo, planingai ir laiku atlieka užduotis, manau šios savybės ir sudaro savarankiškumą, pasireiškiantį mokykloje. Vienas iš pagrindinių bendrojo lavinimo mokyklos uždavinių – išmokyti mokinį mokytis, savarankiškai įgyti žinių ir jas tobulinti, plėsti bei gilinti. Moksleivė yra ganėtinai atvira, lengvai bendraujanti, tai puikiai parodė, tai kad mokinė sutiko aptarti savijautos klasėje tyrimą,

Psichologijos užduotys Mokinio asmenybės bruožai ir savijauta klasėje. (2016 m. Kovo 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/psichologijos-uzduotys-mokinio-asmenybes-bruozai-ir-savijauta-klaseje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 11:12