Psichologiniai veiksniai ir jų sąsaja su sauga ir sveikata darbe kursinis darbas


Saugos kursinis darbas.

Įvadas. Psichologinių veiksnių darbe sąsaja su sauga. Psichosocialinė rizika ir jos vertinimas. Psichologinių veiksnių darbe teisinis reglamentavimas bei prevencinės priemonės psichiškai kenksmingoms darbo sąlygoms. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą. Priekabiavimas. Smurtas darbe. Psichologinis spaudimas. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai.


Norint išvengti visų nesklandumų darbe, atsiradusių dėl neigiamos psichologinės savijautos, turime žinoti, kokie yra pagrindiniai psichosocialiniai veiksniai darbe bei kokia jų įtaka žmogaus sveikatai, darbo našumui bei saugai.

Temos aktualumas: Tyrimais, atliktais daugelyje šalių, įrodyta, kad dėl darbuotojų patiriamų stresų mažėja darbo našumas, įmonės patiria didelius nuostolius. 10 000 JAV dolerių vienam darbuotojui per metus yra išleidžiama Jungtinėse Amerikos Valstijose dėl su psichosocialiniais veiksniais susijusiais nusiskundimais - sumažėjusio produktyvumo, išsiblaškymo, sveikatos draudimo išlaidų, tiesioginių medicininių išlaidų ir darbuotojų kaitos. Lietuvoje daugelyje organizacijų darbo streso reiškinys ir su juo susijusios problemos kol kas dar nelaikomos svarbiausiomis, bet tai nereiškia, kad problema neegzistuoja, iš esmės dažniausiai ji tik slepiama. Tačiau ryškėja tendencija, kas vis dažniau ir Lietuvos įmonių vadovai supranta, kokią didelę įtaką turi gera darbuotojų savijauta, psichinė ir fizinė sveikata bei jų gerovė finansiniams įmonių rodikliams.

Darbo objektas: psichologiniai veiksniai darbe bei jų sąsaja su sveikata ir sauga darbe.

Darbo tikslas: Nustatyti pagrindinius psichologinius veiksnius darbe, trikdančius psichologinę žmogaus sveikatą bei sukeliančius stresą.

Darbo uždaviniai:

Nustatyti kaip psichologiniai veiksniai susiję su sauga darbe.

Apibūdinti psichologinius veiksnius darbe.

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros, šaltinių bei dokumentų analizė taikyta siekiant apibūdinti teorinius psichologinių veiksnių įtakos saugiam darbui aspektus bei jų teisinį reglamentavimą.

Darbo praktinis reikšmingumas ir pritaikymo galimybės: Žinias apie psichologinius veiksnius bei jų sąsają su sauga darbe, galima pritaikyti kasdieniniame gyvenime, tam, kad kiekvienas žinotume, kokie yra pagrindiniai psichologinio streso sukėlėjai ir galėtumėme juos mažinti, taip pat, kad nustatytume ar darbdavys sudaro psichologiškai palankias sąlygas darbuotojams.

Darbo struktūra: įvadas, 2 dalys, išvados, literatūros ir informacijos sąrašas, priedai.

Psichologinio spaudimo atsiradimui ir įsitvirtinimui turintys įtakos veiksniai organizacijos lygiu:

2. Praktiškai įvertinti psichosocialinius darbo veiksnius ganėtinai sunku, nes jie priklauso nuo subjektyvaus dirbančiojo objektyvios aplinkos suvokimo. Tačiau kaip pagrindinius psichosocialinius veiksnius darbe būtų galiam išskirti:

Dėl įvairių veiksnių darbe jaučiamas stresas;

1.Stresas ir psichosocialinė rizika. Prieiga per internetą: https://osha.europa.eu/lt/topics/stress, žiūrėta 2016-04-27.

 • Sauga Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Vytautas
 • 22 puslapiai (4710 žodžių)
 • Kolegija
 • Saugos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 362 KB
 • Psichologiniai veiksniai ir jų sąsaja su sauga ir sveikata darbe kursinis darbas
  10 - 4 balsai (-ų)
Psichologiniai veiksniai ir jų sąsaja su sauga ir sveikata darbe kursinis darbas. (2016 m. Birželio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/psichologiniai-veiksniai-ir-ju-sasaja-su-sauga-ir-sveikata-darbe-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:23