Puslaidininkiai referatas


Įvadas. Puslaidininkinių medžiagų savybės. Krūvininkų difuzija puslaidininkyje. Puslaidininkiniai elementai. Medžiagos iš kurių gaminami puslaidininkiniai prietaisai. Germanis. Silicis. Puslaidininkiai prietaisai. Lauko tranzistorius. Diodai. Kiti puslaidininkiai prietaisai. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Puslaidininkių elektrinis laidumas susijęs su krūvininkų tipu, tankiu, judriu, draustinės energijos pločiu. Svarbiausi faktoriai, sąlygojantys krūvininkų buvimą puslaidininkyje, yra medžiagos grynumas ir temperatūra.

Darbo tikslas – sužinoti kas yra puslaidininkiai, surasti informacijos apie puslaidininkių fizikines bei chemines savybes, požymius ir tipus.

Slegiant arba tempiant kristalinę medžiagą, keičiasi tarpatominiai atstumai, energijos juostų plotis bei priemaišinių juostų vieta draudžiamojoje juostoje. Kartu keičiasi krūvininkų koncentracija tūrio vienete ir ju judris. Veikiant jėgai, keičiasi kristalinės gardelės virpėjimo amplitudė, o drauge ir krūvininkų aktyvacijos energija. Dėl to didėja arba mažėja puslaidininkio savitasis laidis. Visų šių reiškinių įtaka deformuojamo puslaidininkinio savitajai elektrinei varžai išreiškiama įtempio jautriu.

kuris sukuria difuzijos įtampą Udif. Difuzijos įtampa suteikia srovei kryptį, priešinga kaip difuzijos srovės, ir difuzijos procesas vyks tol, kol šios srovės kompensuos viena kitą.

Difuzijos procesas ypač ryškus priemaišiniuose puslaidininkiuose ir praktiškai taikomas np arba pn sandūroms sudaryti.

Sandūros np gaunamos sujungus elektroninį ir skylinį puslaidininkius (1.1. pav). Sujungimas turi būti be tarpų (molekuliniu lygiu). Sąlyčio vietose elektronai iš n zonos difunduos į p zoną, palikdami nekompensuotą teigiamąjį krūvį. Skylės priešingai – difunduos į n zoną, palikdamos nekompensuotą neigiamąjį krūvį.

Norint gauti reikiamus puslaidininkinių elementų parametrus, reikia iš jų pašalinti nepageidaujamas priemaišas ir įterpti tokias priemaišas, kurios suteiktų elementui norimus parametrus. Tai sunki techninė problema. Naudojami du valymo būdai : 1) zoninis lydimas; 2) monokristalų auginimas.

Dabar dažnai plonomis puslaidininkio plėvelėmis padengiami kitų medžiagų paviršiai. Plėvelės sudaromos užgarinant puslaidininkinę medžiagą vakuume iki virimo temperatūros.

Atradus puslaidininkines, laidžiąsias ir dielektrines plėveles, prasidėjo integrinių grandynų era, atverusi kelią elektroninių prietaisų ir įrenginių miniatiūrizacijai, padėjusi pagrindus naujai pramonės šakai – mikroelektronikai.

Pagal diodų sandaros savybių panaudojimą diodai skirstomi į lygintuvinius, impulsinius, stabilitronus, varikapus, tunelinius diodus, inversinius diodus, Šotkio diodus, magnetinius diodus, fotodiodus, šviesos diodus.

Plačiausiai iš visų puslaidininkinių medžiagų yra naudojami germanis ir silicis. Šie du elementai yra plačiai naudojami elektrotechnikos srityje gaminant tranzistorius, diodus, stabilitronus, stiprintuvus, tiristorius.

Puslaidininkių panaudojimas padarė perversmą elektrotechnikoje ir elektronikoje. Puslaidininkiai prietaisai yra kur kas mažesni ir ekonomiskešni už iki jų naudotas elektronines lempas, todėl pradejus juos naudoti prasidėjo elektronikos prietaisų minimalizaciją.

  • Medžiagų mokslas Referatas
  • Microsoft Word 314 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (1993 žodžiai)
  • Kolegija
  • Petras
  • Puslaidininkiai referatas
    10 - 1 balsai (-ų)
Puslaidininkiai referatas. (2017 m. Kovo 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/puslaidininkiai-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 04:47
×