Puslaidininkiai skaidrės


Puslaidininkiais vadiname medžiagas. Dvejopas laidumas puslaidininkiuose. Kristalo sudaryto. Tačiau kylant temperatūrai. Kai elektronai nutraukia tarpatominius ryšius. Germanio atomas turi 4 valentinius elektronus. Pastarasis nesunkiai atitrūksta ir padidina elektroninį germanio laidumą Priemaišos. Tarkime, kad gardelės mazge esantį keturvalentį Si atomą pakeitė penkiavalentės priemaišos atomas (fosforo, arseno. Keturi As elektronai sudarys valentinį ryšį su kaimyniniais Ge atomais. Dabar tarkime, kad Ge pakeičia III grupės priemaišos (B. Donorinės priemaišos. Tokios priemaišos, kurios lengvai atiduoda elektronus, tuo pačiu padidina laisvųjų elektronų skaičių. Kitaip bus, jei keturvalentį silicio atomą pakeisime trivalentine priemaiša. Akceptorinės priemaišos. Tokios priemaišos, kurios sukuria skylinį laidumą. Puslaidininkiai, kuriuose, palyginti su elektroniniu. Suglaudus p ir. Taip sandūroje atsiranda. N-p sandūra. N-p sandūra susidaro. Suglaudus puslaidininkius, dėl krūvininkų tankių gradiento elektronai iš n puslaidininkio difunduos į p puslaidininkį. Tegul išorinė įtampa. Įjungus atgalinę įtampą. Sandūroje np srovės priklausomybė nuo įtampos vadinama voltamperinė charakteristika. Puslaidininkių laidumas priklauso nuo temperatūros Šylant jų varža mažėja. Puslaidininkiniai prietaisai, kurių veikimas pagrįstas jų varžos kitimu kintant temperatūrai. Automatiniai gaisro sargybiniai. Puslaidininkio surištieji elektronai. Fotorezistorių sudaro skaidri dielektriko plokštelė. N-p sandūra pasižymi savybe pralesti srovę tik viena kryptimi Toks elektrotechninis elementas.

Kristalo, sudaryto iš silicio (Si) ar germanio (Ge) elektrins laidumas Kiekvienas Si ar Ge atomas turi keturis vienodu nuotoliu nutolusius artimiausius kaimynus.

Tačiau kylant temperatūrai kai kurie elektronai sukaupia pakankamai energijos ryšiui su atomu nutraukti Atsiranda laisvųjų elektronų, ir tuo daugiau, kuo aukštesnė temperatūra Sudarius elektrinį lauką, laisvieji elektronai judės, puslaidininkiu tekės srovė Su laisvaisiais elektronais susijęs puslaidininkio laidumas vadinasi elektronniu laidumu arba sutrumpintai n laidumu.

Kai elektronai nutraukia tarpatominius ryšius, kristale atsiranda laisvieji elektronai ir skylės Sukūrus puslaidininkyje elektrinį lauką elektronai (tamsūs skrituliukai) judės prieš lauko kryptį, o skylės – pagal lauką Tarkime, kad į skylę peršoka gretimojo atomo (dešiniojo) elektronas Tuomet buvusi skylė pasinaikins, o dešinėje, t.y. pagal lauko kryptį atsiranda nauja skylė Tokį skylės atsiradimą gretimame mazge ir vadiname jos judėjimu.

Germanio atomas turi 4 valentinius elektronus, kurių kiekvienas sudaro elektronų porą su vienu kaimyninio atomo elektronu Toji pora priklauso abiem atomams – sudaro kavolentinę atomų jungtį Gryname germanio kristale žemoje temperatūroje visų atomų valentiniai elektronai šitaip surišti, laisvųjų elektronų ir skylių nėra, kristalas nelaidus Įterpus į germanio kristalą priemaišos, turinčios penkis valentinius elektronus (arseno, stibio, fosforo) , keturi priemaišos atomo elektronai sudaro kavolentines jungtis su gretimais germanio atomais, o penktasis elektronas lieka silpnai surištas su savo atomu.

Pastarasis nesunkiai atitrūksta ir padidina elektroninį germanio laidumą Priemaišos, sukuriančios elektroninį laidumą, vadinamos donorinėmis priemaišomis arba donorais Skylinį laidumą germanis įgyja įterpus į jį priemaišos, turinčios tris valentinius elektronus (aliuminio, indžio, boro) Šiuo atveju priamaišos atomai gali sudaryti tik tris kovalentines jungtis Dėl to germanio kristale atsiranda elektronų trūkumas – skylės, kurios ir sudaro skylinį laidumą Priemaišos, sukuriančios skylinį laidumą, vadinamos akceptorinėmis priemaišomis arba tiesiog akceptoriais.

  • MS PowerPoint 1027 KB
  • 2016 m.
  • 35 puslapiai (1143 žodžiai)
  • Aurimas
  • Puslaidininkiai skaidrės
    10 - 2 balsai (-ų)
Puslaidininkiai skaidrės. (2014 m. Lapkričio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/puslaidininkiai-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Rugpjūčio 16 d. 10:59
×