Pvm apskaita


Pridetines vertes mokescio apskaita kursiniai darbai. Pvm reglamentavimas lietuvoje. Pvm apskaita ir mokesciu deklaravimas. X įmonės pvm apskaitos aprašymas.

Apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio esmė. Pvm objektas. Pvm mokėtojas. Pvm tarifai. Mokestinis laikotarpis. Reglamentavimas europos sąjungoje. Reglamentavimas lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų paaiškinimai. Pridėtinės vertės mokesčio apskaita. Pvm skaičiavimas. Pvm deklaravimo ir mokėjimo terminai. Pvm deklaracijos pateikimo terminai. Pvm deklaracijos pateikimas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui. Metinės pvm deklaracijos pateikimas. Išregistruojamo iš pvm mokėtojų arba likviduojamo asmens pvm deklaracija. Pvm ir importas. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – išanalizuoti pridėtinės vertės mokesčio apskaitą.

Darbo objektas – pridėtinės vertės mokestis, PVM.

Darbo uždaviniai:

•Aprašyti PVM esmę bei tarifus;

•Išanalizuoti PVM skaičiavimo būdus ir priemones;

•Pateikti PVM skaičiavimo pavyzdžių;

2.Pridėtinės vertės mokestis yra priskiriamas netiesioginių mokesčių kategorijai tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungos valstybėse. Šis mokestis yra vienas iš tų, kurie mažiau neigiamai veikia mokesčio mokėtojus. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai šį mokestį prideda prie kainos, todėl prekių ir paslaugų pirkėjams svarbiau yra galutinė mokama suma, o ne tai, kokią sumos dalį sudaro PVM. Nusistovėjus rinkoje prekių ir paslaugų kainų lygiui, PVM tarifo didinimas verstų didinti pardavimo kainas arba mažinti pelno dalį, dėl ko nesutiktų prekių ir paslaugų pardavėjai.

Pvm apskaita. (2013 m. Kovo 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/pvm-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:45