Raiškusis žodis Stefa Nosevičiūtė


Raiškusis žodis i dalis kūrybiniai ieškojimai. veiksminė kurinio analizė. Šnekamosios kalbos priemonėmis perteikti gyvą , emocionaliai turiningą literatūros kūrinio esmę. Kalbos išraiškos priemonės. Nereikia nukrypti į žodinę iliustraciją , balsu piešti jų grubumo ir panašiai. Veiksmingas žodis. O vaizdų sukėlėjas. Pradžioje vidiniu žvilgsniu pamatom tai , apie ką kalbam , o paskui nusakom matomą vaizdą , reginį. Scenoje reikia kalbėti ne partnerio ausims , bet jo akims. Tempas - ritmas. Eiliuoto teksto skaitymas. „ Kalba , eilėraštis — sako - Stanislavskis ,— toji pati muzika , kaip ir dainavimas. . ". ".


„Taigi. Aš imu knygą. Apsakymas, apysaka, romanas— tai visiškai vis liek. Bet pasirinkimas anaiptol neapsiriboja vien mano meniniu skoniu. Aš privalau iš anksto kruopščiausiai išaiškinti visus savo ketinimus, susijusius su šiuo kūriniu, būtinai suderinęs šituos ketinimus su savo, kaip atlikėjo, daviniais ir su visuomeninio gyvenimo einamuoju momentu" ',— sako A. Zakušniakas, vienas pirmųjų raiškiojo skaitymo pradininkų, pasakotojas novatorius, ieškojęs nepramintu kelių ir naujų išraiškos priemonių.

Literatūrinę medžiagą reikia imti tokią, kurios idėjinė ir meninė vertė atitiktų mūsų epochą, jaudintų patį atlikėją iš esmės, o ne žavėtų jį kokiu nors antraeiliu epizodu, vaizdu, įvykio aprašymu ar aštriu veikėjų charakteriu.

Pagrindinė sąlyga, kuria savo kūrybiniuose ieškojimuose reikia vaduotis, turi būti noras teisingai ir meniškai perteikti klausytojams kūrinio esmę. Bet pirmiausia reikia ją pačiam suvokti. Kartą perskaičius apsakymą ar jo ištrauką, dar daug ko neįsidėmėsi. Todėl pasirinktą kūrinį reikia skaityti keletą kartų, o paskui pamėginti nusakyti jo temą ir idėja.

Paprastai temą visi suranda lengvai. Sunkiau teisingai suformuluoti kūrinio idėją. Ypač, kad meniniame žodyje negalima vaduotis sausomis literatūros teoretikų formulėmis. Idėja visada turi būti veiksminga. Ji privalo taip jaudinti patį atlikėją, kad jis negalėtų tylėti ir, kažkokios vidinės jėgos stumiamas, norėtų autoriaus mintimis pasidalinti su klausytojais, uždegti juos, paveikti vienokia ar kitokia prasme.

Kartais tema sutampa su idėja, bet pasitaiko ir priešingų atvejų. Pvz. A. Čechovo komedijoje „Vyšnių sodas" autorius labai subtiliai ir jautriai vaizduoja paskutiniuosius carinės Rusijos dvarininkus ir jų pergyvenimus. Todėl gali pasirodyti, kad A. Čechovas jų gailisi. Tačiau, įsigilinus į kūrinio esmę, pastebėsime, kad autoriaus pagrindinės mintys sukasi ne apie tai, kas žūsta, ne apie ranevskajas, gajevus, o apie visai kita, naują gyvenimą, naujus žmones. Ir nors A. Čechovo, „Vyšnių sodo" tema yra apie žlungančią dvarininkiją, kūrinio idėja skamba priešingai: „Sveikas, naujasai gyvenime!"

Arba paimkime A. Vienuolio „Paskenduolę". Jos tema — liūdnas samdinės likimas buržuazinėje santvarkoje. Idėja — be moralinio ir materialinio pagrindo vienišas varguolis neišsilaikys tame viešpataujančių jėgų — buožių, davatkų ir kunigų — apsupime.

Taip pat nesunku nusakyti temą P. Cvirkos apsakymui „Daina". Tai naujo kova prieš sena pirmaisiais pokario metais, besikuriant kolūkiams Lietuvoje. Idėja, kuri mus verčia pasakoti apie visus sunkumus, susijusius su kolūkinės santvarkos įgyvendinimu, yra veiksmingai ir vaizdžiai išreikšta senio Jokūbo žodžiais: „Linksmiau draugėj gyvent, geriau vienoje šeimoje".

Tačiau nepakanka vien žinoti kūrinio temą ir idėją. Jeigu pasirinktas kūrinys mane sujaudino savo idėja, jeigu jo emocionalus charakteris ir meninis stilius pasirodė artimas mano individualybei, tai pirmiausia privalau atsakyti j klausimą, ką šiuo kūriniu aš noriu pasakyti mūsų dienų klausytojui, kitaip tariant, nusakyti pagrindinį savo uždavinį — vardan ko išeinu į sceną.

Ką beskaitytume, niekada neprivalome užmiršti, jog galutinis skaitovo uždavinys yra šnekamosios kalbos priemonėmis perteikti gyvą, emocionaliai turiningą literatūros kūrinio esmę, pagrindine mintį ir tam tikra prasme paveikti klausytoją: jį įtikinti, uždegti kažkokius jo jausmus, pažadinti tam tikrus jo poelgius ir pan.

Svarbiausias dalykas, siekiant pagrindinio uždavinio, yra skaitovo noras, jo valios siunta klausytojui. Jeigu sugebam ši uždavinį įgyvendinti, tai savaime tarp klausytojų ir skaitovo užmezgam teisingus tarpusavio sąveikos ryšius, kurie užtikrina jų dėmesį. Taigi pirma, ką mes sužinojome apie veiksmingą skaitymą-pasakojimą, yra atlikėjo uždavinys, jo pagrindinis noras, tikslas.

  • Filologija Analizė
  • Microsoft Word 80 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 30 puslapių (15225 žodžiai)
  • Ig
  • Raiškusis žodis Stefa Nosevičiūtė
    10 - 4 balsai (-ų)
Raiškusis žodis Stefa Nosevičiūtė. (2016 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/raiskusis-zodis-stefa-noseviciute.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 07:52
×