Rangos sutartis


Palyginkite atskirų paslaugų sutarties rūšių reguliavimą DCFR ir Civiliniame kodekse. Pagaminti ir perduoti tam tikrą darbo rezultatą. Nematerialaus pobūdžio paslaugų , nesusijusių su materialaus daikto sukūrimu , teikimas. Todėl rangos rezultato atsitiktinio žuvimo rizika paprastai tenka pačiam rangovui. Skiriasi ir sutarties nutraukimo pagrindai. Nes sudarius rangos sutartį , ją nutraukti nesikreipiant į teismą galima tik esant esminiam sutarties pažeidimui. Paslaugų teikimo sutartis. Absoliuti paslaugos gavėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį. Kitu atveju būtų galima lengvai atriboti šias sutartis pagal sutarties dalyko bei tikslo specifiškumą. Ar tas rezultatas pasižymi materialumu ir turi savarankišką vertę. automobilio salono išvalymas cheminiu būdu grožio paslaugos kirpimas masažas ir pan. Tai nėra materialus daiktas , jis neturi materialiems daiktams būdingų savybių. paslaugu sutartis. Tačiau sutartimi nesusitarta dėl kokio nors konkretaus materialaus rezultato sukūrimo. Tai paslaugu sutartis. Ar tarp aukštosios mokyklos ir studento susiklostantys santykiai atitinka atlygintinų paslaugų teikimo požymius. Šalių sudaryta Studijų sutartis kvalifikuotina kaip paslaugų sutartis. Kuo atlygintinų paslaugų teikimo sutartis skiriasi nuo pirkimo – pardavimo sutarties ? O nuo nuomos. Savo esme atlygintinų paslaugų sutartis negali būti mišri. Ar atlygintinų paslaugų teikimo sutartis gali apimti pasaugos paslaugas ? 716  straipsnis.   Paslaugų sutarties samprata. 830  straipsnis.   Pasaugos sutarties samprata. Šiuo atveju , paslaugos negali būti neatlygintinės.


Iš visko, apibendrinant manau, kad negali būti ir tokia ir tokia sutartis nes dalykas skirtingas.

As tik skirtumus radau, o ne santykį tai ats 2kl.

O tuo atveju jei susitaria dėl konkretaus rezultato tiesiog reikia įvertinti ar tai turi materialumą ir gali būti atskirtas nuo gamtos (rangos sutartis), o jei nematerialus tai paslaugu sutartis.

Kelonių organizatoriaus, kaip turizmo paslaugų tiekimo sutarties šalies apibrėžia Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2str.15d.

CK 6.717 str. 3 d. numato galimybę paslaugų teikėjui pasitelkti trčiuosius asmenis, tačiau šitai būtinai turi būti aiškiai aptarta paslaugų teikimo sutartyje. suteikdamas paslaugas teikėjas gali naudotis kitų asmenų pagalba, nes ne visada vienas asmuo gali tinkamai atlikti visus veiksmus, nors ir turi reikiamų žinių apie jų kompleksą. tikslas pasitelkti trečiuosius asmenis reiškia siekį suteikti reikiamos kokybės paslaugas naudojant trečiųjų asmenų žinias, praktinius įgūdžius, fizinę jėgą ir pan. trečiųjų asmenų pasitelkimą reikia suvokti kaip sudarymą su jais civ.sutarčių, pagal kurias jie atlieka tam tikrą darbą, suteikia pagalbą paslaugos teikėjui teikiant paslaugas. pasitelkti tretieji asmenys gali atlikti tik vieksmus, sudarančius bendro paslaugos suteikimo proceso dalį, dažniausiai nesavarankišką, ir yra visiškai kontroliuojami paslaugų teikėjo. (Paslaugos teikėjo darbuotojai negali būti laikomi trečiaisiais asmenimis).

P.S. paslaugų gavėjo ir trečiojo asmens nesieja sutartiniai santykiai. Gavėjas trečiajam asmeniui tiesiogiai reikšti reikalavimus gali dėl to, kas nesusiję su paslaugų sutartimi.

Trečiajam asmeniui teikėjas vadovauja. Tretieji asmenys atlieka ne savarankišką funkciją. Jei pasitelkti tretieji asmenys.

Labai svarbi paslaugų teikėjo yra informavimo pareiga (CK 6.719 str.). Ši pareiga vykdoma dar iki paslaugų sutarties sudarymo, kad klientas galėtų tinkamai apsispręsti, sudaryti sutartį su paslaugų teikėju ar ne.Pažymėtina, kad informacijos teikimo pareigos prasme labai svarbus abiejų šalių bendradarbiavimas, t. y. klientas turi būti suinteresuotas atskleisti visas reikšmingas aplinkybes, kurios susijusios su paslaugų teikimu, kad paslaugų teikėjas galėtų tinkamiau įvertinti, kokios apimties bus būtinos paslaugos, o kartu, tinkamiau įvertinti, kokią informaciją jis turėtų pateikti klientui.

16. Atskleiskite kliento interesų prioriteto principo sampratą. Ar šis principas yra absoliutus?

Nerandu tiksliai atsakymo, bet manau, kad ne, nes įstatymas nereglamentuoja skirtumo ar tai fizinio asmens, ar juridinio asmens vienašališkas sutarties nutraukimas.

Klientas nutraukdamas sutartį neprivalo įrodinėti sutarties pažeidimo fakto ar kt., nes kliento teisė nutraukti sutartį siejama su kliento intereso nebuvimo tęsti sutartį, taigi paslaugų teikėjas vien sutarties nutraukimo ginčyti negali, nebent klientas apie tai nebūtų įspėjęs arba neatlygintų nuostolių, atsiradusiu paslaugų teikėjui dėl sutarties nutraukimo.

26. Kokiais atvejais gali būti ribojama arba apskritai netaikoma paslaugų teikėjo sutartinė atsakomybė?

CK 1.71 1.Sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais.

Gydytojas asmeniškai atsakys už atsiradusią žalą tik tais atvejais, kai medicinos praktika užsiims ne sveikatos priežiūros įstaigoje arba sveikatos priežiūros įstaigoje, tačiau nevykdys darbinių pareigų, o taip pat regreso tvarka atlygins darbdavio patirtą žalą.

Ne, nes kaip iš 41 klausimo matyti, kelionių organizatorius yra paslaugų teikimo sutarties šalis, o tai jis atlieka per kelionių pardavimo agentą.

43.Ar tarp turisto ir trečiųjų asmenų ,kriuos vykdydamas turizmo paslaugų teikimo sutartį pasitelkia kelionių organizatorius susiklosto sutartiniai santykiai?

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (6863 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolanta
  • Rangos sutartis
    10 - 1 balsai (-ų)
Rangos sutartis. (2017 m. Rugsėjo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/rangos-sutartis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:24
×