Rašiniai (180)

Lietuvių kalbos rašiniai, analizės ir interpretacijos. Rašinio pavyzdys parsisiuntimui. Samprotavimo rašiniai ir literatūriniai rašiniai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Įkėlus savo darbą, rašinius galite parsisiųsti nemokamai. Įvairiausios rašinių temos atsisiųsti. Peržiūrėję pavyzdžius, suprasite kaip rašyti rašinį ir kokia turi būti rašinio struktūra.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

6013 dokumentų
People are motivated by money
Today, more and more states that money - this is happiness. Interesting things that money actually causes us not so much luck as far as security and a sense of satisfaction. Because if we have a money, we feel safe, know that we can buy food and ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 04 24
People over the age of 65 should not be allowed to drive
People over the age of 65 should not be allowed to drive.
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 06
People should sometimes do things they do not enjoy doing
First of all, there are things that we have to do in order to reach a specific goal or a dream. For example, students do not like to prepare for tests and to take them but they still do that so afterwards they can enjoy success.All things ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 02 13
People use images as a mean of communication
People use images as a mean of communication.
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 12 12
People's personalities
Lots of people think that there are two factors that can shape our personality. It is innate or genetical factor and social forces for example teachers, friends and family. But you will be surprised that even little things can change you ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 01 21
Peoples appearance and character
Peoples leads to the appearance of four hormones: estrogen, testosterone, dopamine, serotonin. For example, dopamine, with more human face to be more bony. These women are very thin, they will never have the weight, but will always be rumpled. ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 02 24
Perdėtas mąstymas - žmogaus susinaikinimo priežastis
Perdėtas mąstymas - žmogaus susinaikinimo priežastis.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 10 26
Perėjimas į suaugusiųjų gyvenimą visuomet susijęs su skausmu
Perėjimas į suaugusiųjų gyvenimą visuomet susijęs su skausmu.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2019 01 28
Petro Keraičio paveikslas K. Binkio dramoje „Atžalynas“
Petro Keraičio paveikslas K. Binkio dramoje „Atžalynas“.
Lenkų kalbos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2019 01 24
Pets as a present
Almost all little boys and girls are dreaming about their own pets, and dogs are one of the most wanted pets.People feel very pleasure when they gets presents.But are they ready and happy to get pets as prsent. But pets as presents has and a lot of ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 07 11
Photoshop anglų rašinys
Do you want your hairs to grow up in ten seconds? Or maybe change their color immediately? Well, now everything is possible with a little trick. You are going to need a photo editing software that can make your picture creative. Nowadays, ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 23
Pinigai rašinys
In modern life commercials about the money are any. In most cases the advertising is on the stands, shops on a house, on the machines, on the door or windshield, as well as on bill boards. Television, of course, its also unavoidable. Money ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 11 12
Pirmoji knyga
Tikriausiai ne kiekvienas prisimena savo skaitytą pirmąją knygą.O aš kaip tik savo knygutę atsimenu ir dar ją iki šiol turiu. Ji vadinasi „Šunyčio nuotykiai“.Man ši knyga teikė daug džiaugsmo,nes jojebuvo laibai gražūs, mieli ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 04 29
Poelgis kuriuo nesididžiuoju
Buvo karšta vasaros diena. Aš, penkiametis berniukas, žaidžiau kieme su draugais. Netrukus prie mūsų prisijungė Paulina ir Tautvilė. Mergaitės buvo vyresnės už mus, bet joms patiko žaisti kartu. Staiga futbolo kamuolys perskriejo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 10 19
Poetiniai liepimai lietuvių literatūoje
Kudirkos kūryba turėjo idėjinį tikslą — kelti tautos patriotinę dvasią. Eilėrašyje „ Varpas “ tauta raginama keltis. Eilėrašyje „ Tautiška giesmė “ tauta raginama dirbti ateities kartų labui. Maironio kūryboje atsispindi ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 01 02
Poeto paskirtis – „tiesą liudyti“ ir „raudoti už tą raudot negalintį“ (Jonas Aistis) Įvertinkite, ar tokia rašytojo laikysena reikalinga šiandien Mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais
Poeto paskirtis – „tiesą liudyti“ ir „raudoti už tą raudot negalintį“ (Jonas Aistis) Įvertinkite, ar tokia rašytojo laikysena reikalinga šiandien Mintis pagrįskite lietuvių literatūros pavyzdžiais.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 5 puslapiai
2017 01 02
Poezija skatina mylėti, išmoko kentėti ir ginti vertybes
Poezija skatina mylėti, išmoko kentėti ir ginti vertybes.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 03 31
Pokštas linksmina, pokštas žeidžia
Kiekvienas žmogus juokus supranta vis kitaip. Vieni gali iš to pasijuokti, kiti gali priimti tai kaip įžeidimą. Net jei ir pokštas skiriamas neasmeniškai, jis vis tiek gali išskirti net geriausius draugus.Yra žmonių, kurie net ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 12 01
Police officers of the Britain Lithuania and United States of America similarities and differences
Police officers of the Britain Lithuania and United States of America similarities and differences.
Anglų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 11 24
Pollution problem
As we all know polution is a really big problem around the world, especially in big cities. Every day we can hear that the situation is getting even worse. A lot of people want it to end, so do I. The biggest problem is air polution, a lot of ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 04 12
Popamokinė vekla padeda atskleist žmogaus savybes
Popamokinė vekla padeda atskleist žmogaus savybes ii. Jaunimo dalyvavimas įvairiose organizacijose ir struktūrose šaulių organizacijos veikla formuoja jaunimo požiūrį į tautos kultūrą. Argumentuoti pavyzdžiai , apbendrinimas. Jaunimo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2015 03 26
Popierinio laivelio lankstymo instrukcijos
Pirmiausia mums reikia perlenkti lapą pusiau. Po to tą lapą vėl lenkiame pusiau ir vėl atlenkiame. Per vidurį perlenkto lapo turėtų matytis linija. Dabar viršutinius kampus sulenkiame prie vidurio linijos. Lapo apačioje, po nulenktais ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 12 21
Populiariausi gatvių pavadinimai
Lietuvoje yra labai daug įvairių vietovardžių, tačiau nemaža jų dalis - pasikartojantys. Jie formavosi dar ankstyvaisiais amžiais ir atspindėjo to krašto gamtos ypatybes, o kiek vėliau buvo suteikiami pagal pavardes. Suteikiant ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 09 17
Populiariausios dirbtinės kalbos rašinys
Populiariausios dirbtinės kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 10 23
Position of Welsh Language
The Welsh language is an ancient one, directly descended from the Indo – European languages of the sixth century.The development of the Welsh language through the years has been interesting, and it remains closely linked to the languages ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2015 05 21
Poverty Princess Skurdas anglų rašinys
Anxiety can not be concealed, it is like fire in the sun. This feeling is like a fog, which overlays not only our country but the whole world. Fog- is a abundance of social problems. There is different social problems, but they are all related to ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 21
Praeities svarba žmogui
Domėjimasis šalies praeitimi, žadina žmonių patriotiškumą. Meilė ir pagarba tėvynei neatsiranda iš niekur, ją reikia ugdyti. Dauguma Lietuvos poetų, sukūrė ne vieną kūrinį, kuriame gimtasis kraštas aprašomas, kaip pagrindinė ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 29
Praeities tema lietuvių literatūroje
Žmogus – tai gyva, mąstanti visuomeninė būtybė, kuriai labai svarbi jos praeitis. Kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau norime pažinti save, o tai padaryti galime žvelgdami į praeitį. Praėjusi diena jau yra istorija, iš tokių ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 10 08
Prancūzų rašinys Alytus
Il n’y a pas d’homme qui ne possède pas de sa ville natale. Les uns naissent dans les grandes villes, les autres dans les campagnes, les troisièmes dans les petites villes et dans les villages.Moi, je suis née à Alytus qu’il est ...
Prancūzų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 08 18
Prasminga ar ne, gyvenime ieškoti idealo?
Prasminga ar ne, gyvenime ieškoti idealo?.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 05 26
×