Rašiniai (186)

Lietuvių kalbos rašiniai, analizės ir interpretacijos. Rašinio pavyzdys parsisiuntimui. Samprotavimo rašiniai ir literatūriniai rašiniai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Įkėlus savo darbą, rašinius galite parsisiųsti nemokamai. Įvairiausios rašinių temos atsisiųsti. Peržiūrėję pavyzdžius, suprasite kaip rašyti rašinį ir kokia turi būti rašinio struktūra.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

5920 dokumentų
Šeimos vertybės literatūroje rašinys (2)
Šeimos vertybės literatūroje rašinys (2).
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 10 10
Sena kalba
Sena kalba- svarbi kiekvienos tautos dalis. Negalima nepastebėti šiandienos žiniasklaidoje, privačiuose pokalbiuose, interneto publikacijose ir kitur pastebimos tendencijos teigti, jog jaunimui vis mažiau rūpi išsaugoti lietuvių kalbą, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 28
Sharing a flat
Sharing a flat can be very fun and useful . Firstly, you can talk with your friend, share your feelings or whenever you want. For example, if you are sad or depressed you can always share your problems with your friends. Also, it is easier ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 24
Shool celebrations
What is your role in the traditional celebration? Are you actively involved or do you prefer to observe what other people do?What is the importance of traditional events? Why do you think school want to maintain their ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 06 24
Shopping (3)
Talking about me I don‘t like buying food product every day, but when I need something special such as a new dress, or jewelery I like doing shopping longer than everyday because it takes pleasure to me. For example I have bought a new dress ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2017 12 19
Shopping and money
Obviously, although shopping is a very tiring and time-consuming activity, it is a must and we cannot imagine our life without it. So now I am going to speak about it in detail.To be honest, as for me, shopping is just a waste of time ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 05 26
Shopping and my spending habits
Hello, today I will talk about shopping and my spending habits. Probably, everyone knows that closes shopping is one of the most favorite girls actives. Me it also not an exception either. There are many shopping ways. You can shop online, can go ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 10 07
Shopping as hobby, good or bad?
Nowadays, it seems that shopping is becoming more and more necessary. In today‘s world we need everything, thousands of clothes, hundreds of elecetronic gadgets and dozens of modern cars. We usually do shopping in our free time like we are ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 05 26
Shopping habits
In nowadays modern society, shopping has become a substantial part of many people lives. For some people shopping is considered as a recreation, for others as an emotional outlet.Mainly I go shopping twice a month and it’s enough for me. ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 11 09
Shopping habits (2)
There are people who hate shopping, some people only like shopping when trey‘re in a bad mood, and then there are people who couldn‘t imagine treir lives without shopping, I‘m one of those people. I mostly enjoy shopping with my friends, ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 10 16
Shopping habits (3)
Hi, today I will speak about my shopping habits. So first of all I am going to talk about shops. I do not have my favorite shop, but if I had to choose, mmm... I would choose a thrift shop. You do not know what's going on there. Sometimes you can ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 10 20
Shopping Money
So, first and foremost, speaking about saving up to buy something, I have saved up to buy the things I desired most. Since I was 10, I have been putting some money aside from those I have received during my birthdays, instead of spending them all ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 03 04
Shopping online: advantages and disadvantages
There are some advantages. Firstly comparison shopping has been made easier due to online shopping. - Instead of driving around wasting gas or spending hours on the bus in travel time you can visit all the stores that you’re interested in at ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 12 22
Shopping plays a significant role in people's lives as well as in mine
Shopping plays a significant role in people's lives as well as in mine.
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2019 02 14
Should smoking be banned?
People have been smoking since the earliest times. The Maya, and later the Aztecs smoked tobacco and other drugs in the 9th century. By 1830, the cigarette had crossed into France. Many people know the danger of cigarettes. However, they still ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 05 29
Should sports such as boxing and motor-racing be banned?
Should sports such as boxing and motor-racing be banned?
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 16
Should teenagers earn their pocket money
Anglų rašinys: Should teenagers earn their pocket money?
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 11 27
Should young people travel for a year before university life
Should young people travel for a year before university life? Anglų rašinys apie keliones.
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 02 09
Šiandien aš kalbėsiu , kas bus po dvidešimties metų
Šiandien aš kalbėsiu , kas bus po dvidešimties metų.
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 11 12
Šiandien kalbama apie jaunystės kultą - visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę, neigiančią senatvę?
Šiandien kalbama apie jaunystės kultą - visi privalo būti gražūs, veržlūs, energingi Ką jūs manote apie diskriminaciją dėl amžiaus ir visuomenę, neigiančią senatvę?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 02 29
Sich über Aktuelles informieren
Sich über Aktuelles informieren im Fernsehen oder in der Presse.
Vokiečių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 03 18
Simbolizmas, modernas
Simbolizmas kilo iš vaizduotės pasaulio, bandymo bėgti nuo kasdienybės. Simbolistų dėmesys nukrypo į dvasinį pasaulį, jausmus, fantaziją, sapnus, pasamonę. Dažnai begalinės erdvės, mirties, siaubo, nevilties motyvai. Simbolistai ...
Dailės rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 11 12
Simon Daukantas anglų rašinys
Simon Daukantas-famous nineteenth-century Lithuanian national cultural ideology, the first professional Lithuanian historian, who wrote the first history of Lithuania Lithuanian works. It is also reported as an ambitious educator, folklorist, ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 01 07
Simonas Daukantas: Ar jis dar gyvas mumyse?
Visi esame girdėję ir skaitę apie Simoną Daukantą. Kaip jis savo kūryba pradėjo būdamas jaunas, kaip suteikė postūmį į geresnį Lietuvos gyvenimą ir kaip su dešimčia rublių nukeliavo iki Vilniaus. Pasak Terį Pračetą (Terry ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 09 21
Sins
It has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can ultimately cause a typhoon halfway around the world. In life, the smallest things can make the greatest impact on the world. This is known as the Butterfly Effect ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 04 11
Šiomis dienomis į paauglių literatūrą perkeliama vis daugiau visuomenės
Rašinys. Rašytojos S. E. Hinton kūrinyje „Autsaideriai“ puikiai atskleidžiamas socialinis pasiskirstymas paauglių nesutarimai, būrimasis į konfliktuojančias grupuotes. Melvin Burgess knyga „Heroinas“ atspindi šiuolaikinį vaikų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2017 12 26
Šiomis dienomis valdingumas - yda ar dorybė?
Šiomis dienomis valdingumas - yda ar dorybė?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2019 01 03
Širdies troškimai Maironio lyrikoje
1. Maironio lyrika kupina meilës gamtai ir þmogui. Gamtos vaizdai poeto eilëraðèiuose susiklosto ið konkreèiø, aplinkà ávardijanèiø þodþiø ir vietovardþiø. Jie kûrinyje ágyja poetiðkà, kilnià prasmæ. Þodþiai, kuriais ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 04 11
Situacijos ir sritys, kuriose bendrinę kalbą gali pakeisti tarmės
Situacijos ir sritys, kuriose bendrinę kalbą gali pakeisti tarmės.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 03 17
Šiuolaikinės Lietuvos atradimas
Šiuolaikinės Lietuvos atsiradimas. XIX. pabaigoje lietuviai iš politinės civilizacijos subjekto atgimė į filologijos produktą. Kokia mano pozicija šiuo klausimu ? Kokią interpretaciją ir kokį atsakymą aš jums peršu.
Istorijos rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2016 10 18
×