Rašiniai (189)

Lietuvių kalbos rašiniai, analizės ir interpretacijos. Rašinio pavyzdys parsisiuntimui. Samprotavimo rašiniai ir literatūriniai rašiniai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Įkėlus savo darbą, rašinius galite parsisiųsti nemokamai. Įvairiausios rašinių temos atsisiųsti. Peržiūrėję pavyzdžius, suprasite kaip rašyti rašinį ir kokia turi būti rašinio struktūra.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

5695 dokumentai
Would you like to be a freelancer?
I would prefer to be a freelancer. That way noone can tell me what to do, I would be my own boss. Of course this has it's plusses and cons but I feel like there is a lot more good things than minuses about being self-emoloyed. Also I think I ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 04 12
XIX a pab. lietuvių rašytojos moterys Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana
XIX a pab. lietuvių rašytojos moterys Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2017 01 12
XX a. pradžios moterys lietuvių rašytojos
XX a. pradžios moterys lietuvių rašytojos.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2017 12 13
XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė
XXI amžiaus pabaigoje iš 7 tūkstančių šiandien pasaulyje egzistuojančių kalbų ir dialektų liks mažiau negu pusė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2016 05 16
Year after school beneficial
These days young adults tend to take a gap year after they finish high school and there is a huge controversy going on if it is beneficial or not. And I would deffinetely agree with the statement.First of all, teenagers nowadays are forced ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 06 05
Young people should go to the theatre more often than to the cinema
Young people should go to the theatre more often than to the cinema.
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 05 01
Youth is strenght - public speach
Every day every young person hears something like „My future is in your hands“. For me, it's so exciting and I get so much pleasure hearing this, but when I actually think about what does it means, I feel like something really big just fell ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 23
Zadania środków masowego przekazu – przekaz informacji i kształtowanie opinii publicznej
Zadania środków masowego przekazu – przekaz informacji i kształtowanie opinii publicznej.
Lenkų kalbos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2015 07 10
Zainteresowanie współczesnej młodzieży
Zainteresowania współczesnej młodzieży. Ciekawostki związane z paleniem.
Lenkų kalbos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 11 11
Žana d‘Ark rašinys
Kaip supratome iš šios santraukos Prancūzijoje situacija po truputį vis labiau blogėjo. Ji pasidarė dar blogesnė kai 1422 m. anglų kariuomenė pradėjo naujus karinius veiksmus. Jie apsupo Orleano miestą, šio miesto apgultis tęsėsi ...
Istorijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 02 19
Zapusty
Zapusty. Maski – nieodłączny element Zapustów. Środa popielcowa. Kaziuki. Wielkanoc. Święconka. Lany poniedziałek. Wielkanocne jajo.
Lenkų kalbos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 10 10
Žemaičių Kalvarija
Žemaičių Kalvarija – miestelis Plungės rajono savivaldybės teritorijoje Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Urbanistikos paminklas. Dabar miestelyje gyvena apie 800 gyventojų. Yra Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos, ir ...
Istorijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 10 20
Žemaičių tarmė rašinys
Kitas dalykas, darantis žemaičių tarmę ypatingą, yra kirčiavimas. Didelėje žemaičių tarmės dalyje tam tikrais atvejais pokirtiniuose skiemenyse atsiranda dar naujų kirčių, pvz „vyrai“ – „vyra“, „bimbalas“ – ...
Kalbos kultūros rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 20
Žemaičių tarmė rašinys (2)
Džiugu tai ,kad Žemaičių vardas pirmą kartą paminėtas 13 a.Volynės kronikoje. Jau tada žemaičiai ir aukštaičiai minimi kaip atskiros teritorijos, grupės, susavinta kultūra, papročiais, etnografija ir su skirtingomis kalbomis. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 26
Žemdirbio ir kario etika
Kario ir žemdirbio etika Kr. Krėvė , Br. „ Darbas žmogų puošia “. Be triūso Dievas nežada mūsų išmaitinti , o tinginiai sviete nereikalingi. Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą Smuikai tau ir kanklys tur su gėda nutilti. „ ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 04 19
Žemė Pavojuje
Pramonės teršalai. Šiltnamio efektas. Sėkmingas žmonijos gyvavimas priklauso nuo biosferos būklės – mes priklausome nuo tyro vandens , gryno oro , neužterštų maisto produktų , nuo vaistų , natūralių pluoštų ir daugybės kitų labai ...
Aplinkos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 01 02
Žemėje per mažai gerų žodžių
Žemėje per mažai gerų žodžių. Rašinio pastraipa.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 10 03
Žemės tarša rašinys
Mes tersiame zeme nuolatos, kiakviena numesta siuksle ar popieriukas, tai jau didele problema, o ka kalbeti apie karus kuriu padariniai neatpazystamai keičia zeme, tersia jos ora, viska nulieja krauju, fabrikai del kuriu zeme nebebus tokia kaip ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 12 06
Žiniasklaidos priemonės
Lietuva. Tadas Varpučinskas. Jaunimo spauda ar turime, iš ko rinktis?.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 7 puslapiai
2013 10 10
Žiniasklaidos vystymasis
Pastaruoju metu yra rengiamos kompiuterių mugės. Juose pristatomi naujausi patobulinimai ir tiriamųjų darbų kryptis. Didžiausia kompiuterių mugė vyksta kasmet kovo mėnesį Vokietijos mieste Hanoveryje. Iš mano kalbos galime ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 11 11
Žmogaus buvimo žemėje prasmė
Apie gyvenimo prasmę susimąsto protingi žmonės kaip: Justinas Marcinkevičius jis teigia jog žmogaus gyvenimo prasmė gali atsirasti ir kūdikystėje, juk žmogus tada gali pažinti pasauli, mokytis iš jo, visa tai ir skaitosi gyvenimo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 01 14
Žmogaus formavimosi dilema
XXa. Lietuvių rašytojo Vinco Mykolaičio – Putino intelektualiniame psichologiniame romane „Altorių šešėly“ vaizduojama ilgai trunkanti, sunki ir dramatiška žmogaus formavimosi dilema. Pagrindinis šio kūrinio veikėjas Liudas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 19
Žmogaus gyvenimo etapas, kai reikia priimti svarbius sprendimus
Žmogaus gyvenimo etapas, kai reikia priimti svarbius sprendimus.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 02 23
Žmogaus ir gamtos ryšio svarba lietuvių literatūroje
Žmogaus ir gamtos ryšio svarba lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 26
Žmogaus laikysena prievartos pasaulyje lietuvių rašinys
Žmogaus laikysena prievartos pasaulyje lietuvių rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2017 05 18
Žmogaus prieštaringumo atskleidimas moderniojoje literatūroje
Žmogaus prieštaringumo atskleidimas moderniojoje literatūroje. Krėvė, J. Savickis, Putinas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2018 10 16
Žmogaus santykis su gyvenimu ir jį supančia aplinka visada būna labai įvairus
Truputį atitrūkstant nuo šios temos teigiu, kad esame esmingai prašovę, be diskusijų, svarstymų pasirašę JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kyoto protokolą, kuriame Lietuvai kaip atskaitos taškas teršalų kvotai patvirtinti 1990m. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 02 09
Troškimas daugumai žinoma kaip emocija, kurią sukelia pasiryžimas žygiui dėl savo tikslo įgyvendinimo. Mes, žmonės, gyvendami patiriame įvairių troškimų, kuriuos vienaip ar kitaip bandome įgyvendinti. Ne visi žmonių troškimai yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 04 15
Žmogaus ydos
Pasaulyje yra daugybė žmonių. Visi šie žmonės yra savaip skirtingi. Vieni yra aukšti kiti žemi, vieni gražus kiti nelabai. Be  išoriniu skirtumu žmonės savaip skirtingi ir savo vidumi. Pavyzdžiui yra žmonių kurie yra žiaurus, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 10 30
Žmogiškosios meilės ieškojimas
V. Mykolaičio - Putino psichologiniam romane gilinamasi į pagrindinio veikėjo Liudo Vasario mintis, išgyvenimus, jausmus, psichologiją. Sprendžiama labai daug psichologinių problemų: kunigystės, gyvenimo kelio ieškojimo, talento ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 04 26
×