Rašiniai (5)

Lietuvių kalbos rašiniai, analizės ir interpretacijos. Rašinio pavyzdys parsisiuntimui. Samprotavimo rašiniai ir literatūriniai rašiniai, kuriais su jumis dalinasi autoriai. Įkėlus savo darbą, rašinius galite parsisiųsti nemokamai. Įvairiausios rašinių temos atsisiųsti. Peržiūrėję pavyzdžius, suprasite kaip rašyti rašinį ir kokia turi būti rašinio struktūra.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

5753 dokumentai
Ar pasauliui reikia maištininkų? rašinys
Visais laikais pasaulyje buvo maištininkų. Niekada nebuvo taip, kad žmonėms viskas tiktų, kad jie būtų viskuo patenkinti. Tačiau ne visi pasirenka maištininko kelią. Prancūzų filosofas Albertas Kamiu sakė: „Kas suvokė tikrovę, ne ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 11 13
Kodėl svarbu gyventi santarvėje su artimaisiais?
Kodėl svarbu gyventi santarvėje su artimaisiais?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 05 29
Kodėl žmogus ilgisi praėjusio laiko?
Metams bėgant ,raukšlėms daugėjant nejučia pradedi prisiminti geriausias gyvenimo akimirkas. Kuomet bėgiodavai su kiemo draugais , nebijodamas nukristi ,sužinodavai vis kažką naujo mokykloje, Įsimylėdavai ir tiesiog turėdavai galimybe ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 02 05
Abejonė ir kančia Mačernio poezijoje
Vieninteliame užbaigtame poeto cikle „Vizijos“ plėtojamas lyrinio subjekto santykis su namais, su čia gyvenusiomis kartomis. Namai, vaikystė lyriniam subjektui – lyg prarastas rojus, tačiau vien gyvas jų prisiminimas jam teikia jėgų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 02 13
Hamletas gyvenimo tiesos ieskotojas rašinys
Viljamas Šekspyras laikomas didžiausiu pasaulio dramaturgu ir vienu iškiliausių kūrėjų. Būdingi jo dramų bruožai – gyvenimo tragizmo suvokimas, gyvenimo prasmės apmąstymas. Viena iš žymiausių tragedijų – „Hamletas“. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 10
Moterų paveikslai
Gyvenime galime sutikti įvairiausių moters paveikslų. Ne tik literatūroje, bet ir mene buvo kuriamas moters įvaizdis. Galima teigti, kad moteris yra iš tikrųjų pakanti ,bei likimui nuolanki būtybė. Dažnai moteris pateikiama kaip namų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 06 27
Ar galima gyventi be kaukių
Kartais kaukės yra naudojamos ir dėl blogų tikslų. Dėl savanaudiškumo, dėl padarytų negerų ar nedorų darbų, kuriuos norėtųsi nuslėpti ir prieš kitus atrodyti gerais. Kartais žmonės padaro baisių, žiaurių dalykų, dėl kurių ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 04 01
Žmogaus negalima nugalėti
Visais laikais žmogus turėjo savo norų, svajonių bei idejų. Norint visa tai įgyvendinti dažnai pasitaiko visokiausių klystkelių ir gyvenimo vingių.Kad ir kaip žmogus yra blaškomas, skaudinamas ar kankinamas, jis vistiek atsistoja, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 01 24
Žmogaus santykis su gamta dramatiškai pakito (2)
Žmogaus santykis su gamta dramatiškai pakito lietuvių kalbos rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 11 04
Antanas Garšva ir moterys
Antanas škėma „balta drobulė“. Antanas Garšva ir moterys (Jonė, Elena, Ženia, motina.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 05
Kaip žmogus supranta darbo prasmę ir vertę
Lietuvių patarlė sako : „Darbas žmogų puošia“ . Tai tikra tiesa . Dirbdamas mėgstamą darbą kiekvienas gali realizuoti savo sugebėjimus, net svajones, ir gyvenimas tampa laimingesnis. Dažnai žmogus vertina darbą tik pagal atlygį , ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 05 13
Žemaitė Marti rašinys
Žemaitės kūrinyje ,,Marti‘‘ pasakojama apie dviejų šeimų gyvenimą- Vingių ir Driežų. Šių šeimų gyvenimo sąlygos yra visiškai skirtingos, bet jos abi turi bendrą tikslą, sutuokti Vingių Joną ir Driežų Katrę. Vingiai buvo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 12 08
Kaip išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis
Kaip išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 05 22
Ar literatūra moko gyvenimo?
Literatūrą galėtume pavadinti gyvenimo mokytoja, nes ji mums suteikia begalę galimybių. Būtent ji kelia mūsų kultūros lygį, turtina mūsų žodyną, daro mus išsilavinusiais, puikiais oratoriais, išskirtinėmis asmenybėmis, moko mylėti ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 06 11
Liudas Dovydėnas Pamotė ir podukra rašinys
Liudo Dovydėno literatūrinės pasakos Pamotė ir podukra tautosakiškumo problema.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 03 04
Samprotavimo rašinys Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?
Samprotavimo rašinio problemos (pratybos). Įvertinti pastraipas, parašytas pagal duotą teiginį. Žaliai pabraukti kontekstus, raudonai – rėmimąsi kūriniu. Įvertinti samprotavimo pastraipas. Tema – „Ar žmogus visada gali rinktis ir ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 01 15
Lietuva Maironio lyrikoje
Lietuva Maironio lyrikoje. Lietuvių kalbos rašinys apie Maironio - Jono Mačiulio poeziją ir jos ryšį su tėvyne Lietuva.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 09 30
Ar sunku žmogui ribinėse situacijose pasielgti teisingai?
Ar sunku žmogui ribinėse situacijose pasirinkti teisingai?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 02 18
Ką reiškia mylėti tėvynę?
Kova dėl savo tėvynės geresnio likimo- puiki meilės išraiška. Juk nuo mūsų pačių pastangų priklauso , koks mūsų šalies likimas laukia. Mes galime sėdėti , rankas sudėję ,ir laukti, kada laikai pagerės , arba galime patys ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 07
Moterų paveikslai romane Altorių šešėly
Moterų paveikslai vinco putino romane ,,altorių šešėly''.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 04 20
Prisiminimų svarba žmogaus gyvenimui
Prisiminti – tai gyventi lyg antra karta. Daznai musu protas pats liepia mums ieskoti pasislepusiu gyvenimo ivykiu sieloje. Prisiminimai tai dalis kiekvieno zmogaus gyvenimo. Nevisi prisiminimai buna toki kaip mes noretume, kartais jie buna toki, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 03 03
Valdingumas – yda ar dorybė?
Valdingas žmogus – tas, kuris mėgsta ir moka vadovauti, nurodinėti kitiems. Šis bruožas dažniausiai yra doras, padedantis ir aplinkiniams ir pačiam asmeniui. Tad kada valdingumas yra ne yda, o dorybė?Valdingumas yra dorybė, kai ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 01 09
Būti ar nebūti rašinys
Rašinio pavadinimas („Būti ar nebūti“) yra iš V. Šekspyro tragedijos pagrindinio veikėjo Hamleto vidinio monologo , kur kalbama ne tik apie savižudybę. Temą supratau plačiau tiek tragedijoje apie tiesios ieškotoją Hamletą, tiek ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 03 23
Ar istorinės aplinkybės veikia žmogaus likimą?
Ar istorinės aplinkybės veikia žmogaus likimą?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 06 29
Ar sunku būti kitokiam rašinys
Šiandieną viena didžiausių problemų – žmonių bijojimas išsiskirti ir būti kitokiu nei kiti. Kodėl? Mano nuomone, juk nebūtų taip jau ir sunku būti savimi... Tačiau ką tai reiškia psichologiškai besiformuojantiems žmonėms? ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 02 06
Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei? rašinys
Būti įsipareigojusiam tėvynei- tai ginti ir puoselėti jos kalbą. šią „pareigią“ geriausiai atlieka rašytojai. Pradėkime nuo M.Mažvydo žygdarbio. Šis garsus žmogus jautė pareigą išsaugoti savo gimtąją kalbą, suteikti ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 18
Kokių herojų reikia žmonėms rašinys
Herojų dėka, kiekvienas žmogus gali pasisemti įkvėpimo. Kas yra herojus ? Visi turbūt nutuokiam, kad tie kurie atlieka gerus darbus, galime juos vadinti tikrais herojais, nes tik jų dėka pasaulis darosi šviesesnis ir nuostabesnis. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 09 25
Anykščių šilelis rašinys
Antanas Baranauskas vienas iš žymiausių romantizmo epochos lietuvių poetas, gimęs Anykščiuose, gausioje šeimoje. Jis parašė daygybę garsių, chakarteringų ir savitų kūrinių , kuriuos šiuolaikiniai žmonės labai vertina, vienas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 01 12
Tevų ir vaikų santykiai šeimoje
Tėvų ir vaikų santykiai šeimoje lietuvių rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 02 15
Vaižgantas Dėdės ir dėdienės Silpni ar stiprūs apipasakoti veikėjai
Juozas Tumas – Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. Tema Silpni ar stiprūs apipasakoti veikėjai “Dėdėse ir dėdienėse”?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 12 13
×