Rašto darbų rengimo reikalavimai


Klausimai dėl raštų rengimo. Kursiniu ir diplominiu darbu apiforminimo taisykles.

Įžanga. Studijų rašto darbų rengimo reikalavimai. Studijų rašto darbai. Studijų rašto darbų struktūrinės dalys. Bendrieji studijų darbų tekstų reikalavimai. Teksto skirstymas ir spausdinimas. Skaitmeninės informacijos ir formulių rašymas. Lentelių ir paveikslų įforminimas. Autorių nuorodos ir citatos. Informacijos šaltinių sąrašo sudarymas. Priedų įforminimo tvarka. Grafinės dalies apipavidalinimo reikalavimai. Studijų darbų rengimo etiniai reikalavimai. Kursinių darbų rengimas. Kursinio darbo paskirtis. Reikalavimai ir rekomendacijos atskiroms kursinių darbų dalims. Kursinių darbų pristatymas. Baigiamųjų darbų rengimas. Pasirengimas baigiamajam darbui. Baigiamojo darbo paskirtis. Baigiamojo darbo temos formulavimas. Baigiamojo darbo rengimo bendrosios nuostatos. Temos aktualumo ir tyrimo problemos formulavimas. Tyrimo tikslo (ir hipotezės), uždavinių formulavimas. Baigiamojo darbo struktūra ir rekomendacijos atskiroms dalims. Baigiamųjų darbų gynimas ir vertinimas. Baigiamųjų darbų gynimo organizavimas. Baigiamųjų darbų vertinimas. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Visuomenėje vykstančių pokyčių kontekste vis labiau akcentuojamas savarankiškas studentų mokymasis. Dėstytojas atlieka patarėjo, studijų vadovo, koordinatoriaus vaidmenis. Šiuo metu ypač akcentuojamas kūrybiškas mokymasis. Todėl studijų procese dėstytojo ir studento tarpusavio pilnavertis bendradarbiavimas efektyvina šį procesą.

Rengiant aukštos kvalifikacijos specialistą svarbūs visi studijų proceso etapai. Viena iš svarbesnių grandžių – mokslinė tiriamoji veikla. Studentų kursiniuose darbuose nagrinėjamos tam tikros problemos, turinčios mokslinio tiriamojo darbo elementų. Šie darbai pagal struktūrą turi atitikti moksliniams darbams keliamus reikalavimus ir turi būti sudaryti iš visų būtinų tiriamojo darbo struktūrinių elementų.

Kursiniame darbe (toliau – KD) yra sprendžiamos mažesnės apimties teorinės, taikomojo pobūdžio ar praktinės problemos negu baigiamajame darbe. Rengdamas kursinius darbus studentas mokosi analizuoti situacijas, sistemina ir vertina įvairias teorijas, pateikia praktinio taikymo galimybes. Toks savarankiškų studijų metodas leidžia efektyviai pasirengti baigiamajam darbui.

Ši metodinė knyga naudinga ir studentams, ir dėstytojams, kadangi darbų reikalavimų ir vertinimo kriterijų žinojimas bus vertingas siekiant motyvuotų ir kokybiškų studijų.

Studijų laikotarpiu studentai savarankiškai rengia šiuos studijų rašto darbus: individualius kontrolinius namų darbus, referatus, esė, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaitas, praktikų ataskaitas, kursinius darbus / projektus ir baigiamąjį darbą / projektą.

Individualus kontrolinis namų darbas – tai ištęstinių studijų studento atsiskaitymo už savarankiškas dalyko studijas rašto darbas, kuriame išnagrinėjamos ir sprendžiamos tam tikros dalyko užduotys, kurias semestro pradžioje pateikia dalyko dėstytojas. Kontrolinio darbo tikslas – skatinti studentus įsisavinti dalyko medžiagą, analizuoti, priimti sprendimus ir kartu ugdyti gebėjimus rengti savarankiškus rašto darbus pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Individualūs kontroliniai namų darbai yra privalomi studijuojantiems ištęstine, vakarine ar neakivaizdine forma. Kontrolinio darbo apimtis, sandara ir turinys priklauso nuo dalyko apimties ir konkrečios užduoties, pavyzdžiui, fizikos, matematikos, elektrotechnikos, mechanikos, chemijos uždavinių sprendimas; profesinės rizikos prevencijos priemonių planavimas; transporto maršrutų planavimas ir t. t.

Straipsnis – tai nedidelis mokslinis ar publicistinis rašinys, išspausdintas laikraštyje, žurnale, straipsnių rinkinyje (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2000). Nors koleginėse studijose straipsnis nėra privaloma atsiskaitymo už savarankišką darbą forma, studentui tai puikus būdas pristatyti Klaipėdos valstybinės kolegijos akademinei bendruomenei ir plačiai visuomenei savo mokslo tiriamosios veiklos ar kūrybos rezultatus. Paprastai konkrečius reikalavimus straipsnių tekstams nurodo konferencijų organizatoriai ir leidinių rengėjai.

Kursinis projektas (KP) – tai techninio projekto pobūdžio savarankiškai parengtas studijų darbas, kurio privalomas aiškinamojo teksto elementas yra atlikti skaičiavimai, o privalomas priedas – studento parengta grafinė dalis. Brėžinių skaičius ir jų formatas priklauso nuo projektuojamo objekto.

Kursinių darbų / projektų rezultatai dažnai aprašomi straipsniuose, kurie publikuojami konferencijų leidiniuose.

Baigiamasis projektas (BP) – tai studento savarankiškai parengtas kvalifikacinis studijų rezultatų vertinimo darbas, kuriuo studentas įrodo gebėjimą parengti aktualų techninį projektą – numatyti projektavimo prielaidas, pasirinkti projektavimo metodiką, atlikti reikalingus skaičiavimus, pasirinkti ir pasiūlyti pažangias technologijas, konstrukcinius, grafinius sprendimus. Brėžinių skaičius ir jų formatas priklauso nuo katedros nustatyto konkrečiai studijų programai minimumo bei projektuojamo objekto ypatumų.

KVK Technologijų fakulteto diplomantų baigiamųjų darbų / projektų rengimo reikalavimai išsamiai nagrinėjami 3 skyriuje.

Struktūra (lot. structura) – kūrinio sandara, jo elementų organizacija, tarpusavio ryšiai, santykiai (Tarptautinių žodžių žodynas, 2001). Studijų darbai – studento ilgo savarankiško darbo rezultatai, kurie raštu pateikiami paisant nustatytų įforminimo reikalavimų ir tam tikros struktūros dalių sekos.

  • Raštvedyba Konspektas
  • Microsoft Word 229 KB
  • 2013 m.
  • 68 puslapiai (17167 žodžiai)
  • Aurimas
  • Rašto darbų rengimo reikalavimai
    10 - 3 balsai (-ų)
Rašto darbų rengimo reikalavimai. (2013 m. Kovo 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/rasto-darbu-rengimo-reikalavimai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 08:44
×