Raštvedyba. Teorija.


Raštvedyba prašymas. Raštvedybos teorija. Raštvedyba 2013. Dokumentu iforminimas teorija.

Raštvedyba. Tikslas. Šiuolaikinė verslo korespondencija. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Bendrieji reikalavimai dokumentų kalbai. dokumentų rengimo ypatybės. Aktas. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų rekvizitai. Bylų sudarymas. Bylų tvarkymas. Bylų apskaita. Elektroninių dokumentų rengimas. Elektroninių dokumentų rengimo taisyklės. Prašymas, potvarkis, nuostata ir pažyma.

RAŠTVEDYBA-tai bendra informacija apie įmonių organizavimą, informacijos valdymas, šiuolaikinė verslo korespondencija; be to, priklausomai nuo individualių vartotojo sugebėjimų, informacijos perteikimo tempas gali būti pagreitintas arba sulėtintas.

      6.  Dokumentuose turi būti vartojami tik sunorminti vietovardžiai. 

       Nebūtina rašyti PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS, gali būti tik PERDAVIMO AKTAS. 

4. Ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų lapai sunumeruojami šių taisyklių nustatyta tvarka.

6. Bylos vidaus apyrašas sudaromas, jei to reikia papildomai dokumentų apskaitai ar paieškai.

Prašymas-prašymo veiksmas arba raštas,kuriuo ko nors prašoma ar pageidaujama.Prašymas susideda iš trijų pagrindinių dalių-adresato(kam rašomas prašymas),prašytojo(kas jį rašo,kas prašo) ir prašymo teksto,be to nurodoma vieta,data ir pasirašoma.

Adresatas susideda iš įstaigos pavadinimo ir didžiąja raide rašomų vadovo(viršininko)pareigų;įstaigos pavadinimas paprastai nurodomas kilmininku ir sintaksiškai susiejamas su pareigomis.

Prašymo tekstas rašomas laisva forma ir paprastai prasideda žodžiu Prašau(Prašyčiau).Po teksto gali būt nurodomi prie prašymo pridedami priedai.Prašytojas pasirašo apačioje,dešinėje pusėje.

1.rašytinis pranešimas,kuriame pateikiami duomenys,aprašomi įvykiai ir faktai,išdėstoma komisijos ar atskiro asmens nuomonė ir išvada kokiu nors klausimu.

2.kalbos praktikoje pažymomis vadinami konkrečiam vienkartiniam reikalui išduoti ,pageidaujamus duomenis patvirtinantys ir kam nors pateikti skirti raštai:uždarbio pažyma,pažyma apie šeimos pajamas.

        Antraštė gali būti prijungta prielinksniu APIE: PAŽYMA APIE DARBO UŽMOKESTĮ. Dokumento pavadinimas ir antraštė gali sudaryti vientisą kilmininko junginį : PATIKRINIMO PAŽYMA.

         Prašyčiau leisti mane nemokamų atostogų 2004 m. vasario 10-20 dienomis, kadangi turiu vykti į egzaminų sesiją Kauno technologijos universitete.

Pareigyniai nuostatai-darbuotojo pareigas ir darbus nusakantis dokumentas.Darbuotojo teisės ir pareigos gali būti numatomos pareiginiuose nuostatuose.

Bendrieji nuostatai-istatymų ir kitų dokumentų dalis.

Potvarkis-dokumentas ,kuriuo be kolegialaus nutarimo sprendžiami skubiai tvarkytini dalykai.Potvarkiai žymimi data ir numeriu;įstaigos vardu juos leidžia jų vadovai.Lietuvos Respublikos Prezidento leidžiami potvarkiai vadinami dekretai.

Tai trumpas savo gyvenimo ir veiklos pateikimas raštu.

        Darbo patirtį aprašyti galima keliais būdais. Pirmasis – pradėti nuo dabartinės darbovietės ir baigti pirmąja. Kitas – pradėti nuo pirmosios darbovietės ir baigti paskutiniąja. Galima nurodyti pareigų pavadinimus, atsakomybę, rezultatus ir laimėjimus. Tai svarbu ieškantiems darbo ar siekiant aukštesnių pareigų.

         Aprašant įgūdžius ir sugebėjimus, tikslinga pateikti tokią informaciją: kalbų mokėjimas, to mokėjimo lygis, sugebėjimas dirbti kompiuteriu (kokiomis programomis), vairavimo įgūdžiai ir kt.

         Pastaruoju metu dažnai į gyvenimo aprašymus įtraukiamos ir asmeninės savybės. Tai daryti tikslinga tik ieškantiems darbo, tačiau nereikia girtis. Derėtų susieti tik su siekiamomis pareigomis.

Rašto tekstas susideda iš dviejų tarpusavyje susijusių dalių.Įvadinėje dalyje nurodomas dokumento sudarymo ar veiksmų teisinis pagrindas.Dėstomojoje dalyje paprasti aprašomi faktai,įvykiai,aplinkybės.Įvadinės rašto dalies gali ir nebūti .Rašto tekstas rašomas įstaigos ar struktūrinio padalinio vardu daugiskaitos pirmojo asmens forma.Raštus rekomenduojama rašyti vienu klausimu.Tokį raštą gavusi įstaiga sugaiš mažiau laiko jį registruodama ir vykdydama jo užduotis.Rekomenduojama rašyti ne ilgesnius nei vieno lapo raštus.

Rekomendacija rašoma panašiai kaip ir gyvenimo aprašymas,tik ją rašo ne rekomenduojamasis žmogus,o kitas ,dažniausiai atsakingas pareigas einantis asmuo.Rekomendacija dažniausiai rašoma siūlant žmogų į kokias nors pareigas.Turėti rekomendaciją ,kartais vadinamą rekomendaciniu laišku,ieškant darbo yra naudinga.Darbdavys ar atranką vykdantis darbuotojas palankiau įvertins pretendentą,jei apie jį teigiamai atsiliepia jo vadovas ar kitas asmuo,laikomas geru specialistu ar užimantis tam tikrą padėtį visuomenėje.Rekomendacija gali būti rašoma kaip įstaigos rengiamas dokumentas ar laisva forma.Rekomendacija skiriasi nuo gyvenimo aprašymo, nes joje nereikia surašyti visų nuopelnų.Rekomendacija turi būti įtikinama.Tai reiškia,kad nereikia surašyti,,sausų“faktų,o turi atsispindėti rekomendaciją rašančio žmogaus pozicija.

Rekomenduojančiu asmeniu gali būti kiekvienas jus gerai pažystantis. Paprastai yra pateikiamos dvi rekomendacijos - viena susijusi su jūsų profesinių savybių išryškinimu, kita daugiau su jūsų asmeninių savybių pabrėžimu. Todėl, pirmuoju atveju rekomendacijos galite prašyti savo darbdavio, darbo kolegų, klientų ir kitų asmenų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su jūsų darbu ir puikiai pažystančių jūsų profesines savybes. Antruoju atveju, tai gali būti vėl gi jūsų kolegos, o taip pat draugai.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • 19 puslapių (4001 žodžiai)
  • Zita
  • Raštvedyba. Teorija.
    10 - 1 balsai (-ų)
Raštvedyba. Teorija.. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/rastvedyba-teorija.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 25 d. 08:35
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo