Raštvedyba (2)

319 dokumentų
Darbuotojų atleidimas iš darbo
Įvadas. Teorinė dalis. Darbdaviai, darbuotojai ir darbo sutartys. Darbuotojų atleidimas iš darbo (darbo sutarties nutraukimas). Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbuotojų skaičiaus mažinimas. Sutarties nutraukimas dėl darbo ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 03 20
Taikomųjų tyrimų metodologijos praktiniai darbai pavyzdys
Technologijų fakulteto aplinkos inžinerijos katedra. Taikomųjų tyrimų metodologijos praktiniai. Praktinis darbas svarbiausios taikomųjų tyrimų sąvokos ir terminai. Terminas , sąvoka. Informacijos šaltinių sąrašas. Praktinis darbas ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 13 puslapių
2017 05 14
UAB charakteristika ir dokumentų valdymas
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Avukas“ charakteristika. Veiklos dokumentai. Įsakymas. Raštas. Pažyma. Susirinkimo protokolas. Aktas. Dokumentų registrų sąrašas. Dokumentacijos planas. Fizinio asmens prašymas dėl ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2015 10 19
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas projektas
Įvadas. Teorinė dalis. Uab „Judex spauda“ charakteristika. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Organizacijos struktūra. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2016 01 19
Ergonomika mokymosi aplinka
Įvadas. Mokymosi aplinka. Svarbūs mokymosi aplinkos komponentai:. Patalpų matmenys. Apšvietimas. Mikroklimatas. Klasių apdaila. Triukšmas. Baldai. Suolų išdėstymas kabinetuose. Išvados literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 27
Gyvenimo aprašymas
Gyvenimo aprašymas (cv) kuris padės jums sukurti savo gyvenimo aprašymą ir sėkmingai įsidarbinti.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 30
Dokumentų valdymas 2
Dokumentų valdymo teisiniai pagrindai. Teisės aktų įforminimas. Dokumentų priedai. Pridedami dokumantai. Dokumentų išrašai. Raštas. Protokolas. Aktas. Tarnybinis pranešimas. Literatura. Lietuvos respublikos teisės aktai nustato, kad tiek ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2016 07 23
Organizacijos dokumentų valdymas
Organizacijos dokumentų valdymas. Įvadas. Organizacijos pristatymas. Įmonės organizacinė struktūra. Veiklos dokumentų valdymo sistema. Įmonės dokumentų rengimo kokybė. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai. Prašymas dėl priėmimo ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2013 04 14
Dokumentų saugojimas archyvuose
Įvadas. Sąvokų analizė. Įstaigos veiklos dokumentų saugojimas ir naudojimas. Valstybės archyvų sistema. Centrinių archyvų sistema. Įstaigos archyvo darbo organizavimas. Dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita. Įstaigos archyvo ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 12 17
Pažyma apie gaunamas pajamas
Patikrinamoji siunčiama pažyma. Pažyma apie gaunamas pajamas.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2013 04 20
DNB banko dokumentų valdymo analizė
Įvadas. Akcinės bendrovės dnb banko pristatymas. AB „DNB“ banko juridinis statusas. AB DNB banko veiklos sritis. AB DNB banko valdyba. Ab dnb banko dokumentų valdymo sistema. AB DNB banko dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 04 13
Apklausos raštu taikymas studentų darbuose
Įvadas. Apklausos raštu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai teorinė analizė apklausos raštu samprata, bendrieji anketos reikalavimai. Apklausos raštu klausimų klasifikacija. Pagrindines anketų sudarymo klaidos, ir metodo trukumai. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 07 02
Dokumentų valdymas pavyzdžiai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Perdavimo ir priėmimo aktas (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas ir jo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 16 puslapių
2014 04 22
Dokumentų rašymas
Verslo korespondencijos ir raštvedybos savarankiškas darbas. Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 05 06
Dokumentu rinkinių pavyzdžiai
Uždaroji akcinė bendrove „ saulė “. Dėl negautų atsakymų į išsiųstus laiškus. Uždarosios akcinės bendrovės „ įmonė “. Direktorius įsakymas dėl vardaitės pavardaitės priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas cv vardas ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 11 puslapių
2016 04 28
Dokumentų valdymas dokumentų rengimo taisyklės
Įvadas. Dokumentų rengimas. Dokumentų rengimo taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibūdinimas. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų tekstų ypatumai ir dokumentų pavyzdžiai. Asmens įgaliojimas. Autorinė kūrinio užsakymo sutartis nr. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 04 22
Panaudos sutartis
Neatlygintina nekinojamo turto naudojimosi sutartis dvišalio susitarimo pagrindu. Panaudos davėjo įsipareigojimai. Panaudos gavėjo įsipareigojimai. Šalių atsakomybė. Sutarties galiojimas. Baigiamosios nuostatos. Šalių rekvizitai ir ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2012 05 10
Buhalterio pareigybės aprašymas
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas. Bendroji dalis. Vyriausiojo buhalterio pareigos ir funkcijos. Vyriausiojo buhalterio teisės. Vyriausiojo buhalterio atsakomybė.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2012 09 23
Dokumentavimo praktika
Dokumentavimo praktika. Įvadas. Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Įmonės veikla. Pagrindiniai įmonės tikslai. Bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimas. Vidinė ...
Raštvedybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2013 05 10
Elektroniniai dokumentai Dokumentų valdymas
Dokumentų valdymas. Dokumentas. Dokumentų valdymas. Dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita. Dokumentų rengimas. Teisės aktų rekvizitai. Įsakymo formos pavyzdys. Rengiami dokumentai. Dokumentų rekvizitai. Vidaus dokumentų rekvizitai. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 03
Pažyma apie pareigas ir darbo užmokestį
Pažyma apie pareigas ir darbo užmokestį. Dokumento pavyzdys. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Raštvedyba. Teorija.
Raštvedyba. Tikslas. Šiuolaikinė verslo korespondencija. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Bendrieji reikalavimai dokumentų kalbai. dokumentų rengimo ypatybės. Aktas. Dokumentų vertės ekspertizė. Dokumentų apyvartos organizavimas. ...
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2016 07 23
Raštvedybos pagrindai. Pristatymas
Kanceliarinės kalbos ypatybės. Kanceliarinė kalba – bendrinės kalbos atmaina. Dokumentų sudarymas. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Dokumento adresantas. Gyvenimo ir darbo veiklos aprašymas . Prašymas. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2011 12 30
Dokumentų aplankas CV įgaliojimas pareiškimas motyvacinis laiškas
Dokumentų aplankas CV įgaliojimas pareiškimas motyvacinis laiškas.
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 05 21
Protokolas - vienas pagrindinių įmonės dokumentų
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Protokolas. Protokolo sąvoka. Dokumentų valdymas. Protokolo įforminimas. Kanceliarinės kalbos reikalavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 10 03
UAB “Karališka kibininė“ charakteristika ir veiklos dokumentai
Organizacijos veikla. Organizacijos pavadinimas, veiklos sritis ir kontaktiniai duomenys. Personalas ir jo valdymas. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą. Pasirinktos organizacijos veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2015 04 03
Cv - gyvenimo aprašymas
Gyvenimo aprašymas (CV). Vardas. Gimimo data. Adresas. Telefonas. El.paštas. Išsilavinimas. Darbo patirtis. UAB Ūkininkas. Pareigos Darbininkas. Kalbiniai įgūdžiai. Kalbėjimas. Supratimas. Rašymas. Lietuvių. Anglų. Rusų. Darbo ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2013 05 20
Dokumentacijos planas referatas
Įvadas. Dokumentacijos plano sudarymas. Bylų sudarymas. Užbaigtų bylų tvarkymas. Išvados. Literatūra. Dokumentų pavyzdžiai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 08
Dokumentacijos planas
Dokumentų tvarkymui užtikrinti įmonės vadovo sprendimu rengiamas įmonės dokumentacijos planas. Dokumentacijos planas turi būti pradedamas derinti likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos. Dokumentacijos plane bylos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 24
Dokumentavimo praktikos ataskaita
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Extra services“ charakteristika. Vidinės ir išorinės komunikacijos priemonės Uab „Extra services“. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Uždarosios akcinės bendrovės „Extra ...
Raštvedybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 10 13
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema