Raštvedyba (3)

339 dokumentai
Dokumentacijos planas referatas
Įvadas. Dokumentacijos plano sudarymas. Bylų sudarymas. Užbaigtų bylų tvarkymas. Išvados. Literatūra. Dokumentų pavyzdžiai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 08
Dokumentavimo praktika
Dokumentavimo praktika. Įvadas. Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Įmonės veikla. Pagrindiniai įmonės tikslai. Bendrovės organizacinė valdymo struktūra. Įmonės vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimas. Vidinė ...
Raštvedybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2013 05 10
Dokumentų valdymas konspektas
Pratarmė. Dokumentų valdymo raida Lietuvoje. Istorinė rašto raida. Dokumentų valdymo Lietuvoje istorinė apžvalga. Dokumentų valdymo sąvoka. Dokumentų valdymo procesai, valdymo organizavimo formos. Dokumento sąvokos samprata. Dokumentų ...
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 91 puslapis
2014 11 12
Raštvedybos pagrindai. Pristatymas
Kanceliarinės kalbos ypatybės. Kanceliarinė kalba – bendrinės kalbos atmaina. Dokumentų sudarymas. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Dokumento adresantas. Gyvenimo ir darbo veiklos aprašymas . Prašymas. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2011 12 30
Akcinės bendrovės „x“ charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. Akcinės bendrovės „Laimės“ banko charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl Kamilės Čimbaraitės prėmimo į darbą. ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 21 puslapis
2014 11 18
Dokumentų valdymo sistemos
Dokumentų valdymo sistemų analizė ir palyginimas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Palyginamoji analizė. Valdymo struktūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 03 04
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 08 12
Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai
Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai. Teisės aktai – kolegialių institucijų. Data teisės aktuose rašoma mišriuoju būdu nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „Metai“ santrumpa „M. Tekstą gali sudaryti. Vadovaudamasis Lietuvos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 01
Referato ir kursinio darbo metodiniai nurodymai
Referato ir kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. Referato rašymo metodiniai nurodymai. Kursinio darbo rašymo metodiniai nurodymai. Kursinio darbo struktūra. Kursinio darbo apipavidalinimo pavyzdžiai.
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 01 30
Asmens vardu rašomi dokumentai
Įvadas. Pagrindiniai asmens vardu rašomi dokumentai. Prašymas (skundas). Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Asmens vardu rašomi dokumentai. Motyvacinis laiškas. Pasiaiškinimas. Paaiškinimas. Pareiškimas. Išvados. Literatūra. Priedai. ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 11 28
Dokumentų rengimas
Įvadas. Kanceliarinė kalba. Dokumentų sudarymas. Dokumentų spausdinimas. Dokumentų rekvizitai. Įsidėmėtina.
Raštvedybos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 07 11
Programuotojo motyvacinis laiškas
Manau, kad esu vertas dėmesio kandidatas į kompiuterio ir organizacines technikos operatoriaus pareigas. Jūsų kompanijos siūlomas darbas atitinka mano kvalifikaciją: daugiausiai praktinės patirties turiu programuojant ir kuriant svetainiu ...
Raštvedybos laiškai, Laiškas, 1 puslapis
2013 05 23
Anketos rengimo reikalavimai
Įvadas. Anketos uždaviniai ir tikslai. Anketos rengimo etapai. Anketos rengimo nuoseklumas. Anketinės apklausos privalumai ir trūkumai. Anketose naudojami klausimai ir skalės. Likert‘o skalė. Ranginė skalė. Bendrieji anketos ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 19 puslapių
2016 04 13
Dokumentų valdymas projektas įmonės dokumentai
Teisės aktai. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Įstaigos rengiami dokumentai. Įgaliojimas. Protokolas. Raštas. Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas. Charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Raštvedybos projektai, Projektas, 14 puslapių
2016 11 14
Kursinių darbų metodiniai nurodymai
Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Temos pasirinkimas. Kursiniam darbui keliami reikalavimai. Darbo vadovas. Kursinio darbo rašymas. Kursinio darbo struktūra. Darbo apipavidalinimas. Kursinio darbo pristatymas ir jo gynimas. Literatūros ir ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 01 20
Teisės aktai kursinis
Įvadas. Teisės aktų sąvoka. Teisės aktų rekvizitai. Teisės aktų rūšys. Teisės norminis aktas. Teisės norminio akto pagrindiniai požymiai. Teisės norminio akto struktūra. Teisės taikymo aktas. Teisės taikymo akto pagrindiniai ...
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 04 03
Direktorių valdybos posėdžio protokolas
Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Dokumento pavyzdys. Naudingas raštvedybos pavyzdys ir dokumentas.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Dokumentų rekvizitai
Dokumentų rekvizitai. Visi dokumentai sudaromi pagal formuliarą. Dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai. Lietuvos valstybės herbas. Adresatas Adresatas rašomas po įstaigos duomenų rekvizitu arba. Gauto ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 04 29
Dokumentų valdymas (5)
Įstaigos, įmonės veiklos dokumentavimas. dokumento samprata ir reikšmė. Valdymo veiklos dokumentai ir jų klasifikavimas. Dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų šablonai. Įstaigų, įmonių rengiamų vidaus dokumentų rūšys ir ...
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 60 puslapių
2017 11 20
Kursinio darbo reikalavimai
Kursinio darbo reikalavimai. Kursinio darbo sudėtis. Teksto tvarkymas darbu spaudinimas. Titulinio lapo pavizdys. Tekstinio dokumento lapo formatas. Lenteliės sudarymo ir pateikimo pavyzdys. Iliustracijos sudarymo ir pateikimo pavyzdys.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 03 09
Specialybės kalba referatas
Įvadas. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 06
Valstybinės geležinkelio inspekcijos charakteristika ir veiklos dokumentai
Valstybinės geležinkelio inspekcijos charakteristika ir veiklos dokumentai. Įvadas. Valstybinės geležinkelio inspekcijos charakteristika. Veiklos dokumentai. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europass. Įsakymas. Raštas. ...
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 04 29
Buto nuomos sutartis
Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. Sutarties sudarymo vieta. Sutarties sudarymo data. Vardas , pavardė. Asmens kodas. Gyvenamoji vieta. Teisinė forma. Nurodomas registras. Pareigos , vardas , pavardė. Dokumentas , kurio pagrindu veikia asmuo. ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 8 puslapiai
2014 11 28
Elektroninis dokumentas
Įvadas. Elektroninio dokumento sąvoka. Elektroninio dokumento rengimas. Metaduomenys. Elektroninis parašas. Elektroninio dokumento saugojimas. Elektroninio dokumento santykis su tradiciniais dokumentais. Laikmenos ir turinio santykis. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 27
Įmonės, įstaigos veiklos dokumentavimas, techninių priemonių panaudojimas
Įvadas. Dokumento sąvoka. Dokumentų valdymo sistema (DVS). Dokumentų valdymo sistemos procesų analizė. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų valdymas – tai informacijos valdymas. Dokumentų srauto valdymas. Elektroninių dokumentų ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 07 13
Nusidevėjusio inventoriaus nurašymo aktas
Nusidevėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Dokumento pavyzdys. Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams marius kadauskas. Nariai: geografijos mokytoja asta rutkienė, vilniaus švietimo skyriaus centralizuotos mokyklų ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Protokolas – vienas iš pagrindinių įmonės dokumentų
Įvadas. Sąvokų, taisyklių ir turinio analizavimas. Sąvokų analizė. Taisyklių aiškinimas. Turinio atskleidimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2015 04 14
Rašto darbo anotacijos pavyzdys
Rašto darbas apie Vardenio Pavardenio gyvenimą: jo vaikystę, laikotarpį, kuomet nusprendė tapti karininku, rašoma apie tai, kad jis buvo išvežtas ne kartą į darbo stovyklas, iš kurių vėliau jam pavyko pabėgti. Jis sukurė gražią ...
Raštvedybos anotacijos, Anotacija, 1 puslapis
2016 04 14
Rekomendacija
Plungės “Saulės“ gimnazijos mokinį, Jona Jonaiti mokau matematikos ketvirtus metus. Tai labai atsakingas, stropus ir motyvuotas mokinys, turintis lyderio savybių. Baigdamas pagrindinės mokyklos matematikos kursą, iš egzamino buvo ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2013 11 29
Dokumentų valdymas savarankiškas darbas
Įvadas. AB ,, Pieno žvaigždės“ charakteristika. Veiklos dokumentai Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo. Pareigybiniai nuostatai. Įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo. Rekomendacija. ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2014 11 04
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo