Raštvedyba (3)

320 dokumentų
Dokumentavimo praktikos ataskaita
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Extra services“ charakteristika. Vidinės ir išorinės komunikacijos priemonės Uab „Extra services“. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Uždarosios akcinės bendrovės „Extra ...
Raštvedybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 10 13
Dokumentų rengimas
Įvadas. Kanceliarinė kalba. Dokumentų sudarymas. Dokumentų spausdinimas. Dokumentų rekvizitai. Įsidėmėtina.
Raštvedybos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 07 11
Dokumentų valdymo sistemos
Dokumentų valdymo sistemų analizė ir palyginimas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Palyginamoji analizė. Valdymo struktūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 03 04
Įmonės veiklos dokumentų įforminimo analizė
Įvadas. Xxx veiklos dokumentų įforminimas. Pagrindiniai teisės aktai reguliuojantys dokumentų rengimą, tvarkymą, valdymą. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Xxx veiklos dokumentų sistema. Teisės aktai ir jais patvirtinti ...
Raštvedybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2014 04 25
Dokumentų valdymas projektas įmonės dokumentai
Teisės aktai. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Įstaigos rengiami dokumentai. Įgaliojimas. Protokolas. Raštas. Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas. Charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Raštvedybos projektai, Projektas, 14 puslapių
2016 11 14
Teisės aktai kursinis
Įvadas. Teisės aktų sąvoka. Teisės aktų rekvizitai. Teisės aktų rūšys. Teisės norminis aktas. Teisės norminio akto pagrindiniai požymiai. Teisės norminio akto struktūra. Teisės taikymo aktas. Teisės taikymo akto pagrindiniai ...
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 04 03
Anketos rengimo reikalavimai
Įvadas. Anketos uždaviniai ir tikslai. Anketos rengimo etapai. Anketos rengimo nuoseklumas. Anketinės apklausos privalumai ir trūkumai. Anketose naudojami klausimai ir skalės. Likert‘o skalė. Ranginė skalė. Bendrieji anketos ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 19 puslapių
2016 04 13
Asmens vardu rašomi dokumentai
Įvadas. Pagrindiniai asmens vardu rašomi dokumentai. Prašymas (skundas). Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Asmens vardu rašomi dokumentai. Motyvacinis laiškas. Pasiaiškinimas. Paaiškinimas. Pareiškimas. Išvados. Literatūra. Priedai. ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 11 28
Direktorių valdybos posėdžio protokolas
Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Dokumento pavyzdys. Naudingas raštvedybos pavyzdys ir dokumentas.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Programuotojo motyvacinis laiškas
Manau, kad esu vertas dėmesio kandidatas į kompiuterio ir organizacines technikos operatoriaus pareigas. Jūsų kompanijos siūlomas darbas atitinka mano kvalifikaciją: daugiausiai praktinės patirties turiu programuojant ir kuriant svetainiu ...
Raštvedybos laiškai, Laiškas, 1 puslapis
2013 05 23
Akcinės bendrovės „x“ charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. Akcinės bendrovės „Laimės“ banko charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl Kamilės Čimbaraitės prėmimo į darbą. ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 21 puslapis
2014 11 18
Kursinių darbų metodiniai nurodymai
Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Temos pasirinkimas. Kursiniam darbui keliami reikalavimai. Darbo vadovas. Kursinio darbo rašymas. Kursinio darbo struktūra. Darbo apipavidalinimas. Kursinio darbo pristatymas ir jo gynimas. Literatūros ir ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 01 20
Dokumentų valdymas savarankiškas darbas
Įvadas. AB ,, Pieno žvaigždės“ charakteristika. Veiklos dokumentai Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo. Pareigybiniai nuostatai. Įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo. Rekomendacija. ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2014 11 04
Specialybės kalba referatas
Įvadas. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 04 06
Tarybos narių susirinkimo protokolas
Tarybos narių susirinkimo protokolo pavyzdys. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys rengiant dokumentą.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 30
Valstybinės geležinkelio inspekcijos charakteristika ir veiklos dokumentai
Valstybinės geležinkelio inspekcijos charakteristika ir veiklos dokumentai. Įvadas. Valstybinės geležinkelio inspekcijos charakteristika. Veiklos dokumentai. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europass. Įsakymas. Raštas. ...
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 04 29
Dokumentų rekvizitai
Dokumentų rekvizitai. Visi dokumentai sudaromi pagal formuliarą. Dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai. Lietuvos valstybės herbas. Adresatas Adresatas rašomas po įstaigos duomenų rekvizitu arba. Gauto ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 04 29
Elektroninis dokumentas
Įvadas. Elektroninio dokumento sąvoka. Elektroninio dokumento rengimas. Metaduomenys. Elektroninis parašas. Elektroninio dokumento saugojimas. Elektroninio dokumento santykis su tradiciniais dokumentais. Laikmenos ir turinio santykis. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 27
Nusidevėjusio inventoriaus nurašymo aktas
Nusidevėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Dokumento pavyzdys. Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams marius kadauskas. Nariai: geografijos mokytoja asta rutkienė, vilniaus švietimo skyriaus centralizuotos mokyklų ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 08 12
Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai
Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai. Teisės aktai – kolegialių institucijų. Data teisės aktuose rašoma mišriuoju būdu nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „Metai“ santrumpa „M. Tekstą gali sudaryti. Vadovaudamasis Lietuvos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 01
Dokumentų valdymo analizė „Kosmelita“ įmonėje
Įvadas. UAB „Kosmelita“ organizacijos veikla ir charakteristika. Juridinis statusas ir veiklos sritis. Organizacijos struktūra. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys bei teisinis reglamentavimas. Dokumentų valdymo sistemos (DVS) paskirtis ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2019 04 02
Kolektyvinės sutarties pavyzdys
Kolektyvinė sutartis. Bendrosios nuostatos. Bendri įsipareigojimai. Darbo sutarties sudarymas, keitimas ir nutraukimas. Darbo ir poilsio laikas. Darbo apmokėjimas. Darbo sąlygos. Socialiniai klausimai (reikalai). Garantijos profsąjungai.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 9 puslapiai
2012 01 20
Parašo rekvizitas
Įvadas. Parašo terminas. Parašo raida nuo XVI amžiaus iki XXI amžiaus. Parašo istorija nuo XVI amžiaus. XXI amžiaus parašas. Parašo rekvizitas dokumentuose. Dokumentų pasirašymas. Parašo rekvizitas dokumente. Išvada. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 05 07
Raštvedybos dokumentų rašymo taisyklės
Bendrieji reikalavimai. Kaip rašoma dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumentų formos ir teksto ypatybės. Sprendimų rengimo ypatybės. Įsakymo rengimo ypatybės. Potvarkio rengimo ypatybės. Rašto rengimo ypatybės. Akto rengimo ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 01 02
Įmonės dokumentai namų darbas
Aptarkite įstaigos dokumentų valdymo organizavimą. Apibūdinkite įsidarbinimo dokumentus. Pateikite porą pavyzdžių. Apibudinkite įsakymus, raštus, įgaliojimus, aktus. Parenkite po vieną iš šių dokumentų pavyzdį. Priedai. Literatūra.
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2016 07 30
Kursinio darbo reikalavimai
Kursinio darbo reikalavimai. Kursinio darbo sudėtis. Teksto tvarkymas darbu spaudinimas. Titulinio lapo pavizdys. Tekstinio dokumento lapo formatas. Lenteliės sudarymo ir pateikimo pavyzdys. Iliustracijos sudarymo ir pateikimo pavyzdys.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 03 09
Paskolos sutartis skaidrės
Paskolos sutartis. Paskola – tai svetimi pinigai, kuriais turime. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. 6. 870 straipsnis.  Paskolos sutartis. Paskolos sutarties Rūšis. Ką galima skolintis?. Paskolos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 09
Rekomendacija
Plungės “Saulės“ gimnazijos mokinį, Jona Jonaiti mokau matematikos ketvirtus metus. Tai labai atsakingas, stropus ir motyvuotas mokinys, turintis lyderio savybių. Baigdamas pagrindinės mokyklos matematikos kursą, iš egzamino buvo ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2013 11 29
Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai
Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas toliau – herbas arba prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Viešvilės pagrindinė mokykla akcinė bendrovė „ ...
Raštvedybos aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2015 09 14
×
Namų darbų pagalba 24/7