Raštvedyba (5)

339 dokumentai
Taikomojo tyrimo planavimo aprašas
Taikomojo tyrimo planavimo aprašas taikomųjų tyrimų metodologija. Darbo problema Ar metodologiškai planuojamas tiriamasis darbas? Darbo tikslas Parengti tiriamojo darbo planavimo aprašą. Darbo uždaviniai. Suplanuoti tiriamajį darbą. ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 04 26
Akademinis raštingumas
Akademinis raštingumas. Parengta pagal. Akademinis raštingumas. Akademinių taisyklių ir tvarkos išmanymas. Studijų dalykai. Mokslinių tyrimų metodologija. Rašybos ir kalbos kultūros išmanymas. Specialieji įgūdžiai. Akademinio ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 81 puslapis
2016 06 26
Dokumentų valdymas raštvedybos konspektas
Dokumentų valdymo istorija svarbiausi istoriniai faktai rašto istorinė raida. Dokumentų valdymo raida Lietuvoje. Svarbiausios sąvokos oficialus dokumentas. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas dokumentų valdymo organizavimo tikslai. ...
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2017 04 10
Įgaliojimas
Įgaliojimo pavyzdys - firminis blankas. Naudingas raštvedybos pavyzdys ir dokumentas.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Nuomos sutartis
Nuomos sutarties pagrindinės nuostatos. Straipsnis. Taikymo sritis. Straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata. Straipsnis. Sutarties sudarymo pagrindai. Straipsnis. Sutarties šalys. Straipsnis. Sutarties forma. Straipsnis. ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 14 puslapių
2014 10 09
Protokolo išrašas pavyzdys
PEDAAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTAKOLAS. SVARSTYTA. Dėl mokyklos pasirengimo dalyvauti 2003-05-18 vykstančioje moksleivijai skirtoje Kauno miesto dienoje.pilnas tekstas
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2013 03 13
Raštvedybos dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Darbo tvarkos taisyklės. Administracijos patalpų valytojo. Apsaugininko. Apskaitininko. Archyvo vedėjo. Buhalterio. Duomenų bazių administratoriaus. Kasininko. Komercijos direktoriaus. ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 100 puslapių
2012 01 30
Raštvedybos taisyklės
Raštvedybos taisyklės. Bendrosios nuostatos. Įstaigos raštvedybos organizavimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Bylų ...
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 01 30
Referato metodiniai nurodymai
Referatų rašymo. Metodiniai nurodymai. Įvadas. Referato tikslai. Referato struktūra. Darbo apipavidalinimas. Darbo vertinimas. Priedai (apipavidalinimo pavyzdžiai).
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 12 puslapių
2013 05 28
Anketinė apklausa pristatymas
Anketinė apklausa. Bendrieji anketos reikalavimai. Anketai svarbu. Apklausos lapas turi atitikti šiuos reikalavimus. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Anketų klausimų skalės. Praktiniai patarimai kaip vykdyti anketinę apklausą. Apklausa ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 03 15
Asmens vardu dokumentų rengimo ir įforminimo ypatumai
Įvadas. Dokumentų rengimo reikalavimai. Dokumentų tvarkymas ir apskaita. Dokumento rekvizitai. Asmens vardu rengiami dokumentai. Prašymas (skundas). Pa(si)aiškinimas ir tarnybinis pranešimas. Įsidarbinimo dokumentai. Išvados. Literatūra. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2018 02 11
Dokumentų klasifikavimas
10( 2 atsiliepimai )
Dokumentų klasifikavimas. Ką reiškia dokumentas? Sąvoka „Dokumentas“ kilusi iš lotyniško žodžio “Documentum” – pamokantis pavyzdys, liudijimas, įrodymas. Dokumentas – juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 11 17
Dokumentų rašymas: CV, pažyma apie studijas, rekomendacinis laiškas
Asmeninė informacija. Išsilavinimas ir kvalifikacija. Asmeniniai gebėjimai. Supratimas. Kalbėjimas. Rašymas. Klausymas. Skaitymas. Bendravimas žodžiu. Informacijos pateikimas žodžiu. Įsivertinimas. Informacijos apdorojimas. ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 11 04
Dokumentų rengimo taisyklės
Patvirtinta. Dokumentų rengimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Lietuvos kariuomenės. Karo medicinos tarnyba. Kalvarijos savivaldybės meras. Kolegijos posėdžio protokolas. Dėl teisės akto projekto derinimo. Viršininko pavaduotojas ...
Raštvedybos aprašymai, Aprašymas, 20 puslapių
2013 09 18
Dokumentų valdymas - rengimas
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Asvita“ charakteristika. Uždarosios akcinės bendrovės „Asvita“ veiklos dokumentai. Veiklos įsakymas(. Raštas. Pažyma. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dokumentų registrų sąrašas. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 04 12
Gyvenimo aprašymo pavyzdys
Gyvenimo aprašymas cv vardas pavardė Gyvenamoji vieta Klaipėda. El. Paštas fordas. Išsilavinimas Aukštasis neuniversitetinis. Aglonėnų kompleksas veterinarijos feltčeris. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vyr. ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2018 03 26
Metodologiniai tyrimai
Atliktas darbas Tyrimo tema. Apibūdinkite sąvokas objektas , dalykas , problema. Apibūdinkite reikalavimus tyrimo problemos vystymui. Koks ryšys yra tarp objekto ir dalyko. Praktinis darbas Darbo tikslas. Atliktas darbas Darbo tikslas. ...
Raštvedybos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 04 28
Motyvacinio laiško rengimo reikalavimai
Įvadas. Dėstomoji dalis. Motyvacinio laiško rašymo principai. Motyvacinio laiško formatas. Motyvacinio laiško struktūra. Motyvacinio laiško turinys. Dažniausi trūkumai rašant motyvacinį laišką. Kalbos aktualijos. Išvados. Naudotos ...
Raštvedybos aprašymai, Aprašymas, 9 puslapiai
2013 11 19
Pedagogų tarybo posėdžio protokolas
Pedagogų tarybos posėdžio protokolas. Svarstyta. Nutarta. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Akcinės bendrovės charakteristika ir veiklos dokumentai
Įvadas. Akcinės bendrovės charakteristika. Veiklos dokumentai. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Karolinos Konončik gyvenimo aprašymas. Simonos Balčiūtės gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Raštas. Pažyma. Protokolas. ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2015 05 12
Aktų įforminimo bendrieji reikalavimai
Įvadas. Dokumentų rengimo ir įforminimo. Taisyklės. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų registravimas ir tvarkymas. Dokumentų tvarkymas. Buhalterinės apskaitos. Dokumentų pavyzdžiai. Išvados. ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 05 09
CV Rašymas skaidrės
CV rašymas. Kas yra CV? Kaip paruošti gerą CV? Vaizdinis CV išdėstymas ir apimtis. Pagrindinės CV dalys. Bendrieji patarimai.  Kietas / geras darbuotojas.  Posakis “Out of the box” arba lietuviškai - „Už apsibrėžtų ribų“. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 19
Dokumentų rinkinys įsidarbinant
Gyvenimo aprašymas asmeninė informacija. Kalbiniai įgūdžiai kalbėjimas supratimas anglų. Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 04 19
Dokumentų valdymas referatas (2)
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Europaso gyvenimo aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės „gintaro baldai“. Biuro administratoriaus pareigybinė instrukcija. Išvados. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2014 10 23
Metodiniai nurodymai kursinių darbų rengimui
I. Bendrieji reikalavimai kursiniam darbui. Kursiniam darbui keliami šie reikalavimai:. Teisės studijų programos rezultatai. Ii. Kursinio darbo rašymo tikslai. Iii. Studento teisės ir pareigos rengiant kursinį darbą. Iv. Kursinio darbo vadovo ...
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 04 14
Mokslinių tyrimų metodologija: tiriamojo darbo metodologiniai aspektai, pasirinktos anketos struktūra, tyrimo dizainas bei hipotetiniai teiginiai
Mokslinių tyrimų metodologija. Tiriamojo darbo metodologiniai aspektai. Tyrimo dizainas. Hipotetiniai teiginiai. Naudoti informacijos šaltiniai. Grupės atsiliepimai bei pastabos.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 12 20
Pareiginė instrukcija
Uždarosios akcinės bendrovės „seir“ personalo vadovo pareiginė instrukcija. I. Bendrosios nuostatos. Ii. Pareigos ir teisės. Iii. Atsakomybė.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2012 01 20
Prašymas dėl informacijos apie mokslą
Prašymas dėl informacijos apie mokslą. Dokumento pavyzdys. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstaigų, valdymo institucijų, dokumentų pavadinimuose
Įvadas. Bendriniai bei tikriniai įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai. Tiesioginės reikšmės pavadinimų rašymas. Simbolinių pavadinimų rašymas. Didžiosios raidės dokumentų, įvairių institucijų ir įstaigų pavadinimuose. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 26
Dokumentų analizė ir metodai
Dokumentų analizė. Privatieji dokumentai. Duomenų analizės metodai.
Raštvedybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 03 31
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo