Raštvedybos referatai

41 dokumentas
Dokumentų valdymas referatas
Dokumentų klasifikavimas. Įstaigos rengiami dokumentai. Siunčiami dokumentai. Raštas. Pažyma. Vidaus dokumentai. Aktas. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Rekvizitai. Išvados. Nuorodos.
Raštvedybos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 04 01
Raštvedybos dokumentų rengimas
Įvadas. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bendrosios nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Išvados. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 psl.
2010 11 28
Verslo korespondencijos ypatumai. Verslo laiškų rūšys
Darbų pasiskirstymas ir grafikas. Įvadas. Temos objektas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Literatūros apžvalga. Sąvokų ir apibrėžimų analizė. Taisyklių aiškinimas. Temos atskleidimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 03 05
Įstaigos duomenų rekvizitas
Dokumentų valdymo projektinis darbas. Įvadas. Kas sudaro įstaigos duomenų rekvizitą? Įstaigos duomenų rašymas pagal reikalavimus. Telefono ryšio numerio rašymo rekomendacijos. Adresų rašymas. Elektroninis paštas. Lietuviškų kabučių rašymas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 06 26
Dokumetų valdymo principai
Įvadas. Pagrindiniai dokumentų tvarkymo principai. Pagrindinės dokumentų tvarkymo nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių ( gautų, siunčiamų, vidaus) apžvalga. Grupėms būdingi tvarkymo darbai. Gautų dokumentų tvarkymas. Įstaigoje parengtų dokumentų tvarkymas. Dokumentų registravimas. Priedai. Įstaigos dokumentų registrų ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 17 psl.
2010 12 06
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstagų, valdymo institucijų dokumentų pavadinimuose
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstagų, valdymo institucijų dokumentų pavadinimuose. Darbų pasiskirstymo lentelė. Įvadas. Temos aktualumas, svarbumas reikalingumas. Objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Teorinė dalis. Svarbiausių sąvokų analizė. Pagrindinių taisyklių paaiškinimas. Dokumentų, duomenų bazių pavadinimų ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 12 12
Apklausos raštu taikymas studentų darbuose
Įvadas. Apklausos raštu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai teorinė analizė apklausos raštu samprata, bendrieji anketos reikalavimai. Apklausos raštu klausimų klasifikacija. Pagrindines anketų sudarymo klaidos, ir metodo trukumai. Apklausos raštu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai empirinis tyrimas tyrimo metodika. Tyrimo ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 06 08
Kursinių darbų metodiniai nurodymai
Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Temos pasirinkimas. Kursiniam darbui keliami reikalavimai. Darbo vadovas. Kursinio darbo rašymas. Kursinio darbo struktūra. Darbo apipavidalinimas. Kursinio darbo pristatymas ir jo gynimas. Literatūros ir šaltinių bibliografiniai įrašai ir pateikimo tvarka. Literatūros sąrašo sudarymas. Kursinio ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 25 psl.
2011 06 21
Dokumentų valdymo sistemos
Dokumentų valdymo sistemų analizė ir palyginimas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Palyginamoji analizė. Valdymo struktūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 02 25
Dokumentacijos planas referatas
Įvadas. Dokumentacijos plano sudarymas. Bylų sudarymas. Užbaigtų bylų tvarkymas. Išvados. Literatūra. Dokumentų pavyzdžiai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 03 06
Dokumentų rengimas
Įvadas. Kanceliarinė kalba. Dokumentų sudarymas. Dokumentų spausdinimas. Dokumentų rekvizitai. Įsidėmėtina.
Raštvedybos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 06 28
Ergonomika mokymosi aplinka
Įvadas. Mokymosi aplinka. Svarbūs mokymosi aplinkos komponentai:. Patalpų matmenys. Apšvietimas. Mikroklimatas. Klasių apdaila. Triukšmas. Baldai. Suolų išdėstymas kabinetuose. Išvados literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 10 psl.
2012 03 27
Protokolas - vienas pagrindinių įmonės dokumentų
Įvadas. Protokolas. Protokolo sąvoka. Dokumentų valdymas. Protokolo įforminimas. Kanceliarinės kalbos reikalavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 09 30
Raštvedybos dokumentų rašymo taisyklės
Bendrieji reikalavimai. Kaip rašoma dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumentų formos ir teksto ypatybės. Sprendimų rengimo ypatybės. Įsakymo rengimo ypatybės. Potvarkio rengimo ypatybės. Rašto rengimo ypatybės. Akto rengimo ypatybės. Pažymos rengimo ypatybės. Organizacinių dokumentų struktūra. Sutarties rengimo ypatybės. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 02 21
Dokumentų valdymas dokumentų rengimo taisyklės
Įvadas. Dokumentų rengimas. Dokumentų rengimo taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibūdinimas. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų tekstų ypatumai ir dokumentų pavyzdžiai. Asmens įgaliojimas. Autorinė kūrinio užsakymo sutartis nr. Bendradarbiavimo sutartis. Darbo sutarties pavyzdinė forma. Charakteristika. Uždarosios akcinės ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 21 psl.
2017 04 22
Parašo rekvizitas
Įvadas. Parašo terminas. Parašo raida nuo XVI amžiaus iki XXI amžiaus. Parašo istorija nuo XVI amžiaus. XXI amžiaus parašas. Parašo rekvizitas dokumentuose. Dokumentų pasirašymas. Parašo rekvizitas dokumente. Išvada. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 psl.
2014 04 29
Specialybės kalba referatas
Įvadas. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 04 02
Diplominio darbo rengimas
I. Bendrieji reikalavimai. Bendrieji studijų darbų teksto reikalavimai. Baigiamojo darbo rengimas. Baigiamojo darbo pavadinimo formulavimas. Baigiamojo darbo struktūra. Antraštinis lapas. Darbo įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Baigiamojo darbo teksto sklaida. Pagrindinio teksto rašymas. Išvados ir rekomendacijos. Darbe naudotų ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 10 07
Elektroninis dokumentas
Įvadas. Elektroninio dokumento sąvoka. Elektroninio dokumento rengimas. Metaduomenys. Elektroninis parašas. Elektroninio dokumento saugojimas. Elektroninio dokumento santykis su tradiciniais dokumentais. Laikmenos ir turinio santykis. Informacijos fiksavimo laikmenoje būdas. Dokumento forma. Išvados. Literatūra. Priedai.
Raštvedybos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 05 25
Bakalauro darbo rengimas
Įvadas. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Skyrelio pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Skyriaus pavadinimas. Poskyrio pavadinimas. Išvados ir rekomedacijos. Literatūra. Priedai. (numeracija – kaip bakalauro baigiamajame darbe) Teorinė dalis. (numeracija – kaip bakalauro baigiamajame darbe) Tyrimo dizaino aprašymas. (numeracija ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 06 13
Dokumentų valdymas referatas (2)
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Europaso gyvenimo aprašymas. Uždarosios akcinės bendrovės „gintaro baldai“. Biuro administratoriaus pareigybinė instrukcija. Išvados. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 26 psl.
2014 10 22
Mokslinio tyrimo metodo rūšys
Įvadas. Mokslo samprata. Mokslinio darbo samprata ir žanrai. Mokslinio tyrimo samprata ir mokslinių tyrimų metodų rūšys. Mokslinio tyrimo rūšių pritaikymas. Teorinis mokslinio tyrimo metodas studentų gyvenime. Empirinis tyrimo metodas studentų gyvenimas. Išvados. Literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 06 28
Dokumentų valdymas - rengimas
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Asvita“ charakteristika. Uždarosios akcinės bendrovės „Asvita“ veiklos dokumentai. Veiklos įsakymas(. Raštas. Pažyma. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dokumentų registrų sąrašas. Dokumentacijos planas. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europass gyvenimo ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 22 psl.
2017 04 12
Įmonės raštvedybos sistemos analizė
Įmonės raštvedybos sistemos analizė. Turinys. Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo schema. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Literatūra. Priedų sąrašas.
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 03 03
Dokumentų tekstų ypatybės
Įvadas. Dokumentų tekstų struktūros ypatumai. Protokolas. Aktas. Pažyma. Įsakymas. Praktinė dalis. Dalykinis raštas. Asmeninis prašymas. Perdavimo aktas. Įsakymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 04 21
Pašto siuntos
Siuntiniai. Vidaus. Tarptautiniai. Laiškai. Pašto ženklai. Siuntinių/laiškų užrašymas. Lietuvoje. Užsienyje.
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 15
Verslo korespondencijos ypatumai
Įvadas. Verslo laiškų rūšys. Bendrosios elektroninių laiškų rašymo taisyklės. Laiško formavimas. Laiško formatas. Laiško priedai. Laiško spausdinimas. Sudėtinės verslo laiško dalys. Išvados. Naudota literatūra.
Raštvedybos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 04 23
Dokumentų registracija
Įvadas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Išvados.
Raštvedybos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 01 11
Referatas reikalavimai
Referatas, jo struktūra, vertinimo kriterijai. Referato struktūra. Antraštinis lapas. Turinys. Įvadas. Pagrindinė darbo dalis. Išvados. Literatūros sąrašas. Rašto darbų įforminimo bendrieji reikalavimai. Referato vertinimo kriterijai. Referatų temos.
Raštvedybos referatai, Referatas, 3 psl.
2013 06 26
Bylų sudarymas ir tvarkymas, dokumentacijos plano rengimas
Įvadas. Dokumentacijos plano rengimas. Bilų tvarkymas. Bylų sudarymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 12 15