Raštvedybos skaidrės

38 dokumentai
Raštvedybos pagrindai. Pristatymas
Kanceliarinės kalbos ypatybės. Kanceliarinė kalba – bendrinės kalbos atmaina. Dokumentų sudarymas. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Dokumento adresantas. Gyvenimo ir darbo veiklos aprašymas . Prašymas. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2011 02 15
Dokumentų rekvizitai
Dokumentų rekvizitai. Visi dokumentai sudaromi pagal formuliarą. Dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai. Lietuvos valstybės herbas. Adresatas Adresatas rašomas po įstaigos duomenų rekvizitu arba. Gauto ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 04 28
Dokumentacijos planas
Dokumentų tvarkymui užtikrinti įmonės vadovo sprendimu rengiamas įmonės dokumentacijos planas. Dokumentacijos planas turi būti pradedamas derinti likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos. Dokumentacijos plane bylos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 31
Paskolos sutartis skaidrės
Paskolos sutartis. Paskola – tai svetimi pinigai, kuriais turime. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė. 6. 870 straipsnis.  Paskolos sutartis. Paskolos sutarties Rūšis. Ką galima skolintis?. Paskolos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 03
Elektroniniai dokumentai Dokumentų valdymas
Dokumentų valdymas. Dokumentas. Dokumentų valdymas. Dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita. Dokumentų rengimas. Teisės aktų rekvizitai. Įsakymo formos pavyzdys. Rengiami dokumentai. Dokumentų rekvizitai. Vidaus dokumentų rekvizitai. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2015 12 03
Gaunamos korespondencijos tvarkymas
Gaunamos korespondencijos tvarkymas. Gaunama korespondencija. Siunčiama korespondencija. Pagrindiniai dokumentų tvarkymo principai. Pagrindinės dokumentų tvarkymo nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių ( gautų, siunčiamų, vidaus) ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 11 16
Personalo administravimas
Personalo administravimas. Per personalo administavimo pamokas nagrinėsime. Administravimo samprata. Administruoti, tai reiškia. Vadybos samprata. Vadybos objektai ir sritys/kryptys. Personalo klasifikavimas. Skiriami šie valdymo lygiai. Kitas ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 12 14
Asmens vardu rašomi dokumentai skaidrės
Asmens vardu rašomi dokumentai dokumentų valdymo projektinis darbas. Įvadas. Darbo aktualumas – įvardinti svarbiausius fizinių asmenų rengiamus dokumentus. Asmens vardu rašomi dokumentai. Prašymas Skundas Įgaliojimas Pareiškimas ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 11 27
CV Rašymas skaidrės
CV rašymas. Kas yra CV? Kaip paruošti gerą CV? Vaizdinis CV išdėstymas ir apimtis. Pagrindinės CV dalys. Bendrieji patarimai.  Kietas / geras darbuotojas.  Posakis “Out of the box” arba lietuviškai - „Už apsibrėžtų ribų“. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 17
Kaip rašyti mokslinį straipsnį?
Kaip rašyti mokslinį straipsnį??. Mokslinis darbas. Akademinio ir šviečiamojo teksto skirtumai. Kas būdinga šviečiamajam tekstui?. Problemos samprata. Problemos suradimas. Kas yra moksliniai darbai. Kursiniai / Bakalauro / Magistro darbas - ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2014 04 03
Raštvedybos pagrindai skaidrės
Raštvedybos pagrindai. Datos rašymas. Adreso rašymas. Lietuvoje siunčiamo laiško pavyzdys. Į užsienį siunčiamo laiško pavyzdys. Telefonų numeriai. Faksų numeriai. Elektroninis paštas. Laiko žymėjimas. Brūkšnys ir brūkšnelis. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 03 23
Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai
Teisės aktai ir jais tvirtinami dokumentai. Teisės aktai – kolegialių institucijų. Data teisės aktuose rašoma mišriuoju būdu nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „Metai“ santrumpa „M. Tekstą gali sudaryti. Vadovaudamasis Lietuvos ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2015 05 19
Įmonės rengiami dokumentai
Įmonės rengiami dokumentai. Raštai. Tai dokumentai, kuriuos viena įmonė kuriuo nors reikalu rašo kitai įmonei ar įstaigai. Rašto rekvizitai. Prekių ženklas Dokumento sudarytojo pavadinimas Įstaigos duomenys Adresatas Data. Raštų ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 11 15
Anketinė apklausa pristatymas
Anketinė apklausa. Bendrieji anketos reikalavimai. Anketai svarbu. Apklausos lapas turi atitikti šiuos reikalavimus. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Anketų klausimų skalės. Praktiniai patarimai kaip vykdyti anketinę apklausą. Apklausa ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 03 14
Akademinis raštingumas
Akademinis raštingumas. Parengta pagal. Akademinis raštingumas. Akademinių taisyklių ir tvarkos išmanymas. Studijų dalykai. Mokslinių tyrimų metodologija. Rašybos ir kalbos kultūros išmanymas. Specialieji įgūdžiai. Akademinio ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 81 puslapis
2014 11 11
Apklausa žodžiu
Apklausa žodžiu. (apklausos interviu). Apklausos veikėjai. Apklausa žodžiu (apklausos interviu). Apklausos interviu būdai. Tiesioginis interviu. Pagrindiniai tiesioginio interviu interviuotojo privalumai. Pagrindiniai tiesioginio interviu ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 04 15
Diagramos rašto darbe ir pristatyme
Grafinės iliustracijos. Dažniausiai naudojamos diagramos. Bendrosios grafikų rengimo taisyklės. Stulpelių diagramų rūšys. Rikiuoti ar nerikiuoti? Stulpelių diagramų rūšys. Diagramoje – tik horizontalus tekstas. JUOSTŲ DIAGRAMA- ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 11 12
Dokumentų klasifikavimas
Dokumentų klasifikavimas. Ką reiškia dokumentas? Sąvoka „Dokumentas“ kilusi iš lotyniško žodžio “Documentum” – pamokantis pavyzdys, liudijimas, įrodymas. Dokumentas – juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 11 17
Dokumentų rengimas Bendrieji įforminimo reikalavimai ir rekvizitai
Dokumentų rengimas. bendrieji įforminimo reikalavimai ir rekvizitai. Dokumentų valdymą reglamentuoja. Bendrieji įforminimo reikalavimai formatas. Bendrieji įforminimo reikalavimai numeravimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai paraštės. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 66 puslapiai
2015 12 14
Raštvedybos pagrindai kanceliarinės kalbos ypatybės
Raštvedybos pagrindai. Kanceliarinė kalba – bendrinės kalbos atmaina. Svarbiausi dokumentų ir kanceliarinės kalbos principai. Dokumentų sudarymas. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Dokumento adresantas. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2015 05 07
Elektroninio dokumento naudojimo ypatybės
Elektroninis dokumentas. Elektroninio dokumento apibrėžimas. Elektroninis dokumentas. Elektroninio dokumento sandara. Universalus dokumento modelis. Rengiant elektroninį dokumentą pildomi duomenys. Elektroninis parašas. Elektroninių ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 14
Ekonominių rodiklių analizė ir palyginimas
Ekonominių rodiklių analizė ir palyginimas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pelningumo rodiklis. Likvidumo rodiklis. Turto apyvartumo rodiklis. Darbo našumas (produktyvumas). AB ,,Lietuvos Dujos”. Pelno (nuostolio) ataskaita. Literatūros ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 11 22
Kaip parašyti GERĄ bakalauro darbą?
Kaip parašyti [GERĄ] bakalauro darbą? Keli įvadiniai teiginiai. Kaip rinktis darbo temą? I. Kaip rinktis darbo temą? II. Kaip rinktis darbo temą? III. Kaip rinktis darbo temą? IV. Kaip rinktis darbo temą? V. Tyrimų objektas. Tikslas ir ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2016 04 23
Kaip rašyti referatą? (2)
Kaip rašyti referatą? Kas yra referatas? Referato tikslas. Kaip parengti referatą? Kokia referato struktūra? Titulinis lapas. Įvadas. Aprašomoji dalis - dėstymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Kokie raštvedybos reikalavimai? Etinės ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 06 26
Pateikčių skaidrių projektavimas
Pateikčių projektavimas. Pirmoji skaidrė. Paskutinė skaidrė. Tekstas. Iliustracijos. Nuorodos. Vertinimo kriterijai.
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 05 18
Referato struktūra
Referato struktūra. Antraštinis (titulinis) lapas. Turinys. Turinio pavyzdys. Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Literatūra. Literatūros sąrašo sudarymo pavyzdys. Nustatymai.
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2011 03 19
Taikomojo tyrimo struktūra
Taikomojo tyrimo struktura. Taikomųjų mokslų paskirtis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo informacijos bibliografinė. Paieška. Literatūros apžvalga. Ciittaviimas. Tiinkamii lliitterattūros šallttiiniiaii. Nerekomenduojami ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 03 16
Darbo sutartis skaidrės (2)
Skaidrės apie darbo sutartį. Darbo sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas.
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 06 26
Įstaigos siunčiamų dokumentų rengimo ypatumai
Įstaigos siunčiamų dokumentų rengimo ypatumai. Dokumentas - materialioje laikmenoje užfiksuota informacija. Dokumentų rengimo taisyklės. Dokumentų rengimo reikalavimai. A4 (210 x. Paraštės. Kairioji – 30 mm. dešinioji- ne mažiau 10 mm. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 05 19
Laiškas pateiktis
Laiškas. Gebėjimai. Uždaviniai. Rūšys ir rašymo stilius. Rašymo tikslas. Kreipinys. Atsisveikinimas. Data. Laiško struktūra. Kalbos kultūra. Nevartotini vietininkai. Kaip taisytumėte?. Užduotis. I. Apibendrinimas.
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 01 28
×