Realizmas referatas (2)


Lietuvių referatas. Įvadas. Realizmas. Realizmo atsiradimo veiksniai. Realizmo bruožai. Onorė de Balzakas. O. de Balzako kūryba. „Tėvas Gorijo“. Išvados. Naudota literatūra.


Kai girdime žodį „literatūra“, dažnai įsivaizduojame pramanytą, išgalvotą pasaulį, nes kūryboje labiausiai pasireiškia vaizduotės, fantazijos galia. Kūrėjas, pasitelkęs savo vaizduotę, gali savaip sukurti ar pertvarkyti išorines pasaulio detales ir aprašyti tokį įvykį ar reiškinį, kurio pats niekada nesą patyręs.

Pasaulio literatūros vystymosi raidoje per tūkstančius metų susiformavo labai daug įvairių literatūros ir meno srovių, kurioms yra būdingas tam tikras požiūris į gyvenimą, meną, kultūrą. Kiekvienos epochos autoriai yra savotiški, išskirtiniai, pritarę vienokiom arba kitokiom idėjom, požiūriams. Vienų rašytojų kūriniams būdingi romantizmo, kitų impresionizmo, baroko, klasicizmo ir kitokių literatūrinių srovių bruožai. Visi jie rašė pagal tam tikras taisykles, nustatytas normas, principus. Visų šių laikotarpių kūriniams būdingos neaprėpiamos vaizduotės platybės, gražaus nuostabaus pasaulio vaizdavimas. Šie bruožai netinka tik vieninteliam laikotarpiui - realizmui.

Realizmo atstovų kūriniuose aprašoma dabartis, todėl kūriniuose labai svarbu yra kuo tiksliau nusakyti laiką. Tačiau darbuose taip pat jaučiama ateities laiko perspektyva. Kartu su laiku labai svarbi yra ir erdvė. Ji nusakoma labai išsamiai ir plačiai aprašoma. Vieta turi būti tiksli. Veiksmas aprašomas chronologiškai, vienas įvykis sąlygoja kitą. Erdvė – tai istorijos ir kultūros, kurios kūrėjas yra pats žmogus, dalis. Ji- vientisa ir apibrėžta.

Pagrindinės temos plėtojamos rašytojų yra skriauda ir aukojimasis dėl kitų laimės. Pasakodami apie skriaudžiamus, autoriai siekia sužadinti žmogaus sąžinę. Ji leidžia matyti, jausti, užjausti kitą. Rašytojo žvilgsnis visada nukreiptas į šalia esantį. Jie aukština dvasinį žmogaus grožį.

Prieš O. Balzaką buvo daugiau įprasta kalbėti apie meilę ir nekalbėti apie pinigus. O. Balzakas matė, kad pinigai ne tik jam svarbūs, bet jie yra ištisos naujų laikų visuomenės dievaitis. Dėl to pinigai, jų stoka, jų troškimas yra „Žmogiškosios komedijos“ pagrindas. Jis ne tik parodo, kad žmonės dėl pinigų pamina dorovę, užmiršta tėvą, dukterį, bet pats autorius, sakytum, įlenda į savo herojų kišenes, suskaito, kiek jis turi pinigų, kiek gauna algos, iki mažiausio pinigėlio.

Realistiniuose kūriniuose gyvena reali tikrovė, nepagražinta, neišpuošta įvairiausiomis detalėmis ir pompastika, kitaip nei būdinga barokui. Rašytojai vaizduoja tai ką regi savo akimis, aprašo pasaulį, nenutylėdami jokių blogybių: smurto, engimo, susidorojimo, pažeminimo, socialinės, moralinės priespaudos. Realistai – atspindi savo kūriniuose tikrąjį kiekvieno iš mūsų, mūsų protėvių ir ainių gyvenimą...

  • Lietuvių kalba Referatai
  • 2015 m.
  • Siera921
  • 10 puslapių (2751 žodis)
  • Lietuvių referatai
  • Microsoft Word 1242 KB
  • Realizmas referatas (2)
    10 - 7 balsai (-ų)
Realizmas referatas (2). (2015 m. Balandžio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/realizmas-referatas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 02:23