Realizmas referatas


Realizmo zmogus. Referatas apie realizma. Realizmo epochos žmogus. Referatas realizmas. Zmogaus bruozai realizme. Zmogus realizme lietuviu literaturoje. Realizmo rusys. Romano suklestejimas. Realizmo vertybes. Realistai literaturoje.

Pažangos amžius ir jo idėjos. Realizmo bruožai. Natūralizmas. Romano suklestėjimas. Fiodoras dostojevskis. Gyvenimo ir kūrybos kelias. Kūrybos ypatybės. „nusikaltimas ir bausmė". Kompozicija, problematika, žanras. Charakteriai. Problematika. Poetika ir stilius. Apibendrinimas. Romantizmą pakeičianti literatūros kryptis vadinasi realizmas. Di¬džiosiose Europos ir Amerikos literatūrose jis įsigalėjo apie 1840 m. (lietuvių literatūroje šiek tiek vėliau – maždaug po 50 m.) ir vyravo iki pat XIX a. pabai¬gos. Realizmas susijęs su XIX a. europiečių gyvenimo pokyčiais, mokslo atradimais, su išaugusiu rašytojų dėmesiu viduriniajam ir žemesniajam visuomenės sluoksniui - darbininkijai, smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams, tarnautojams. Realistai nusigręžia nuo romantikų suabsoliutinto žmogaus dvasios pasaulio ir susitel¬kia ties daiktiškosios žmogaus aplinkos vaizdavimu.

Romantizmą pakeičianti literatūros kryptis vadinasi realizmas. Di­džiosiose europos ir amerikos literatūrose jis įsigalėjo apie 1840 m. ) ir vyravo iki pat xix a. Pabai­gos. Realizmas susijęs su xix a. Realistai nusigręžia nuo romantikų suabsoliutinto žmogaus dvasios pasaulio ir susitel­kia ties daiktiškosios žmogaus aplinkos vaizdavimu. Ši literatūros kryptis paskatino šiuolaikinių literatūros žanrų, pirmiausia romano, išpopuliarėjimą. Vėlyvoji realizmo atmaina, išryškėjusi xix a. Pasku­tiniajame ketvirtyje, vadinama natūralizmu. Romantizmo, realizmo ir natūralizmo epochoje yra xix a. Trečiajame-ketvirtajame dešimtmetyje europos ir amerikos visuomenė ėmė sparčiai keistis. Žmonių gyvenimą iš pagrindų keitė technikos išradimai - elektros, garo mašinų panaudojimas, naujos transporto rūšys (geležinkelis), greit augo miestai ir pramonė, euro­piečių įkurtos valstybės įgijo įtaką visame pasaulyje. Šios permainos kėlė pasididžiavimą proto galia, stiprino viltį, kad žmogus pajėgus pats, be kokių nors antgamtinių jėgų pagalbos pertvarkyti ir pato­bulinti pasaulį. Xix a. Žmonės savo laiką išdidžiai įvardijo kaip pažangos, arba progreso, amžių.

Xix a. Žmonių pasaulėžiūrą paveikė naujos filosofijos, gamtos bei visuomenės mokslų idėjos, susijusios su materialistine pasaulio samprata, žmogaus proto išaukštinimu. Įtakingiausia to laiko filo­sofijos kryptis vadinama pozityvizmu (pozityvus - realus, tikras, apčiuopiamas). Jos pradininkas ogiustas kontas (auguste comte, 1798-1857) manė, kad filosofiją ir mąstymą apskritai reikia grįsti gamtos ir tiksliųjų mokslų duomenimis, siūlė atmesti bet kokius metafizinius (antgamtinius) klausimus, absoliučias tiesas ir vertybes, o žmogaus proto galias sutelkti konkrečioms visuomenės gyvenimo problemoms spręsti. Šias pažiūras parėmė čarlzo darvino (charles darvin) suformuluota evoliucijos teorija, teigusi, kad aukštesniosios gyvūnų rūšys, taip pat ir žmogus, esą atsiradę iš žemesnių­jų rūšių kovos dėl būvio, prisitaikymo ir natūralios atrankos būdu. Visuomenės moksluose ją pratęsė klasių kovos teorija, išplėtota vokiečių filosofo ir ekonomisto karlo markso (karl marx).

Sparti pramonės pažanga, miestų augimas xix amžiuje paaštrino socialinės nelygybės problemas - tūkstančiai darbininkų, iš nuskur­dusių kaimų suvažiavę į pramoninius miestus, buvo žiauriai išnau­dojami, gyveno lūšnynuose, neturėjo elementarių pilietinių teisių, švietimo ir sveikatos apsaugos sąlygų, o stambieji pramonininkai ir valdininkija labai praturtėjo.

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2011 m.
  • 14 puslapių (4841 žodžiai)
  • Mokykla
  • Justina
  • Realizmas referatas
    10 - 1 balsai (-ų)
Realizmas referatas. (2011 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/realizmas-referatas.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 02 d. 16:16
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo