Regioninė politika Lietuvoje ir Tauragės regione


Regioninė politika Lietuvoje ir Tauragės regione.

Tyrimo objektas. Taigi, pats temos pavadinimas atskleidžia tyrimo objektą – regioninė politika Lietuvoje bei Tauragės regione, kurie ir bus analizuojami bei tiriami šiame darbe.

Tikslas – išanalizuoti Lietuvos bei Tauragės rajono regioninę politiką

Darbo struktūra : įvadas, teoriniai nagrinėjamo klausimo aspektai susiję su regionine politika Lietuvoje bei Tauragės rajone; apibendrinimai ir literatūra.

Analizuojant ES struktūrinių fondų valdymo sistemą Lietuvoje, remtasi Lietuvos Respublikos Bendruoju programavimo dokumentu 2004-2006 .

Analizuojant Tauragės apskrities regioninę politiką, remtasi internetinėse svetainėse esančiais regiono plėtros planais, kuriose esti regionų plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai.

2.4.1. Vertikalūs nacionalinės regioninės politikos instrumentai ir priemonės

2.4.2. Horizontalūs nacionalinės regioninės politikos instrumentai ir priemonės

1992 m. Mastrichto sutartis. XIV Antraštinė Dalis. "Ekonominė ir Socialinė Sanglauda" 130a-130e skyriai.

Efektyviai išnaudoti regiono kultūros vertybių ir gamtos grožio potencialą;

3.1.2. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas inovatyvių, šiuolaikinėmis žiniomis ir technologijomis pagrįstų verslų plėtrai regione

3.1.3. Uždavinys: Skatinti Lietuvos ir užsienio įmones investuoti regione

5.1.1. Uždavinys:Užtikrinti vykdomų ir naujų tematinių transregioninių, respublikinių ir tarptautinių turizmo kelių plėtrą

5.2.1. Uždavinys: Didinti vietinių ir užsienio turistų informuotumą apie turizmo galimybes regione

4.4. Tauragės apskrities Regiono plėtros tarybos veikla ir jos vaidmens didėjimas

2007 metų gale vyko Regiono plėtros tarybos penktasis posėdis. Jo metu apžvelgti svarbiausi per besibaigiančius metus nuveikti darbai, taip pat trumpai aptarti atsakingi uždaviniai, kurie laukia viso regiono, įsisavinant ES paramos 2007-2013 m. lėšas bei įgyvendinant subalansuotą regioninę plėtrą. Posėdžio metu aprobuotos 2007 – 2013 m. ES struktūrinės Tauragės (Tauragės miesto centro kompleksinės plėtros investicinė programa) ir Jurbarko (Jurbarko rajono savivaldybės probleminės teritorijos plėtros programa) prioritetinės plėtros programos. Apskrities viršininkė, Regiono plėtros tarybos pirmininkė I. Ričkuvienė apžvelgė per praėjusius metus nuveiktus svarbiausius darbus. Metų bėgyje tarp svarbiausių apskrities vystymo klausimų buvo svarstomi arba tvirtinami šie: naujos Regiono plėtros tarybos vadovybės išrinkimas (pirmininke išrinkta apskrities viršininkė Irena Ričkuvienė, pavaduotoju- Jurbarko rajono savivaldybės meras Algirdas Gudaitis); Tauragės apskrities Teritorijos bendrojo (generalinio) plano koncepcija; situacija prekyboje ryšium su pasitaikančiais vartotojų teisių pažeidimais; Ariogalos savivaldybės steigimas (tam nepritarė nei apskrities Regiono plėtros taryba, nei Jurbarko rajono savivaldybė); ES finansuojamo projekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ probleminių klausimų sprendimas. Dėl įvairių priežasčių sistemos įdiegimui trūksta apie 15 mln. litų. Nors Vyriausybė yra įsipareigojusi padengti 60 proc. trūkstamų lėšų, tačiau savivaldybės nėra pajėgios dengti likusius 40 proc. Sutarta, kad vienintelis kelias yra projekto apimtyje atsisakyti kai kurių priemonių, kurios neturi tiesioginio ryšio su projektu ir netrukdo savalaikiai įgyvendinti projektą; visos apskrities savivaldybės pritarė dalyvavimui Interreg IIIB programos projekto „VHB-Zone“ naujame tęstiniame didelės apimties projekte. Svarstytos apskrities subjektų galimybės bendrai rengti ir įgyvendinti projektus per euroregioną „Saulė“, taip pat pagal dvišales sutartis su užsienio partneriais; socialiniais- ekonominiais partneriais taryba priėmė visų apskrities savivaldybių Darbo biržas, apskrities Verslininkų asociaciją ir Lietuvos Regioninių tyrimų institutą, kurie dalyvaus Regiono plėtros tarybos darbe, įsisavinant Europos Sąjungos 2007-2013 m. Struktūrinę paramą; kadangi vienas iš apskrities vystymo prioritetų yra turizmas, apskrities viršininko administracija ir apskrities Verslininkų asociacija kviečia visas apskrities savivaldybes bendromis jėgomis įgyvendinti didžiulės apimties jungtinį projektą, pasinaudojant ES 2007-2013 m. Struktūrine parama, privačių verslininkų ir Danijos partnerių lėšomis, tuo būdu sukuriant apskrityje Atostogų turizmo maršrutą (Tauragėje įkuriant „Atostogų parką“.).Posėdyje dalyvavę LR Seimo narys S. Lapėnas ir LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius S. Krišpinovičius akcentavo būtinybę visoms apskrities savivaldybėms ir socialiniams- ekonominiams partneriams dirbti darniai ir išvien, nes būtina laiku ir sėkmingai įsisavinti ateinančius didžiulius 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos srautus. Kadangi Regiono plėtros taryba pirmą kartą jos veiklos istorijoje gauna teisę ir galią daryti realią įtaką, administruojant ES paramos lėšas, t. y. vykdyti regioninės dimensijos projektų pirminę atranką ir sudaryti investicinių regionų projektų sąrašus jos laukia dideli iššūkiai ir atsakomybė. Apskrities viršininko administracija, įgyvendindama Nacionalinę regioninę politiką, atliks Regiono Plėtros Tarybos sekretoriato funkcijas, ir čia didelis ir atsakingas darbas laukia regioninės plėtros departamento, kuris konkrečiai vykdys tas sekretoriato funkcijas ir koordinuos visą šios paramos įsisavinimo procesą. Visus klausimus reikės spręsti konsensuso, savitarpio sutarimo ir nuoširdaus bendro darbo metodais, todėl jau dabar reikia tam rengtis morališkai ir fiziškai. Apskrities I. Ričkuvienė baigdama išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad Regiono plėtros tarybos noras kuo daugiau nuveikti apskrities žmonių labui tikrai mums neleis nukrypti į smulkmenas ir nereikalingas ambicijas.

  • Viešasis administravimas Referatas
  • Microsoft Word 45 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6089 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simona
  • Regioninė politika Lietuvoje ir Tauragės regione
    10 - 2 balsai (-ų)
Regioninė politika Lietuvoje ir Tauragės regione. (2015 m. Rugpjūčio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/regionine-politika-lietuvoje-ir-taurages-regione.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 08:04
×