Regioninės politikos formavimasis ir raida Lietuvoje bei ES


Politologijos referatas.

Įvadas. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos esmė ir tikslai. Regioninės politikos finansavimo šaltiniai. Regoninės politikos raida. Regioninės politikos formavimasis ir raida ES. Regioninės politikos formavimasis ir raida Lietuvoje. Perspektyvos. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas - išsiaiškinti, kas yra regioninė politika ir sužinoti jos formavimąsi ir raidą.

Taip pat ES valstybės narės gauna finansinę paramą iš atskiro sanglaudos fondo. ES valstybės narės kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 proc. ES vidurkio, gauna paramą stambiems transporto ir aplinkosaugos projektams. Sanglaudos fondas buvo sukurtas tam, kad padėtų ES narėms pasirengti narystei Europos pinigų sąjungoje.

Nakrošis įsitikinęs, jog ES regioninė politika labai susijusi ir su visos organizacijos valdymo sistema, jos pertvarkymu plėtojant bei stiprinant demokratiją, kuriant adekvačias ir lengvai reguliuojamas struktūras visose valstybėse narėse. ES regioninė politika formavosi nuo pat šios organizacijos kūrimosi, bet iš pradžių nebuvo tokia aiški ir reikšminga. Reikėjo laiko ir lėšų regioninės politikos institucijoms ir jos fondams įsteigti, vėliau juos nuolat papildant ir plečiant iki svarbiausios ir didžiausios biudžeto dalies. Didelę įtaką ES regioninei politikai darė jos valstybių narių regionai, jų politiniai interesai, kultūriniai ir ūkiniai siekiai. Regionams buvo svarbiausia, kad pasiektas regioninės demokratijos lygmuo savo valstybėse nebūtų mažinamas ir siaurinimas bendroje tarptautinėje EB organizacijoje. Demokratijos stiprinimas ir jos plėtra yra labai svarbus ES regioninės politikos bruožas. Jos pagrindinė ir nepakeičiama forma – regioninė savivalda suteikia galimybę įtraukti daugiau piliečių į bendrą politiką, valstybės ir visuomenės reikalų tvarkymą.

ES politikos raidos etapai pagal Lietuvos regioninę politiką 2014 - 2020.

1986 m. suvestiniu Europos aktu nustatomas teisinis regioninės politikos pagrindas;

6. 2007–2013 m. laikotarpiu taikomos papildomos ES lėšomis finansuojamos priemonės, skirtos iš anksto išskirtų tikslinių teritorijų – regioninių centrų ir probleminių teritorijų plėtrai paskatinti.

7. 2014-2020 m. laikotarpiu nacionalinę regioninę politiką siūloma vykdyti šiomis kryptimis:

Regioninė politika, kuriai skiriama šiek tiek daugiau negu trečdalis Europos Sąjungos biudžeto, yra pagrindinė ES investavimo į regionų ir miestų vystymąsi ir augimą politika. Bėgant metams ją vykdant bendrai finansuota daugybė projektų visose ES šalyse. Iš jų naudos gavo ir piliečiai, ir įmonės. Įgyvendinant pagal regioninę politiką remiamus projektus sukurta milijonai naujų darbo vietų, išplėtota tūkstančiai kilometrų strateginių transporto, energetikos ir plačiajuosčio ryšio tinklų, investuojama į mokslinius tyrimus ir inovacijas, mažąsias įmones ir verslininkus, remiami projektai, kuriais plėtojami nauji sprendimai atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse, saugomas kultūros paveldas ir gražaus kraštovaizdžio vietovės, skatinamas augimas retai apgyvendintose vietovėse ir atokiausiuose ES regionuose bei pasiekta daugybė kitų rezultatų.

 • Politologija Referatai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Ingrida
 • 13 puslapių (2218 žodžių)
 • Universitetas
 • Politologijos referatai
 • Microsoft Word 34 KB
 • Regioninės politikos formavimasis ir raida Lietuvoje bei ES
  10 - 2 balsai (-ų)
Regioninės politikos formavimasis ir raida Lietuvoje bei ES. (2017 m. Rugsėjo 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/regionines-politikos-formavimasis-ir-raida-lietuvoje-bei-es.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:50