Regionų administravimas


Regionines struktūras formuoja. Substratas – bendruomenė. Vadinamas regionavimu. Regionai gali būti. Regionų pagrindinių skirtumų atsiradimo priežastys. Regionų problematika. Kitas veiksnys , stabdęs regioninės politikos plėtrą , buvo tikėjimas tobulos konkurencijos galia sumažinti. Ilgainiui buvo atskleista , kad rinkos jėgos. Negali suvienodinti regionų pajamų. Judrumo veiksniai. Investuojama į klestinčias sritis. Technologinė pažanga. Nevisiško užimtumo sąlygomis regioninės politikos priemonės ne itin veiksmingos. Visiško užimtumo siekis. Naujų socialinių – ekonominių analizės metodų išplėtojimas paskatino vystyti regionų ekonomiką. Tirti regionų problemas kompleksiškai. Regionų problematikos tyrinėjimus paspartino. Politikos sunkumai. Ekonominių analizės metodų išplėtojimas. Regiono socialinė – ekonominė plėtra. Regioninė politika. Viešojo valdymo turinį skaidysime į viešąją politiką ir administravimą. Politikos įgyvendinimą , tai regionų administravimas yra tiesiogiai susijęs su viešosios politikos įgyvendinimu ir piliečių gyvenimo kokybe atitinkamoje teritorijoje. Pagrindiniai regionavimo – konkrečių regionų nustatymo metodai. Gamtinio išskirtinumo metodas. Arealinių tyrimų metode. ES savivaldos regionų formavimosi pagrindiniai veiksniai. Struktūriniai klodai. Lauko teorijos. Svarbiausias struktūrines dalis. Centrą branduolį. Hierarchinių struktūrų metodo. Gyvenviečių optimalios šešiakampės sistemos modelį. Pakopinė gyventojų aptarnavimo teorija. Mišrių kombinacijų metodas. Senovės Egiptas. Antikinė Graikija. Antikinės Romos imperija. Vidurinieji amžiai. Tarptautines organizacijas. Tarpregioninių junginių susiformavimą. Regionalizacija – procesas. Procesui įtaką. Valdymo formos Europos Sąjungos valstybėse. Klasikinėse unitarinėse. Administracinė regionalizacija. Regioninė decentralizacija. Politinė regionalizacija. Regionalizacija per federalinius. Europos Sąjungos šalys. Europos vietos savivaldos Chartija. Regionų valdymo modelius. Į regioninę politiką. Regionų augimo ir plėtotės teorijų. Išteklių teorija. Eksporto teorija. Užkampio teorijos. Urbanizacijos masto. Regionų ekonominės politikos planavimo sistema. Regioninės ekonominės plėtros planavimo stadijos. Perėjimas nuo ciklinio prie dinaminio planavimo proceso. Regioninės plėtros politika ir valstybinis reguliavimas. Mikroekonominiai instrumentai ir regioninė politika. Tris kliūčių , trukdančių darbo jėgos mobilumą , grupes. Kapitalo perskirstymo. Šalutiniai veiksniai ir jų įtaka.

,,Oazių” idėjos įgyvendinimas galėtų būti labai pozityvus veiksnys plėtojant socialinę ir ekonominę pažangą Lietuvoje, ypač atskiruose jos regionuose.

Turizmo plėtros galimybės. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio susilaukia turizmo sektorius – sritis, turinti geras plėtros perspektyvas, daranti didelę įtaką krašto ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai. Turizmas tiesiogiai ir netiesiogiai veikia kiekvieną regioną. Didelę reikšmę regionams turi turizmo industrijos sukuriamos darbo vietos, infrastruktūros gerinimas. Tai dar viena galimybė spręsti kaimo problemas – nepelningus ūkius ūkininkai gali paversti kaimo turizmo sodybomis ir t.t., todėl kiekvienas regionas stengiasi tobulinti savo valdymą taip, kad šis sektorius augtų ir klestėtų. Šiuo metu regionai labai daug dėmesio skiria šioms turizmo plėtros kryptims – kurortų plėtrai ir kaimo turizmui.

Klasterių kūrimas – regionų plėtrą skatinantis veiksnys. Klasteriu paprastai apibrėžiame pagal geografiškai sukoncentruotas įmones, tarpusavyje sąveikaujančias, vykdančias bendrą veiklą ir savo specifine veikla papildančias viena kitą; specializuotus tiekėjus, paslaugų teikėjus ir įvairias organizacijas (pvz., universitetai, standartizacijos agentūros, prekybiniai susivienijimai). Kitaip tariant, klasteris - tai tam tikro regiono ribose egzistuojanti ryšių struktūra, sudaranti sąlygas glaudžiam įvairių formų bendradarbiavimui.

„Darnaus vystymosi“ terminas apibrėžiamas kaip plėtra, tenkinanti žmonijos reikmes dabar, neapribojant galimybių ateities kartoms tenkinti savąsias. Siekiant geresnės gyvenimo kokybės dabar ir ateityje, ekonomikos, socialinės raidos ir aplinkos apsaugos tikslai yra derinami ir papildo vienas kitą.

  • Politologija Konspektas
  • Microsoft Word 299 KB
  • 2015 m.
  • 10 puslapių (6487 žodžiai)
  • Viktorija
  • Regionų administravimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Regionų administravimas. (2015 m. Vasario 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/regionu-administravimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 03:40
×