Reguliatorių paskirtis ir klasifikacija


Reguliatorių paskirtis ir klasifikacija. Dvirežimio reguliatoriaus RQ. Visarežimio reguliatoriaus RQV. Visarežimio reguliatorius EP RSV. Dvirežimio reguliatorius EP RS. Elektroninis reguliavimas.

Kiekvieno variklio sūkių dažnis taip pat kinta tam tikrose ribose. Maksimalų sūkių dažnį paprastai riboja mechaninės ir šiluminės detalių apkrovos. Minimalus sūkių dažnis priklauso nuo darbo proceso šiame režime kokybės. Kad variklio darbas būtų ekonomiškesnis, reikia stengtis kiek galima labiau sumažinti minimalų sūkių dažnį.

Panagrinėsime variklio darbo nusistovėjusiu režimu stabilumą. Nusistovėjusiu režimu laikomas variklio darbo režimas, kai nagrinėjamu laiko momentu variklio sūkių dažnis, apkrova ir šiluminė būklė išlieka pastovūs. Toks režimas įmanomas tik tada, kai variklio sukimo ir pasipriešinimo momentai lygūs. Stabilumu vadinama variklio gebėjimas atnaujinti nusistovėjusį režimą nekeičiant valdymo organų padėties.

Jei variklio ir vartotojo charakteristikos kinta taip, kaip pavaizduota 1 paveiksle (b), tai bet koks trumpalaikis sūkių dažnio padidėjimas sukelia sukimo momento padidėjimą, kuris tampa didesnis už pasipriešinimo momentą. Variklis įsibėgėja. Ir atvirkščiai, jei dėl kurio nors priežasties sūkių dažnis sumažėja, sukimo momentas esti mažesnis už pasipriešinimo momentą, ir variklis užgęsta. Šį režimą vaizdžiai iliustruoja rutuliukas ant išgaubto paviršiaus. Stumtelėjus rutuliuką į vieną ar kitą pusę, jis nurieda žemyn ir atgal negrįžta.

Dyzelio variklio sukimo momentas kinta taip, kad, dingus apkrovai, variklio sūkių dažnis žymiai viršija vardinį sūkių dažnį. Padidėjus sūkių dažniui, labai padidėja inercijos jėgos, pablogėja degiojo mišinio paruošimas ir degimas, padidėja dūmingumas, mechaninės ir šiluminės detalių apkrovos. Dėl to variklis gali sugesti. Todėl maksimalius sūkius būtina riboti.

Varikliui dirbant tuščiąją eiga, visa jo galia sunaudojamatrinčiai nugalėti. 3 paveiksle pateikta mechaninių nuostolių (3) bei Oto (2) ir dyzelio variklių (1) tuščiosios eigos sukimo momentų charakteristikos. 2 ir 3 charakteristikų kombinacija garantuoja stabilų variklio darbą, o l ir 3 - nestabilų. Taigi dyzelio variklio darbas tuščiąją eiga yra nestabilus, todėl būtinas minimalaus sūkių dažnio reguliatorius, kuris palaikytų pastovų tuščiosios eigos sūkių dažnį.

Taigi dyzeliniam varikliui būtinas reguliatorius, kuris reguliuotų tuščiosios eigos sūkių dažnį ir ribotų maksimalų sūkių dažnį. Toks reguliatorius vadinamas dvirežimiu. Reguliatorius, kuris reguliuoja visus eksploatacinius variklio sūkių dažnius, vadinamas visarežimiu. Be pagrindinių funkcijų reguliatorius turi atlikti papildomas valdymo funkcijas:

- paleidimo metu padidinti arba išlaikyti tokio pat dydžio degalų tiekimą;

- keisti degalų tiekimą maksimalios apkrovos metu, priklausomai nuo sūkių dažnio, pripūtimo ar atmosferinio slėgio ir pan. (koregavimas).

Šių papildomų funkcijų atlikimui reikalingi koregavimo įrenginiai.

Tada sūkių dažnio padidėjimas reguliavimo srityje neturi viršyti nustatytos reikšmės. Maksimalia reikšme laikomas didžiausias tuščiosios eigos sūkių dažnis. Jis nusistovi, kai nuo dyzelinio variklio, dirbančio maksimaliu sūkių dažniu vardinės apkrovos metu, visiškai nuimama išorinė apkrova. Sūkių dažnio padidėjimas yra proporcingas apkrovos pasikeitimui. Jis yra tuo didesnis, kuo didesnis apkrovos pasikeitimas.

čia: ( - proporcingumo koeficientas; nt.e. - maksimalus tuščiosios eigos sūkių dažnis; nv- maksimalus sūkių dažnis, kai apkrova vardinė.

Kokio proporcingumo koeficiento ( reikia, priklauso nuo to, kur naudojamas dyzelinis variklis. Automobiliams geriau yra didesnis proporcingumo koeficientas, nes tada mažai kintant apkrovoms (automobilio įsibėgėjimas arba lėtėjimas), yra stabilesnis reguliavimas ir geresnės važiavimo savybės. Dėl mažesnio ( automobilis gali trūkčioti kintant apkrovai.

Nustačius pastovų sūkių dažnį, kintant apkrovai, jie kinta priklausomai nuo proporcingumo koeficiento ( dydžio. Dėl šio sūkių dažnio netolygumo proporcingumo koeficientas anksčiau buvo vadinamas netolygumo koeficientu.

Siurblio reguliatorinė charakteristika vadinama ciklinio degalų kiekio (qc, mm3/ciklui) priklausomybė nuo siurblio kumštelinio veleno sūkių dažnio veikiant reguliatoriui.

Automobiliams dažniausiai naudojamas dvirežimis reguliatorius. Toks reguliatorius reguliuoja tuščiosios eigos sūkių dažnį ir riboja maksimalų sūkių dažnį. Srityje tarp šių sūkių dažnių vairuotojas akceleratoriaus pedalu tiesiogiai dozuoja degalus. 6 paveiksle pavaizduota siurblio su dvirežimiu reguliatoriumi, paleidimo riebintuvu ir korektoriumi reguliatorinė charakteristika.

  • Inžinerija Aprašymas
  • Microsoft Word 88 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (3701 žodžiai)
  • Marius
  • Reguliatorių paskirtis ir klasifikacija
    10 - 3 balsai (-ų)
Reguliatorių paskirtis ir klasifikacija. (2015 m. Lapkričio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/reguliatoriu-paskirtis-ir-klasifikacija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 01:59
×