Reklamos vertinimas


Įvadas. Reklamos teoriniai aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos istorija. Reklamos rūšys. Reklamos organizavimas, planavimas ir reklamos. Biudžeto apskaičiavimas. Reklamos poveikis vartotojams ir suvokimo dėsningumai. Reklamos psichologinio poveikio tyrimo metodai. Reklamos poveikis pažinimo, emociniu ir elgesio požiūriais. Ab „Kauno alus“ daryklos veiklos charakteristika. Ab „Kauno alus” reklamos vertinimo tytimas ir tyrimo rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatų analizė. Ab “Kauno alus” reklamos tobulinimo galimybės. Išvados. Informacijos šaltiniai.

Darbo tikslas: įvertinti AB „Kauno alus“ naudojamas reklamos priemones

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti reklamos teorinius aspektus.

Charakterizuoti AB „Kauno alus“ veiklą.

Pateikti AB „Kauno alus“ reklamos vertinimo tyrimo rezultatus.

Pasiūlyti AB „Kauno alus“ reklamos tobulinimo galimybes.

Darbo objektas: reklamos vertinimas.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros duomenų rinkimas, sisteminimas, lyginamoji analizė, anketinė apklausa, interviu.

Darbo struktūra: Darbas susideda iš trijų skyrių: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje aptariamas Taip pat aiškinama reklamos istorija ir reklamos rūšys. Aptariamas reklamos organizavimo, planavimo ir reklamos biudžeto apskaičiavimas. Išsiaiškinama jos samprata ir fukcijos. Analitinėje dalyje apžvelgiama AB „Kauno alus“ veikla, pateikiama tyrimo duomenų analizė. Projektinėje dalyje yra pateikta AB „Kauno alus“ reklamos tobulinimo galimybės.

Darbo rezultatai: išanalizuoti reklamos teoriniai aspektai. Pateikti AB „Kauno alus“ reklamos vertinimo tyrimo rezultatai. Pateikta AB „Kauno alus“ veiklos charakteristika bei pasiūlyta AB „Kauno alus“ reklamos tobulinimo galimybės.

Nerijus Bernotaitis. The evaluation of advertising performance (based on example of PLC Kauno Alus). Professional Bachelor’s final thesis. Supervisor lecturer Asta Ragelienė. Department of Food Industry Management, Faculty of Business Management, Kauno Kolegija/University of Applied Sciences - Kaunas, 2013-59 p.

Work problem: To increase awareness of PLC Kauno Alus in Lithuania, the company should be more widely advertised. This could be achieved by choosing suitable advertising tools and locations for the company’s advertising campaigns. What advertisements are required? What advertising tools are used by PLC Kauno Alus? What is the advertising impact of the measures used on consumers and what do people think about them?

Work aim: to evaluate advertising measures used by PLC Kauno Alus.

3. To analyze the results of the reseach on advertising measures used by PLC Kauno Alus.

5. To provide suggestions to PLC Kauno Alus on how to improve the advertising activities.

Work object: The evaluation of advertising activities.

Work methods: collection, systematization and comparative analyses of scientific literature, a questionnaire-based survey, interview.

Work structure: The work consists of three parts.. The description of the advertising, its meaning and relationship to other sciences are discussed in the theoretical part. The history of advertising, types of advertising, organization, planning and calculation of advertising budget as well as the concept itself and its functions are also described in this part. An overview of PLC Kauno Alus activities and analysis of survey data are provided in the analytical part. Improvement possibilities of PLC Kauno Alus advertising activities are introduced in the third part.

Work results: Theoretical aspects of advertising have been analysed. Results of evaluation of PLC Kauno Alus advertising campaigns have been presented. Operational description of PLC Kauno Alus is presented and the possibilities for improvement of advertising measures are proposed.

Scope of work: the work consists of 59 pages, 9 tables, 28 pictures, 24 sources of information 3 annexes.

Darbo aktualumas: Šiuolaikiniais laikais reklama yra pati veiksmingiausia priemonė skleisti informaciją. Ją naudojama ne tik savo produkcijos pardavimams skatinti, tačiau ir populiarinti savo įmonės vardą ir prekės ženklą. Kiekviena įmonė norinti sėkmingai vykdyti savo verslą privalo naudoti reklamą. Kadangi reklama vartotojus pasiekia namuose, viešosiose įstaigose, lauke, automobilyje, skaitant laikraščius, žurnalus, žiūrint televizorių, klausantis radijo ar naršant internete. Norint, kad reklama duotų teigiamą naudą reikia parinkti tinkamą strategiją, kadangi tai yra pagrindinis įmonės sėkmės garantas.

Darbo problema: norint padidinti AB „Kauno alus“ žinomumą Lietuvoje, reikia pradėti daugiau reklamuoti įmonę. Tai galima pasiekti pasirinkus tinkamas reklamos priemones ir vietas, kur bus reklamuojama įmonė. Kokias reklamas reikia naudoti? Kokias AB „Kauno alus“ reklamos priemones taiko? Koks žmonių požiūris į naudojamas reklamos priemones, kai jie jas vertina? Darbo tikslas: įvertinti AB ‚Kauno alus“ daryklos naudojamas reklamos priemones

Teorinėje dalyje aptariamas Taip pat aiškinama reklamos istorija ir reklamos rūšys. Aptariamas reklamos organizavimo, planavimo ir reklamos biudžeto apskaičiavimas. Išsiaiškinama jos samprata ir fukcijos. Analitinėje dalyje apžvelgiama AB „Kauno alus“ veikla, pateikiama anketinio tyrimo duomenų analizė. Projektinėje dalyje yra apžvelgta AB „Kauno alus“ reklamos tobulinimo galimybės.

  • Vadyba Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 1119 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 59 puslapiai (11613 žodžiai)
  • Kolegija
  • Nerijus
  • Reklamos vertinimas
    10 - 10 balsai (-ų)
Reklamos vertinimas. (2015 m. Gegužės 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/reklamos-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:29
×