Rekreacijos ir turizmo renginių programa Labanoro regioniniame parke


Kursinis darbas pazintinis- kulturinis turizmas. Rekreacinis veiklos planas. Rekreacines veiklos programa. Rekreacinės paslaugos. Kaimo pletros programos igyvendinimo analize darbas. Rekreacija ir turizmas placiai. Rekreacijos apibendrinimas. Rekreacija ir turizmas. Kursiniai darbai rekreacija. Rekreacijos ir turizmo renginiu organizavimas.

Įvadas. Teminės analizės teorinės prielaidos. Tikslinės teminės literatūros apžvalga. Temos ištirtumo apžvalga. Rekreacinės veiklos analizė- vertinimas labanoro regioniniame parke. Labanoro regioninio parko pristatymas. Rekreacinių išteklių ir rekreacinės infrastruktūros labanoro rp apžvalga bei vertinimas. Labanoro regioninio parko renginių programų apžvalga. Labanoro regioninio parko lankytojų poreikių rekreacinei veiklai tyrimas. Tyrimo programa. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Labanoro regioninio parko renginių programų optimizavimo galimybės. Labanoro renginių plėtros/optimizavimo ir galimybių vertinimas. Labanoro regioninio parko renginių programų veiklos optimizavimo/ plėtros pirmaeilių veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.

Problema: Nors Labanoro regioninis parkas pasižymi ypatingu išteklių gausumu

(gamtinių), renginių, švenčių čia vyksta santykinai nedaug.

Tikslas: išanalizuoti Labanoro regioninio parko renginių programas.

Darbo tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:

1.atlikti mokslinės literatūros apžvalgą atskleidžiant temines sampratas, teorinius modelius, temos ištirtumą ir t.t.;

2.išanalizuoti ir įvertinti Labanoro regioninio parko rekreacinę veiklą ( išteklius, projektus.. )

3.išanalizuoti parke vykdomų renginių programas

4.atlikti Labanoro RP gyventojų ir atvykstančių svečių anketinę apklausą, vertinant parke vykdomų renginių programas;

5.pateikti pasiūlymus situacijos optimizavimui.

Objektas: Labanoro RP renginių programos.

Darbo metodai.

1.mokslinės literatūros šaltinių analizė;

2.kiekybinis tyrimo metodas- anketinė apklausa;

3.Stebėjimas.

Esminės literatūros apžvalga

Daugumoje literatūros šaltinių pateikiama informacija yra Lietuvos regioninių parkų apžvalga. Visi regioniniai parkai nagrinėjami vienodu aspektu, pateikiant informacija apie užimamą teritoriją, joje esančius rezervatus, draustinius, didžiausią dėmesį skiriant gamtinių išteklių nagrinėjimui. Šią informaciją radau daugelyje mokomųjų knygų (Volodka H., Balčiauskas L. Lietuvos gamtinė aplinka, 2001 Šiauliai; Lietuvos gamta. Saugomos teritorijos. 2004; Isokas G. Lietuvos gamtos paminklai. 1995 Vilnius “Mintis”). Jose daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos nacionaliniams parkams, o regioniniai parkai nagrinėjami daug siauriau.

Siekiant įvertinti poilsinio - pažintinio turizmo vystymo galimybes Labanoro regioniniame parke remtasi įvairiais literatūros šaltiniais: įstatymais, moksliniais straipsniais, studijomis, knygomis, interneto svetainėse esančiais duomenimis. Atlikta Labanoro regioninio parko gamtinių išteklių analizė, apžvelgtos ir įvertintos teikiamos pažintinio turizmo paslaugos, atlikta apklausa.

Darbe remtasi specialiąja literatūra, mokslinėmis publikacijomis, įvairiais interneto šaltiniais, monografijomis, periodiniais straipsniais, teisės aktais. Pristatoma tema yra ne itin plačiai nagrinėjama įvairių autorių darbuose. Darbo autorei pasirinktų literatūros šaltinių medžiaga buvo akstinas gilinantis į šią temą ir formuojant savo pažiūras šiuo klausimu. Darbui apie Labanoro RP organizuojamų renginių programas reikšmingiausia buvo parko direkcijos ir Švenčionių rajono savivaldybės pateikiama informacija.

  • Turizmas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 704 KB
  • 2013 m.
  • 57 puslapiai (13203 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marina
  • Rekreacijos ir turizmo renginių programa Labanoro regioniniame parke
    10 - 1 balsai (-ų)
Rekreacijos ir turizmo renginių programa Labanoro regioniniame parke . (2013 m. Sausio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/rekreacijos-ir-turizmo-renginiu-programa-labanoro-regioniniame-parke.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 06:16
×