Renginių ir konferencijų organizavimas „Amberton Vilnius“ viešbutyje


Santrauka. Summary. Įvadas. Renginių ir konferencijų organizavimo teoriniai aspektai. Renginių organizavimo apibūdinimas. Renginių samprata. Renginių klasifikacija. Renginių organizavimo komponentai. Konferencijų organizavimo apibūdinimas. Konferencijos aprašymas. Konferencijų rūšys. Konferencijų organizavimo etapai. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Viešbučio „Amberton Vilnius“ veiklos charakteristika. Tyrimo rezultatai ir jų ANALIZĖ. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.

Temos aktualumas. Nors Lietuvos didieji miestai, gali pasiūlyti geras nedidelių konferencijų patalpas (konferencijų salės, viešbučiai) bei maitinimo paslaugas, bet viešbučių pajėgumai per maži Lietuvos mąstu tam kad priimti daug renginių ir konferencijų dalyvių. Renginių ir konferencijų atitinkančių dalyvių poreikius organizavimui, reikalingos ne tik besikeičiančios įstaigos, bet ir profesionaliai pasirengę renginių ir konferencijų vadybininkai, tarptautinius standartus atitinkančios patalpos, maitinimas ir kt. Tyrimo objektas. Renginių ir konferencijų organizavimo galimybės „Amberton Vilnius“ viešbutyje. Tyrimo tikslas. Įvertinti renginių ir konferencijų organizavimo galimybes „Amberton Vilnius“ viešbutyje nustatant privalumus bei trūkumus. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti renginių ir konferencijų organizavimo teorinius aspektus; pateikti tyrimo metodologiją; pristatyti „Amberton Vilnius“ veiklos charakteristiką; ištirti renginių ir konferencijų organizavimo galimybes viešbutyje „Amberton Vilnius“ ir pateikti siūlymus. Tyrimo metodas – kiekybinė anketinė apklausa. Panaudota netikimybinė tikslinė respondentų atranka, apklausiant tik viešbutyje „Amberton Vilnius” dirbančius darbuotojus. Tyrimo imtis – 30 viešbučio darbuotojų: 20 moterų ir 10 vyrų. Tyrimo rezultatai: viešbutis organizuoja konferencijas ir renginius viešbučio konferencijų salėje, iki 21 proc. pardavimų sudaro renginių ir konferencijų organizavimas. Vilniaus miesto viešbučio „Amberton Vilnius“ padalinys daugiausiai organizuoja renginių ir konferencijų ir turi visas tam galimybes. Svarbiausios baigiamojo darbo išvados: Nedidelis lankomumas. Labai gerai vertinama paslaugų didelė pasiūla. Stipriausios savybės plėtojant renginių ir konferencijų organizavimą: teikiamas pilnas renginių ir konferencijų paslaugų paketas, išvystytas kainos ir kokybės santykis bei organizavimo patirtis. Gerai išvystytas maitinimo sektorius. Renginių ir konferencijų organizavimo pasirinkimą lemiantys kriterijai: renginių ir konferencijų paslaugos ir didelė salė. Viešbutyje pakanka vienos didelės renginių ir konferencijų salės. Renginiai ir konferencijos yra mokami. Priežastys stabdančios renginių ir konferencijų organizavimą: per žema suteikiamų paslaugų kokybė ir didelės renginių ir konferencijų salės nebuvimas. Viešbučiui trūksta gero susisiekimo infrastruktūros ir apgyvendinimo galimybių geram renginių ir konferencijų organizavimui. Vidutiniškai vertinama viešbučio geografinė padėtis, renginių ir konferencijų organizavimo paslaugų ir apgyvendinimo paslaugų kokybė. Siūlomas viešbučio įvaizdžio stiprinimas tarptautiniu mastu bei patogi susiekimo infrastruktūra paskatintų renginių ir konferencijų organizavimą viešbutyje.

Relevance of the topic. Although the Lithuanian major cities, can offer good facilities for small conferences (conference halls, hotels) and restaurant services, but capacity is too small hotels throughout Lithuania in order to take a lot of events and conference participants. Event and conference participants of the organization needs requires not only changing body, but also professional training events and conference managers, rooms in keeping with international standards, nutrition and so on. The object of investigation. Event and conference opportunities of hotel „Amberton Vilnius“. The research goal. Rate of events and conferences opportunities Amberton Vilnius Hotel identifying strengths and weaknesses. Objectives of the study is to analyze events and conferences theoretical aspects; provide the test methodology; deliver of hotel „Amberton Vilnius“ performance characteristics; to investigate the events and conference possibilities of hotel „Amberton Vilnius“ and make suggestions. Test method - quantitative survey. Of respondents used non-probability target selection, interviewing only hotel „Amberton Vilnius“ staff. Research sample - 30 hotel employees: 20 women and 10 men. The results: the hotel organizes conferences and events in the hotel conference room, up to 21 percent. sales are events and conferences. Vilnius hotels „Amberton Vilnius“ of hotel division mainly organizes events and conferences and has all the options. The main conclusions are: The small attendance. It is very well appreciated for a large supply. The strongest features of the development of events and conferences: provide full event and conference services package developed value for money and organizational experience. Well developed catering sector. Events and conferences leading to the choice of criteria: events and conference facilities, and a large hall. The hotel is enough of one big event and conference rooms. Events and conferences are paid. The reasons hindering the organization of conferences and events: too low and the quality of services provided for large events and conference halls absence. The hotel lacks good transport infrastructure and accommodation in good events. On average assessed property geographical location , event and conference organization services and quality of accommodation services. The proposed strengthening of the hotel 's image internationally convenient transport links and infrastructure to encourage events and conferences.

  • Microsoft Word 355 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (9241 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rasa
  • Renginių ir konferencijų organizavimas „Amberton Vilnius“ viešbutyje
    10 - 1 balsai (-ų)
Renginių ir konferencijų organizavimas „Amberton Vilnius“ viešbutyje. (2015 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/renginiu-ir-konferenciju-organizavimas-amberton-vilnius-viesbutyje.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 01 d. 23:02
×
111 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo