Renginių rinkodara


Renginių rinkodaros organizavimo ypatumai. Renginių ronkodaros samprata. Renginių tipai ir rūšys. Renginių organozavimo ypatumai. Kultūros centro vaidmuo kultūrinių - pramoginių renginių organizavime. Renginių rinkodaros organizavimo ypatumo ištirtumo lygis. Renginių rinkodaros analizė. Trakų kultųros rūmų renginių ringodaros organizavimo emprinis tyrimas. Taikytų tyrimų pagrindimas. Empirinio tyrimo duomenų analizė ir rezultatų aptarimas IŠVADOS. Literatūros sąrašas santrauka summary priedai įvadas. Darbo tikslas. Renginių rinkodaros samprata. Renginių tipai funkcijos. Tyrimo metodika Empirinio tyrimo metodika. Lietuvos Respublikos renginių rinkodaros analizė. Trakų kultūros rūmų renginių ringodaros organizavimo emprinis tyrimas. Empirinio tyrimo duomenų analizė ir rezultatų aptarimas. Kas trukdo praleisti laisvalaikį taip , kaip norėtumėte. Anketos klausimą su kokiomis problemomis susiduriate savo gyvenamojoje vietovėje. Respondentų nuomonė apie kultūros centro teikiamas paslaugas , jų kokybę. Kokius kultūros centro renginius lankote. Ką galėtų pasiūlyti kultūros centras , kad gyventojų laisvalaikis būtų įdomesnis , turiningesnis. Kokių paslaugų pasigendate. Ko trūksta kultūros centro veiklai. Kokios kultūros centro paslaugos priimtinesnės mokamos ar nemokamos. Santrauka darbo problema. Summary work problem. Structure of the work.


Baigiamojo darbo tikslas išnagrinėti renginių rinkodaros ypatumus. Tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai: Išanalizuoti renginių organizavimo rinkodarą, teorinius aspektus. Pateikti centrų renginių rinkodaros organizavimo atliktų tyrimų analizę. Ištirti Trakų kultūros rūmų renginių rinkodaros organizavimo ypatumus.

Kultūros centras, vykdydamas savo funkcijas, tarnauja vietos bendruomenėms ir yra labai lokalaus pobūdžio institucija.

Pirmoje dalyje apžvelgta kultūrinių renginių organizavimo teoriniai aspektai, Trakų kultūros centro veikla, renginių organizavimo tendencijos, antroje – išsiaiškinti bendruomenės kultūriniai poreikiai, bei atliktas empirinis tyrimas.

The aim of the final thesis is to examine the peculiarities of marketing events. To achieve the goal, the following tasks were raised: To analyze the marketing of the organization of events, theoretical aspects. Provide an analysis of the research done by the Center for Event Marketing. To investigate the peculiarities of marketing organization of the events of the Trakai Culture Palace.

The Cultural Center, serving its functions, serves local communities and is a very local institution.The first part reviews the theoretical aspects of the organization of cultural events, the activities of the Trakai Culture Center, the organization of events, the second - to find out the cultural needs of the community, and an empirical study.

A study has shown that cultural centers for local communities are an important place for meaningful leisure time, the realization of goals of self-expression, initiatives, and cultural education. Cultural centers are visited, they are interested in their activities.

Kultūros centrui, kuris siekia patenkinti vartotojo lūkesčius būtina žinoti, kaip pritraukti skirtingo išsilavinimo, skirtingus poreikius ir nevienodus kokybės reikalavimus keliančius žmones. Todėl viena iš opiausių kultūros centrų problemų šiandien – kaip kokybiškai realizuoti savo funkcijas. Labai svarbu žinoti kokių paslaugų pageidauja ir kokius uždavinius kelia vietos bendruomenė, kokie bendruomenės narių poreikiai , tradicijos bei aplinka.

Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, trys skyriai. Pirmi su skyriai yra teoriniai, trerčias skyrius yra empirinis tyrimas, taip pat išvados, informacinių šaltinių sąrašas, priedai. Atsižvelgiant į iškeltą tikslą, darbas suskirstytas į struktūrines dalis. Darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis ir tiriamoji.

Darbas pradedamas įvadu, kuriame aptariamas temos aktualumas ir problema, pateikiami darbo objektas, dalykas, tikslas, suformuluojami uždaviniai, iškeliama hipotezė, aptariami šaltiniai, kuriais remtasi rašant darbą, pateikiami darbe naudojami metodai.

Šiame skyriuje bus apžvelgta renginių rinkodara, orgazinazvimo ypatumai.Taip pat kulturos centro vaidmuo pramoginių renginių organozavime.

,,Kūrybinės industrijos – tai veiklos, kurių pagrindas yra individo kūrybiškumas, gebėjimas bei talentas ir kurios gali kurti materialinę gerovę bei darbo vietas per intelektinės nuosavybės kūrimą. Svarbiausia yra sudaryti sąlygas, kad kūrybinių galių turintys žmonės ir patys gautų iš to naudos, ir būtų naudingi savo kraštui”, – teigia Rasius Makselis, Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjas.

  • Microsoft Word 133 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (8047 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ignas
  • Renginių rinkodara
    10 - 1 balsai (-ų)
Renginių rinkodara. (2018 m. Birželio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/renginiu-rinkodara.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 08 d. 11:05
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!