Retorikos konspektas


Kas sudaro žodinio verbalinio bendravimo esmę Žodinis. Paminėkite ir pakomentuokite perduodamo pranešimo keturias dalis. Savęs atskleidimo. Tarpusavio santykiai. Apibūdinkite pasiruošimo viešam pasisakymui reikalavimus. Nuo tikslo nustatymo ir temos parinkimo. Auditorijos analizė. Kalbos stilius. Kas sudaro efektyvios kalbos svarbiausius veiksnius. Kokia viešųjų pasisakymų sandara. Įžangą , dėstymą , išvadas ir pabaigą. Įžanga. Pauzės svarbą. Kokios ryškiausios viešųjų kalbų klaidos. Kokie pokalbio telefonu etiketo ypatumai. Paminėkite kokybiškų dalykinių laiškų svarbiausius bruožus. Geras laiškas. Trumpus , lakoniškus. Būkite mandagūs , geranoriški ir nuoširdūs. Minčių nuoseklumas ir logiškumas. Kiekvienas pastraipa turi išryškinti vieną pagrindinę mintį. Kokie reikalavimai atsakomiesiems laiškams. Laikomasi pagrindinių keturių principų. Atsakymo terminas. Būkite paslaugus. Laiškas turi būti išbaigtas ir konkretus. Būkite mandagus ir draugiškas. Kokie derybų pokalbių etapai ir jų ypatumai. Pasirengimas deryboms. Kontakto užmezgimas. Pozicijų išdėstymas. Situacijos išsiaiškinimas. Sprendimo priėmimas. Sprendimo sutvirtinimas. Poderybiniai veiksniai. Apibūdinkite pasiruošimo dalykiniams pokalbiams deryboms svarbiausius etapus bei pakomentuokite juos. Pokalbio laiką. Darbo medžiagos rengimas. Būsimą partnerį. Grupę pokalbiams. Būtų vienodo rango. Vizitinių kortelių. Punktualumas , geras psichologinis klimatas , mandagumas ir paprastumas. Pateikite ryškiausių pašnekovų apibūdinimus ir galimus elgesio su įvairiais partneriais būdus. Pašnekovai būna. Svarbus paukštis. Apibūdinkite svarbiausias nuostatas , kad pašnekovas būtų patenkintas pokalbiu. Rekomenduojamos 3 svarbiausios nuostatos. Kokie argumentavimo metodai Fundamentalusis būdas. Palyginimų būdas. Prieštaravimų būdas. Dalių būdas. Bumerango būdas.

Keičiantis žodine informacija perduodame pranešimą, kuris susideda iš keturių dalių: 1Pranešimo turinys ( apie ką informuoju - tai labai svarbu pokalbiuose ir diskusijose); 2Savęs atskleidimo (ką pasakau apie save); 3Tarpusavio santykiai (kokios nuomonės apie partnerį, t.y. kokie santykiai tarp siuntėjo ir priėmėjo); 4Kreipimasis (ką noriu pranešti, paprašyti, nurodyti, liepti ir pan.).

monotoniškas balsas; bereikšmis "į dausas" įbestas žvilgsnis; per nustatytą laiką nespėjama pasakyti visko, kas sumanyta; varžomasis ar nepasitikima savimi; kalbama perdėtai lakoniškai, ribotai naudojant neverbalines priemones; nesikreipiama į žmones auditorijoje, ignoruojamos jų problemos arba vengiama gvildenti jų interesus, poreikius, veiklos motyvus; neužmezgamas ar nepalaikomas grįžtamasis ryšys su pašnekovais; emocijų perteklius arba jų stygius; kalbos neišbaigtumas (emocinės iškrovos stygius).

Geras laiškas yra tas, kuris: 1. Tiksliai ir teisingai perteikia informaciją; 2. Yra mandagus, draugiškas, nuoširdus; 3. Rodo jūsų rūpinimąsi firmos reputacija; 4. Aiškus, išsamus, išbaigtas; 5. Yra lakoniškas ir sklandus (be nereikalingų intarpų ir frazių,nesusijusių su pagrindinėmis laiško mintimis). Patartina: vokas ir laiško popierius turi būti vienos spalvos. Reiktų užsisakyti specialaus popieriaus ir vokų su firmos ženklu bei rekvizitais. Laiškus būtina rašyti trumpus, lakoniškus. Būkite mandagūs, geranoriški ir nuoširdūs. Dalykiniame laiške svarbiausia minčių nuoseklumas ir logiškumas. Tikslinga nesuskirstyti laiško labai mažomis pastraipomis (tai blaško dėmesį, kenkia laiško sklandumui). Visas laiškas turėtų būti sudarytas iš 3-4 pastraipų.

2. Atsikalbinėjimai (išsisukinėjimai). Manevras išsisukti nuo pokalbio. Dažnai tai gali būti kaip signalas, jog mes neužmezgėme profesionalaus kontakto su pašnekovu.

4. Pastaba, siekiant gauti papildomos informacijos. Vertinama pozityviai. Tai rodo, kad pokalbio partneris suinteresuotas idėja ir pokalbiu. Šioje situacijoje reikia ramiai ir dalykiškai atsakyti, patenkinti pašnekovo žingeidumą (kiek galima).

5. Bendrosios pastabos. Tai sudėtingos, labiausiai "supainiotos" pastabos, į kurias atsakyti praktiškai nėra jokių galimybių. Tad reikėtų rimtai priimti jas, nekartoti formalių argumentų, pabandyti dar kartą apibrėžti pokalbio sritį, idėjos bei galimo sprendimo teigiamas puses. Kartais naudinga pakeisti pokalbio temą, ją papildyti.

tuoj pat pasakius pastabą(patogiausias laikas atsakyti į pastabas);

Pirmiausia, reikia sudaryti dienotvarkę. Svarbu susirinkimo trukmė ir grupės dydis. Gerai organizuoti susirinkimai turėtų trukti 1 - 1,5 h. Optimalus dalyvių skaičius iki 15 asmenų (jei daugiau žmonių, apgalvokite jų padalijimą į mažas grupeles). Jei kolektyvas didesnis – verta sukurti padalinių atstovus, kurie ir turės teisę balsuoti. Susirinkimų patalpa turi būti optimalaus dydžio (per didelės sudaro psichologinį diskomfortą, o per mažos gali padidinti įtampą bei irzlumą). Geriausiai tam tinka apskrito arba U forma sėdimų vietų išdėstymas. Tai palengvina optimalų dalyvių akių kontaktą su visais grupės nariais, susirinkimo dalyviams suteikiamas vienodas hierarchinis lygmuo. Susirinkimą būtina pradėti laiku (nors keletas kviestųjų ir vėluotų) ir renginio vadovas turėtų kontroliuoti reglamentą bei laikytis priimtos dienotvarkės (nebent grupė balsuoja už nukrypimą nuo jos). Jei susirinkimas trumpas (iki 1,5 valandos) – pertraukų nedaroma. Jei susirinkimas ilgesnis, tikslinga numatyti arbatos ar kavos bei rūkymo pertraukėles (5-10 min.)

Darbotvarkės ir dienotvarkės numatymą, vietos parinkimą(toliau gyvenantiems privalu sudaryti galimybes atvykti iš vakaro ir pernakvoti. Patogiausia konferencijos vieta - viešbučių ar sanatorijų patalpos, kur viename pastate būtų nakvynės patalpa, valgykla bei konferencijos posėdžių salė), kvietimų išsiuntimą, svečių sutikimą, priėmimą, apgyvendinimą bei palydas, konferencijos dalyvių susodinimo patalpose tvarką, salės aprūpinimą audiovizualine technika ir kt. Posėdžių patalpa turėtų būti nei didelė, nei maža - kad ji atitiktų konferencijos dalyvių skaičių. Privalu parinkti tinkamos formos stalus ir sustatyti juos taip, kad visi dalyviai vienas kitą matytų ir girdėtų. Optimali patalpos oro temperatūra - 18-20oC. privalu pasirūpinti ir tinkamu salės apšvietimu. Tikslinga kiekvienam jų nurodyti vietą. Iš anksto numatomas sekcijose dalyvaujančių asmenų skaičius. Grupės dalyvių gretos nėra griežtai reglamentuotos, bet daugumoje šalių grupėje būna nuo 10 iki 20 žmonių. Dažniausiai solidžių konferencijų tematika numatoma prieš metus.

Kokios parlamentinio darbo taisyklės naudojamos konferencijose? Pateikite jų taikymo pavyzdžius.

Darbo (verslo atstovai atvyksta į bendrovę arba išvyksta į kitur konsultacijoms, nuomonių pasikeitimui, vizito organizavimas nukreiptas tik pagrindiniam tikslui - deryboms ar konsultacijoms. Darbo vizitai paprastai yra trumpalaikiai) ir mandagumo protokoliniai vizitai(garbingas svečias apsilanko priimančioje organizacijoje). priėmimai(taurė šampano; dalykiniai pietūs; furšetas; kokteilis;kt)

  • Microsoft Word 34 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (4508 žodžiai)
  • Viktorija
  • Retorikos konspektas
    10 - 8 balsai (-ų)
Retorikos konspektas. (2015 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/retorikos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 10:38
×