Rezervai ir jų apskaita


Rezervai ir jų apskaita. Perkainojimo rezervas rezultatai. Ilga. Turto. Perkainojimas 322 Ilg. Finansinio turto perkainojimas. Privalomasis 332 Savoms akcijoms įsigyti 333 Kiti rezervai. Taip pat pastato perkainotos dalies nusidėvėjimo suma mažinamas perkainojimo rezervas rezultatai. Privalomo rezervo apskaita. Savų akcijų ir rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kitų rezervų apskaita.


Pavyzdys. UAB „Jonis“ turimo pastato isigijimo savikaina 20 100 eur, likvidacinė vertė 100 eur., naudingo

tarnavimo laikas 10 metų, sukauptas nusidėvėjimas iki 2015 m. gruodžio 31 d. – 10 000 eur. Tokiu būdu šio

Pavyzdžio tęsinys. 2016 m. gruodžio 31 d. registruojamas pastato nusidėvėjimas. Kadangi pastatas po perkainojimo dar bus naudojamas 5 metus, tai jo isigijimo savikaina per metus nusidėvėjo 2 000 eur, o pastato perkainota dalis 1 000 eur (5000 eur / 5 metu = 1000 eur):

Taip pat pastato perkainotos dalies nusidėvėjimo suma mažinamas perkainojimo rezervas (rezultatai):

K 3412 Pelno (nuostoliu) ataskaitoje nepripažintas ataskaitiniu metu pelnas 1 000

Privalomasis rezervas – rezervas, skirtas įmonės nuostoliams padengti. Sudarius rezervą apribojama akcininkų galimybė paskirstyti šią uždirbto pelno dalį. Taip valdžia gina suinteresuotųjų įmonės veikla interesus, neleisdama išsidalinti viso per ataskaitini laikotarpi uždirbto pelno. Apribota pelno dalis lieka įmonėje, t. y. pelnas reinvestuojamas.

jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 istatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą

privalomojo rezervo dalis, viršijanti 1/10 istatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų

panaudojus privalomąją rezervą nuostoliams padengti, jo dydis atkuriamas iš paskirstytinojo

Būtina pažymėti, kad pelno paskirstymas apskaitoje gali būti atvaizduojamas dviem budais:

Pavyzdys. UAB „X“ įsteigta 2015 metais su 20 000 eur įstatiniu kapitalu. 2015 +1 metais imonė uždirbo

10000 eur. grynojo pelno. Todėl akcininkai, skirstydami gautą pelna, skiria 500 eur (10000 * 1/20 = 500 eur) į privalomąjį rezervą.

Kitais metais akcininkai turės skirti vėl 1/20 grynojo pelno, kol bus sukauptas reikalaujamas 2000 eur (20 000/10=2000)

Pavyzdys. 2015 m. kovo 15 d. ivyko AB „Linas“ akcininku susirinkimas, kuriame buvo priimtas sprendimas.

  • Microsoft Word 25 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (1594 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jurgita
  • Rezervai ir jų apskaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Rezervai ir jų apskaita. (2020 m. Spalio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/rezervai-ir-ju-apskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Gruodžio 05 d. 13:25
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo